Tab Quy tắc Hộp thư đến

 

Áp dụng với: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Chủ đề được sửa đổi lần cuối: 2012-07-31

Chủ đề này, bao gồm video, chỉ ra cho bạn cách sử dụng tab Quy tắc Hộp thư đến để tự động thực hiện các hành động cụ thể đối với thư đến, dựa trên các tiêu chí bạn chọn. Ví dụ: bạn có thể tạo quy tắc tự động chuyển tất cả thư gửi đến một nhóm mà bạn là thành viên vào một thư mục cụ thể.

Để quản lý quy tắc, bấm vào Tuỳ chọn > Tạo Quy tắc Hộp thư đến.

noteGhi chú:
Thông tin này áp dụng cho phiên bản tiêu chuẩn của Outlook Web App. Tính năng được mô tả không khả dụng trong phiên bản light của Outlook Web App.
Video: Tạo Quy tắc Hộp thư đến

Video này chỉ ra cho bạn cách tạo các quy tắc chi tiết.

Video: Tạo Quy tắc Dựa trên Thư

Video này chỉ ra cho bạn cách tạo nhanh một quy tắc bằng cách bấm vào chuột phải vào thư.

noteGhi chú:
Để xem video này, bạn phải cài đặt Silverlight. Để biết thông tin về cách cài đặt Silverlight, xem Get Silverlight.
Quy tắc Hộp thư đến

 

Cài đặt Mô tả

quy tắcTạo mới

Sử dụng cài đặt này để tạo một quy tắc Hộp thư đến mới.

Chi tiết

Tô sáng quy tắc, rồi bấm vào Chi tiết để xem và chỉnh sửa quy tắc này.

XoáXoá

Tô sáng quy tắc, rồi bấm vào Xoá để xoá quy tắc này.

trước đóChuyển Lên

Sử dụng lệnh này để chuyển quy tắc đã chọn lên phía trên trong danh sách.

tiếp theoChuyển Xuống

Sử dụng lệnh này để chuyển quy tắc đã chọn xuống phía dưới trong danh sách.

Làm mới

Sử dụng lệnh này để làm mới danh sách quy tắc.

Bật

Sử dụng hộp kiểm cạnh quy tắc để bật quy tắc (hộp được chọn) hoặc tắt quy tắc (hộp không được chọn).

Quy tắc

Tên của quy tắc.

Còn điều gì khác tôi cần biết không?

  • Khi bạn tạo một quy tắc mới trong Outlook Web App, bạn có thể nhận được cảnh báo rằng trước tiên bạn phải xoá một số quy tắc đã tạo trong Outlook. Trước khi bạn xoá các quy tắc đó, có thể bạn muốn đăng nhập vào tài khoản của mình bằng Outlook và kiểm tra các quy tắc để xem liệu bạn có muốn giữ các quy tắc đó hay không. Kích hoạt bất kỳ quy tắc nào bạn muốn giữ lại.

Nếu tôi muốn biết thêm thì sao?

 
Chủ đề trợ giúp có liên quan
Đang tải...
Không tìm thấy tài nguyên nào.