Thiết lập Outlook dành cho Mac 2011 cho Tài khoản E-mail của bạn

 

Áp dụng với: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Chủ đề được sửa đổi lần cuối: 2011-03-19

Bạn có thể tự động thiết lập Microsoft Outlook dành cho Mac 2011 để truy cập tài khoản của mình bằng cách chỉ sử dụng địa chỉ email và mật khẩu.

Làm thế nào để thiết lập Outlook dành cho Mac 2011?

 1. Mở Outlook dành cho Mac 2011. Trên menu Công cụ, bấm vào Tài khoản. Nếu đây là tài khoản đầu tiên bạn tạo trong Outlook 2011, trong Thêm Tài khoản, bấm vào Tài khoản Exchange.

  Nếu bạn đã tạo tài khoản email cho một địa chỉ email khác, ở góc dưới bên trái của hộp thoại Tài khoản, bấm vào +, rồi bấm vào Exchange.

 2. Trên trang Nhập thông tin tài khoản Exchange của bạn, nhập địa chỉ email của bạn.

 3. Trong mục Xác thực, đảm bảo Tên Người dùng và Mật khẩu được chọn.

 4. Trong Tên người dùng, nhập địa chỉ email đầy đủ của bạn.

 5. Đảm bảo Đặt cấu hình tự động được chọn, rồi bấm vào Thêm Tài khoản.

 6. Sau khi bạn bấm vào Thêm Tài khoản, Outlook sẽ thực hiện tìm kiếm trực tuyến để tìm các cài đặt máy chủ email của bạn. Trong hộp thoại hỏi bạn xem bạn có muốn cho phép máy chủ đặt cấu hình cài đặt của bạn hay không, chọn hộp kiểm Luôn sử dụng hồi đáp của tôi cho máy chủ này, rồi bấm vào Cho phép.

  Nếu Outlook có thể thiết lập tài khoản của bạn, bạn sẽ thấy tài khoản bạn thiết lập trong ngăn bên trái của hộp thoại Tài khoản. Đóng hộp thoại Tài khoản. Nếu Outlook không thể thiết lập tài khoản của bạn, hãy xem phần "Còn điều gì khác tôi cần biết không?" ở phần sau trong chủ đề này.

Còn điều gì khác tôi cần biết không?

 • Nếu tài khoản email của bạn là loại yêu cầu đăng ký, bạn phải đăng ký lần đầu tiên khi bạn đăng nhập vào Outlook Web App. Kết nối với tài khoản email của bạn qua Outlook sẽ không thành công nếu bạn không đăng ký tài khoản của mình qua Outlook Web App. Sau khi đăng nhập vào tài khoản của bạn, hăy đăng xuất. Sau đó, cố kết nối bằng Outlook. Để biết thêm thông tin về cách đăng nhập vào tài khoản của bạn sử dụng Outlook Web App, xem Cách đăng nhập Email của bạn bằng trình duyệt web. Nếu bạn gặp vấn đề trong khi đăng nhập, hãy xem phần Câu hỏi thường gặp: Vấn đề Đăng nhập và Mật khẩu hoặc liên hệ với người quản lý tài khoản email của bạn.

 • If Outlook không thể thiết lập tài khoản của bạn, hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Đợi vài phút và thử lại.

  • Nếu bạn cần kết nối với tài khoản email của mình ngay lập tức thì hãy sử dụng một Trình duyệt web hoặc một chương trình email hỗ trợ POP hoặc IMAP để kết nối với tài khoản của bạn bằng Outlook Web App. Để biết thông tin, hãy xem Cách đăng nhập Email của bạn bằng trình duyệt web hoặc Truy cập Tài khoản của bạn bằng Chương trình E-mail IMAP hoặc POP.

  • Nếu bạn biết tên của người quản lý hộp thư của mình (đôi khi còn được gọi là người quản trị email), hãy liên hệ với họ và báo cáo lỗi mà bạn gặp khi cố kết nối bằng Outlook.

 
Chủ đề trợ giúp có liên quan
Đang tải...
Không tìm thấy tài nguyên nào.