Chủ đề này chứa video Chủ đề này chứa video

Lịch

 

Áp dụng với: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Chủ đề được sửa đổi lần cuối: 2012-07-31

Lịch của bạn cho phép bạn tạo và theo dõi các cuộc hẹn và cuộc họp. Video đi kèm sẽ cung cấp cho bạn tổng quan về cách sử dụng lịch trong Outlook Web App.

noteGhi chú:
Chủ đề này áp dụng cho phiên bản tiêu chuẩn của Outlook Web App. Để đọc thêm về tính năng này cho phiên bản light của Outlook Web App, hãy xem Phiên bản Light của Outlook Web App > Lịch.
Video: Thông tin cơ bản về Lịch

Video này cung cấp cho bạn tổng quan về cách sử dụng lịch trong Outlook Web App.

noteGhi chú:
Để xem video này, bạn phải cài đặt Silverlight. Để biết thông tin về cách cài đặt Silverlight, xem Get Silverlight.
Làm việc với Lịch của bạn

Để mở lịch của bạn Outlook Web App, bấm vào lịch Lịch trong Ngăn Dẫn hướng. Khi bạn đang xem lịch, bạn có thể bấm đúp vào cuộc họp hoặc cuộc hẹn để mở cuộc họp hoặc cuộc hẹn đó. Sau khi mở một mục, bạn có thể xem chi tiết hoặc thực hiện các thay đổi. Nếu bạn bấm đúp vào một mục lặp lại, ví dụ như cuộc họp hàng tuần, bạn có thể chọn để mở sự kiện đó (chỉ cuộc họp vào ngày bạn đã chọn) hoặc toàn bộ loạt (mọi cuộc họp). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với các mục lặp lại, hãy xem Mục Lặp lại.

Để hiển thị ngày không theo tuần tự

  1. Trong giao diện Ngày, định vị ngày đầu tiên trong trình chọn ngày, rồi bấm vào ngày đó.
  2. Nhấn CTRL, rồi bấm vào tối đa sáu ngày bổ sung trong bất kỳ tháng hoặc năm nào.
Cuộc hẹn và Cuộc họp

Mục Lặp lại

  • Cuộc hẹn, cuộc họp và tác vụ có thể là sự kiện xảy ra một lần hoặc có thể lặp lại. Mục lặp lại là mục xuất hiện nhiều lần trong lịch hoặc danh sách tác vụ của bạn, dựa trên các cài đặt bạn kiểm soát. Ví dụ: một cuộc họp có thể được cấu hình để lặp lại hàng tuần. Tác vụ phải được thực hiện hàng tháng có thể cấu hình để lặp lại vào ngày Thứ hai đầu tiên của mỗi tháng.
Chia sẻ Lịch

Bạn có thể chia sẻ quyền truy cập vào lịch của mình với bất kỳ ai trong sổ địa chỉ dùng chung. Bạn cũng có thể nhận được các lời mời chia sẻ lịch của những người khác và các yêu cầu chia sẻ lịch của bạn.

Xuất bản Lịch

Việc xuất bản lịch tạo một URL mà bạn có thể cung cấp cho mọi người để họ có thể xem lịch của bạn. Bạn chọn lượng thông tin sẽ chia sẻ.

Còn điều gì khác tôi cần biết không?

  • Để in lịch của bạn ở định dạng ngày, tuần hoặc tháng:
    1. Đi đến lịch của bạn và bấm vào biểu tượng in trong thanh công cụ.
    2. Chọn các tuỳ chọn bạn muốn.
    3. Bấm vào In.

Nếu tôi muốn biết thêm thì sao?

 
Chủ đề trợ giúp có liên quan
Đang tải...
Không tìm thấy tài nguyên nào.