Kết nối Outlook với Tài khoản Này

 

Áp dụng với: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Chủ đề được sửa đổi lần cuối: 2012-04-23

Bạn có thể truy cập e-mail của mình bằng Outlook. Outlook cung cấp e-mail được tối ưu hoá và trải nghiệm cộng tác.

Để tải xuống phiên bản thử nghiệm của Microsoft Office, truy cập trang web Microsoft Office.

Nếu bạn không muốn sử dụng Outlook, bạn có thể kết nối với tài khoản của mình bằng Apple Mail dành cho Mac OS, Microsoft Entourage, Mozilla Thunderbird, Windows Live Mail và các chương trình khác. Để tìm hướng dẫn, chỉ cần sử dụng Thuật sỹ Trợ giúp Thiết lập E-mail.

Nếu tôi muốn biết thêm thì sao?

 
Chủ đề trợ giúp có liên quan
Đang tải...
Không tìm thấy tài nguyên nào.