Danh bạ

 

Áp dụng với: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Chủ đề được sửa đổi lần cuối: 2011-03-19

Thư mục Danh bạ là sổ địa chỉ e-mail cá nhân của bạn và là nơi lưu trữ thông tin về cá nhân và doanh nghiệp mà bạn thường xuyên liên lạc. Sử dụng Danh bạ để lưu trữ địa chỉ e-mail, địa chỉ đường, số điện thoại và các thông tin khác về một người liên hệ. Thư mục này có thể bao gồm trang Web, số fax hoặc số điện thoại di động.

Bạn có thể sắp xếp hoặc nhóm người liên hệ theo phần bất kỳ phần nào trong tên của họ hoặc theo thông tin liên hệ khác. Bạn cũng có thể di chuyển hoặc sao chép một số liên lạc đến thư mục khác, hoặc đình kèm một tệp, ví dụ như tài liệu Word, với một số liên lạc để giữ các thông tin liên quan với nhau.

Để mở danh bạ của bạn, bấm vào số liên lạcDanh bạ trong Ngăn Dẫn hướng.

noteGhi chú:
UNRESOLVED_TOKEN_VAL(<rte:Alert_OWAStandard>) Phiên bản Light của Outlook Web App > Danh bạ.
Làm việc với Danh bạ

Danh bạ là các mục nhập mà bạn tạo để lưu trữ thông tin liên hệ về người hoặc nhóm. Bạn có thể sử dụng số liên lạc để lưu trữ đơn giản như tên và số điện thoại hoặc toàn bộ thông tin mà bạn có về một cá nhân hoặc một công ty. Bạn cũng có thể tạo các nhóm trong thư mục Danh bạ của bạn. Nhóm có thể được sử dụng để gửi e-mail đến nhiều người nhận qua một mục nhập duy nhất.

Làm việc với Nhóm

Nhóm là một loại số liên lạc đặc biệt được sử dụng để gửi e-mail đến nhiều người nhận qua một mục nhập duy nhất trong thư mục Danh bạ của bạn. Một nhóm có thể bao gồm mục nhập từ thư mục Danh bạ của bạn và từ sổ địa chỉ chung nếu bạn có. Bạn có thể sử dụng nhóm để gửi thư và yêu cầu gặp mặt như bạn vẫn làm với từng số liên lạc. Nhóm mà bạn tạo trong thư mục Danh bạ của bạn sẽ không xuất hiện trong sổ địa chỉ chung.

Chọn Danh bạ để Xem

Ngăn dẫn hướng Danh bạ bao gồm các nút tuỳ chọn cho phép bạn chọn các loại danh bạ mà bạn muốn xem.

  • Tất cả   Hiển thị tất cả các mục trong Danh bạ
  • Người   Chỉ hiển thị người trong Danh bạ
  • Nhóm   Chỉ hiển thị các nhóm trong Danh bạ

Nếu tôi muốn biết thêm thì sao?

 
Chủ đề trợ giúp có liên quan
Đang tải...
Không tìm thấy tài nguyên nào.