Truy cập Tài khoản của bạn bằng cách Sử dụng Mac

 

Áp dụng với: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Chủ đề được sửa đổi lần cuối: 2011-02-09

Bạn có thể kết nối máy tính Apple hoặc Apple iPhone với tài khoản e-mail của mình.

Truy cập Máy tính Apple

Bạn có thể sử dụng Trình duyệt web hoặc chương trình e-mail trên máy tính của bạn để kết nối với tài khoản e-mail của bạn.

Truy cập Trình duyệt Web

Bạn kết nối máy tính Apple với tài khoản e-mail của bạn bằng Trình duyệt web theo cùng cách mà bạn kết nối bằng một máy tính Windows.

Để biết chỉ dẫn, hãy đi tới Cách đăng nhập Email của bạn bằng trình duyệt web. Để biết thông tin về các trình duyệt được hỗ trợ, hãy xem Trình duyệt được Hỗ trợ đối với Outlook Web App.

Truy cập Chương trình E-Mail

Bạn có thể kết nối tự động với tài khoản e-mail của bạn hoặc bạn có thể kết nối bằng IMAP hoặc POP.

Kết nối tự động

Có ba chương trình mà bạn có thể sử dụng để kết nối với tài khoản e-mail của mình bằng cách nhập địa chỉ e-mail và mật khẩu:

  • Outlook 2011 dành cho Mac
  • Entourage 2008, Web Services Edition
  • Mail (ứng dụng e-mail được bao gồm trong Mac OS 10.6 Snow Leopard)

Kết nối với tài khoản e-mail của bạn bằng sử dụng Outlook 2011 dành cho Mac hoặc Entourage 2008, Web Services Edition mang lại trải nghiệm e-mail đầy đủ hơn kết nối bằng e-mail của bạn bằng IMAP hoặc POP. Ví dụ: nếu bạn kết nối bằng Outlook 2011 dành cho Mac hoặc Entourage 2008, Web Services Edition thì bạn sẽ có thể đồng bộ hoá Ghi chú, Tác vụ, các mục Lịch hoặc Loại giữa Outlook Web App và Outlook 2011 dành cho Mac hoặc Entourage 2008, Web Service Edition.

noteGhi chú:
Nếu bạn đang chạy Entourage 2008, bạn phải cài đặt Entourage 2008, Web Services Edition, bản cập nhật miễn phí cho người dùng Entourage 2008.

Nếu bạn đang chạy Mac OS 10.6 Snow Leopard, bạn có thể sử dụng chương trình Thư đi kèm với Snow Leopard để kết nối với tài khoản của mình mà không cần sử dụng IMAP hoặc POP. Vì với Outlook 2011 dành cho Mac và Entourage 2008, Web Services Edition, các bước để kết nối với tài khoản của bạn bằng Mac Mail cho Mac OS 10.6 Snow Leopard chỉ yêu cầu bạn nhập địa chỉ e-mail và mật khẩu.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng những chương trình e-mail này để kết nối với tài khoản của bạn, hãy làm theo các bước trong một trong những chủ đề sau:

Kết nối bằng IMAP hoặc POP

Có nhiều chương trình e-mail bạn có thể sử dụng để kết nối với tài khoản e-mail của bạn trên máy tính Apple bằng IMAP hoặc POP.

noteGhi chú:
Nếu bạn không biết liệu tài khoản e-mail của mình có hỗ trợ IMAP hoặc POP hay không, hãy liên hệ với bộ phận trợ giúp của bạn.

Để kết nối bằng IMAP hoặc POP, bạn có thể sử dụng các chương trình đã liệt kê trong phần sau đây, ngoài các chương trình khác.

Truy cập iPhone

Bạn có thể kết nối Apple iPhone với tài khoản e-mail của mình bằng các phương pháp sau:

  • Exchange ActiveSync
  • Các chương trình E-mail hỗ trợ IMAP hoặc POP

Nếu tôi muốn biết thêm thì sao?

Điện thoại Di động

Chương trình và Tính năng E-Mail được Hỗ trợ

 
Chủ đề trợ giúp có liên quan
Đang tải...
Không tìm thấy tài nguyên nào.