Chủ đề này chứa video Chủ đề này chứa video

Tab Tài khoản được Kết nối

 

Áp dụng với: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Chủ đề được sửa đổi lần cuối: 2012-07-31

Chủ đề này, bao gồm video, hướng dẫn bạn cách thiết lập tài khoản được kết nối. Bạn có thể theo dõi email từ các tài khoản khác bằng cách kết nối với chúng từ tài khoản Outlook Web App của bạn. Bạn có thể kết nối tối đa năm tài khoản khác, ví dụ như các tài khoản Hotmail, Gmail và Yahoo! Mail. Điều này cho phép bạn gửi, nhận và đọc thư từ tất cả các tài khoản ở một nơi.

noteGhi chú:
Tính năng này có thể không khả dụng cho tài khoản của bạn.
Video: Kết nối với tài khoản Gmail của bạn

Video này chỉ ra cho bạn cách sử dụng Outlook Web App để kết nối với tài khoản Gmail.

noteGhi chú:
Để xem video này, bạn phải cài đặt Silverlight. Để biết thông tin về cách cài đặt Silverlight, xem Get Silverlight.
Làm thế nào kết nối để tải xuống email từ tài khoản khác?

 

Cài đặt Mô tả

Tài khoản được Kết nối

Sử dụng Tài khoản được Kết nối để tạo kết nối tài khoản mới hoặc để sửa đổi kết nối tài khoản hiện tại. Để biết thêm thông tin, hãy xem Kết nối Tài khoản Mới.

Địa chỉ Trả lời Mặc định

Sau khi bạn thiết lập tài khoản được kết nối, Địa chỉ trả lời mặc định sẽ xuất hiện. Sử dụng cài đặt này để chọn địa chỉ trả lời mặc định bạn muốn sử dụng cho thư mà bạn gửi từ Outlook Web App. Bạn cũng có thể chọn địa chỉ trả lời để sử dụng cho thư cá nhân. Để biết thêm thông tin, hãy xem Địa chỉ Trả lời Mặc định.

Chuyển tiếp

Sử dụng chuyển tiếp để tự động chuyển tiếp tất cả email đã gửi đến tài khoản Outlook Web App của bạn đến một tài khoản khác. Chọn hộp kiểm Giữ bản sao của thư được chuyển tiếp trong Outlook Web App nếu bạn muốn mở và xoá hộp thư Outlook Web App của bạn thường xuyên. Nếu bạn chọn hộp kiểm này và không mở hộp thư của mình thường xuyên, hộp thư có thể bị đầy, điều này ngăn bạn nhận thư mới. Để biết thêm thông tin, hãy xem Chuyển tiếp.

Còn điều gì khác tôi cần biết không?

  • Ở hầu hết các trường hợp, bạn phải đăng ký dịch vụ Yahoo! Mail Plus để tải xuống email từ tài khoản Yahoo!.
  • Bạn chỉ có thể thêm tài khoản Hotmail, tài khoản email được kích hoạt IMAP hoặc POP. Để nhận thư từ một tài khoản không phải là các loại tài khoản này, hãy thiết lập chuyển tiếp email từ tài khoản đó.
  • Khi bạn lần đầu tiên thêm tài khoản được kết nối, e-mail được tải xuống ngay lập tức. Sau lần tải xuống đầu tiên, e-mail được tải xuống từ các tài khoản được kết nối của bạn mỗi giờ một lần khi bạn không đăng nhập vào Outlook Web App. Khi bạn đăng nhập vào Outlook Web App, e-mail được tải xuống thường xuyên hơn. Để tải xuống e-mail từ các tài khoản được kết nối của bạn vào bất kỳ thời điểm nào, nhấp vào nút Kiểm tra thư ở trên cùng của chế độ xem danh sách thư.
  • Nếu bạn không thấy nội dung mong muốn từ tài khoản được kết nối, có thể bạn đã thiết lập hai tài khoản sử dụng cùng tên người dùng và mật khẩu. Xem "Tôi thiết lập kết nối cho tài khoản không phải Hotmail nhưng Outlook Web App được kết nối với tài khoản Hotmail thay vào đó" trong Câu hỏi thường gặp: Tải xuống E-mail từ Tài khoản đã Kết nối.

Nếu tôi muốn biết thêm thì sao?

 
Chủ đề trợ giúp có liên quan
Đang tải...
Không tìm thấy tài nguyên nào.