Chủ đề này chứa video Chủ đề này chứa video

Chia sẻ Lịch

 

Áp dụng với: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Chủ đề được sửa đổi lần cuối: 2012-07-31

Bạn có thể mời bất kỳ ai trong sổ địa chỉ chung của bạn truy cập lịch của mình. Khi gửi lời mời chia sẻ lịch của mình, bạn chọn lượng thông tin chia sẻ.

noteGhi chú:
Thông tin này áp dụng cho phiên bản tiêu chuẩn của Outlook Web App. Tính năng được mô tả không khả dụng trong phiên bản light của Outlook Web App.
Video: Chia sẻ Lịch của bạn

Video này trình bày cách chia sẻ lịch của bạn trong Outlook Web App.

noteGhi chú:
Để xem video này, bạn phải cài đặt Silverlight. Để biết thông tin về cách cài đặt Silverlight, xem Get Silverlight.
Làm thế nào để chia sẻ lịch của tôi?

 1. Trong Outlook Web App, bấm vào Lịch Lịch trong Ngăn Dẫn hướng.
 2. Bấm vào Chia sẻ trong thanh công cụ Lịch.
 3. Nhấp Chia sẻ lịchChia sẻ lịch này.
 4. Nhập tên người bạn muốn chia sẻ lịch trên dòng Đến, cách bạn sẽ đề địa chỉ một thư.
 5. Trong Chia sẻ, bấm vào một trong số các nút sau để đặt lượng thông tin bạn muốn chia sẻ:
  • Thông tin rảnh/bận   Chỉ chia sẻ thông tin rảnh bận.
  • Thông tin rảnh/bận, bao gồm chủ đề và địa điểm   Chia sẻ thông tin rảnh/bận, cũng như chủ đề và địa điểm của mục lịch.
  • Tất cả thông tin   Cho phép người nhận xem thông tin rảnh/bận, chủ đề, địa điểm và chi tiết lịch khác.
 6. Nếu bạn muốn tự động yêu cầu quyền xem thư mục Lịch của người nhận, chọn Tôi muốn yêu cầu quyền xem thư mục Lịch của người nhận.
 7. Thêm bất kỳ thông tin nào bạn muốn vào phần yêu cầu, như bạn vẫn làm với mọi thư khác.
 8. Bấm vào Gửi để gửi yêu cầu của bạn.

Còn điều gì khác tôi cần biết không?

 • Các mục nhập lịch được đánh dấu là riêng tư sẽ chỉ hiển thị thông tin rảnh/bận, cho dù bạn được cấp quyền nào.
 • Để xem lịch người khác đã chia sẻ với bạn:
  1. Bấm vào Chia sẻ trên thanh công cụ Lịch, rồi bấm vào Thêm Lịch.
  2. Nếu người có lịch bạn muốn mở thuộc tổ chức của bạn, nhập tên của người đó, rồi bấm vào OK.
  3. Nếu người đó không thuộc tổ chức của bạn, nhập URL để thêm lịch từ Internet, rồi bấm vào OK.
 • Bạn không thể sử dụng Outlook Web App để cấp quyền thay đổi lịch của bạn cho người khác, nhưng bạn có thể sử dụng tính năng Truy cập của người đại diện trong Outlook để cấp cho những người khác trong tổ chức của bạn quyền thực hiện thay đổi lịch của bạn và phản hồi yêu cầu họp thay mặt bạn. Xem Cho phép người khác quản lý thư và lịch của bạn để biết cách thiết lập Truy cập của người đại diện bằng Microsoft Outlook 2010.
  Để biết thêm thông tin về cách sử dụng Outlook 2010 để quản lý lịch không có trong hộp thư của bạn, xem Quản lý các mục lịch và thư của người khác.

Nếu tôi muốn biết thêm thì sao?

 
Chủ đề trợ giúp có liên quan
Đang tải...
Không tìm thấy tài nguyên nào.