Chuyển tiếp

 

Chủ đề được sửa đổi lần cuối: 2010-08-12

Sử dụng Chuyển tiếp để tự động chuyển tiếp tất cả e-mail đã gửi đến tài khoản Outlook Web App của bạn đến một tài khoản khác.

Làm thế nào để thiết lập chuyển tiếp?

  1. Đi đến Tuỳ chọn > Tài khoản > Tài khoản đã Kết nối.
  2. Trong Chuyển tiếp, nhập địa chỉ e-mail của tài khoản bạn muốn chuyển tiếp tất cả e-mail.
  3. Nếu bạn muốn giữ lại các bản sao thư đã được gửi đến tài khoản của mình, chọn Giữ bản sao thư đã chuyển tiếp trong Outlook Web App.
  4. Bấm vào Lưu để lưu các thay đổi của bạn và bắt đầu chuyển tiếp tất cả thư đến đến một tài khoản khác.

Còn điều gì khác tôi cần biết không?

  • Để ngừng chuyển tiếp thư, bấm vào Ngừng Chuyển tiếp.
  • Nếu bạn giữ bản sao thư đã chuyển tiếp, bạn nên thường xuyên kiểm tra tài khoản Outlook Web App của mình để đảm bảo không vượt quá giới hạn kích thước hộp thư. Nếu vượt quá giới hạn kích thước hộp thư, bạn sẽ không thể chuyển tiếp các thư mới.
  • Tài khoản đã Kết nối và Chuyển tiếp không có nghĩa là được sử dụng cùng lúc. Sử dụng Tài khoản đã Kết nối khi bạn muốn e-mail đã gửi đến tài khoản khác do bạn sở hữu được gửi đến Outlook Web App. Sử dụng Chuyển tiếp để chuyển tiếp e-mail đã được gửi đến tài khoản Outlook Web App của bạn đến các tài khoản khác.
 
Chủ đề trợ giúp có liên quan
Đang tải...
Không tìm thấy tài nguyên nào.