Tham chiếu Tuỳ chọn

 

Áp dụng với: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Chủ đề được sửa đổi lần cuối: 2010-09-07

Bạn có thể tùy chỉnh Outlook Web App bằng cách thay đổi giao diện hoặc chế độ của các tính năng như cài đặt ngôn ngữ và các tùy chọn lịch và thư. Không phải tất cả các tuỳ chọn được liệt kê ở đây đều khả dụng cho tất cả các tài khoản.

Làm thế nào để lưu thay đổi?

Sau khi bạn thay đổi cài đặt trong Tuỳ chọn, bấm vào Lưu trên thanh công cụ để áp dụng các thay đổi của bạn. Bạn có thể phải đăng xuất và đăng nhập lại để xem thay đổi của bạn.

Tài khoản

 

Phần Mô tả

Thông tin Tài khoản

Sử dụng Thông tin Tài khoản để quản lý thông tin cá nhân của bạn.

Tổ chức E-mail

 

Tab Mô tả

Tab Quy tắc Hộp thư đến

Bạn có thể sử dụng các quy tắc Hộp thư đến để tự động sắp xếp thư khi chúng đến.

Tab Trả lời Tự động

Sử dụng trả lời tự động để cho phép mọi người biết khi bạn vắng mặt và không trả lời e-mail.

Sử dụng Tab Thông báo Gửi để Nhận Thông tin Gửi về Thư

Thông báo gửi có thể cho bạn biết nếu thư của bạn đã được gửi và thời gian gửi.

Tab Chính sách Lưu trữ

Xem và quản lý chính sách lưu trữ cho hộp thư của bạn.

Nhóm

 

Tab Mô tả

Nhóm Chung Tôi Tham gia

Nhóm (Chung)

Gia nhập hoặc rời khỏi một nhóm chung được liệt kê trong sổ địa chỉ chung của bạn hoặc tìm hiểm thêm về nhóm bạn tham gia.

Nhóm Chung Tôi Sở hữu

Nhóm (Chung)

Tạo một nhóm chung mới để chia sẻ với những người khác. Nếu bạn đã sở hữu một nhóm, bạn có thể sửa đổi nhóm, đặt tư cách thành viên và tuỳ chọn phê chuẩn hoặc xoá nhóm đó.

Cài đặt

 

Tab Mô tả

Tab Thư

Sử dụng tab Thư để đặt các tuỳ chọn như chữ ký, thông báo thư mới và tuỳ chọn Ngăn Đọc.

Tab Soát chính tả

Sử dụng tab Chính tả để đặt các tuỳ chọn cho kiểm tra chính tả.

Tab Lịch

Sử dụng tab Lịch để đặt tuần làm việc, giờ làm việc, lời nhắc và các tuỳ chọn liên quan đến lịch khác.

Tab Chung

Tab Chung cho phép bạn quản lý giao diện của Outlook Web App và danh sách địa chỉ sẽ được sử dụng đầu tiên khi xử lý các tên trong thư bạn gửi.

Tab Vùng

Sử dụng tab Vùng để chọn ngôn ngữ, định dạng ngày và giờ và múi giờ mặc định.

Tab Mật khẩu

Bạn có thể sử dụng tab Mật khẩu để thay đổi mật khẩu của bạn.

Tab S/MIME

Sử dụng S/MIME để giúp tin nhắn an toàn hơn.

Điện thoại

 

Tab Mô tả

Cài đặt Thư Thoại: Outlook Web App (BPOS)

Sử dụng tab Thư Thoại để thiết lập thư thoại của bạn hoặc thay đổi cài đặt cho thư thoại trong Outlook Web App.

Tab Điện thoại Di động

Sử dụng tab Điện thoại Di động để xem chi tiết về điện thoại di động hoặc điện thoại kết nối với tài khoản của bạn.

Tab Nhắn tin Văn bản

Sử dụng tab Nhắn tin Văn bản để thiết lập điện thoại di động của bạn để gửi và nhận tin nhắn văn bản qua Outlook Web App.

Chặn hoặc Cho phép

 

Tab Mô tả

Cài đặt E-mail Rác

Sử dụng tab Chặn hoặc Cho phép để quản lý danh sách người gửi an toàn, người nhận an toàn và người gửi bị chặn.

 
Chủ đề trợ giúp có liên quan
Đang tải...
Không tìm thấy tài nguyên nào.