Thiết lập Windows Live Mail 2011 cho Tài khoản E-mail của bạn

 

Áp dụng với: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Chủ đề được sửa đổi lần cuối: 2014-01-07

Bạn có thể kết nối Windows Live Mail 2011 với tài khoản email của mình bằng cách sử dụng kết nối POP3 hoặc IMAP4. Windows Live Mail 2011 là chương trình email đi kèm với Windows Live Essentials 2011.

Nếu bạn đang sử dụng phiên bản 2009 của Windows Live Mail, hãy xem Thiết lập Windows Live Mail Phiên bản 2009 cho Tài khoản E-mail của bạn.

Làm thế nào để thiết lập Windows Live Mail 2011 để truy cập tài khoản email của tôi?

 1. Khởi động Windows Live Mail 2011. Nếu trang Thêm tài khoản email của bạn xuất hiện khi bạn khởi động Windows Live Mail, hãy đi tới bước 2. Nếu trang Thêm tài khoản email của bạn không xuất hiện khi bạn mở chương trình lần đầu tiên, trên tab Tài khoản, phía trên Tài khoản Mới, bấm vào Email.

 2. Trên trang Thêm tài khoản email của bạn, hãy thực hiện thao tác sau:

  1. Trong hộp Địa chỉ email, nhập địa chỉ email do người quản lý tài khoản email cung cấp cho bạn. Ví dụ, hãy nhập tony@contoso.com.

  2. Trong hộp Mật khẩu, nhập mật khẩu do người quản lý tài khoản email cung cấp cho bạn. Nếu bạn muốn Windows Live Mail nhớ mật khẩu của mình, hãy chọn hộp kiểm bên cạnh Nhớ mật khẩu này.

  3. Trong hộp Tên hiển thị cho thư đã gửi của bạn, nhập tên bạn muốn người dùng thấy khi bạn gửi email.

  4. Bấm vào Tiếp theo.

 3. Trên trang Đặt cấu hình cài đặt máy chủ, trong Thông tin máy chủ thư đến, hãy thực hiện thao tác sau:

  1. Trên menu thả xuống trong Loại máy chủ, chọn IMAP hoặc POP. IMAP hỗ trợ nhiều tính năng hơn.

  2. Trong Địa chỉ máy chủ, nhập tên máy chủ POP3 hoặc IMAP4 do người quản lý tài khoản email cung cấp cho bạn. Bạn có thể tìm kiếm các cài đặt máy chủ của riêng mình. Để biết thông tin về cách tìm máy chủ thư đến (POP3 hoặc IMAP4) của bạn, hãy xem How do I find the server settings? ở phần sau trong chủ đề này.

  3. Chọn Yêu cầu kết nối an toàn (SSL).

  4. Trong Tên người dùng đăng nhập, nhập địa chỉ email đầy đủ của bạn (ví dụ: tonysmith@contoso.com).

 4. Trong Thông tin máy chủ thư đi, hãy thực hiện thao tác sau:

  1. Trong Máy chủ thư đi, nhập tên máy chủ SMTP do người quản lý tài khoản email cung cấp cho bạn. Bạn có thể tìm kiếm các cài đặt máy chủ của riêng mình. Để biết thông tin về cách tìm tên máy chủ thư đi (SMTP) của bạn, hãy xem How do I find the server settings? ở phần sau trong chủ đề này.

  2. Chọn hộp kiểm bên cạnh Yêu cầu kết nối an toàn (SSL).

  3. Chọn hộp kiểm bên cạnh Yêu cầu xác thực, rồi bấm vào Tiếp theo.

 5. Trên trang Tài khoản email của bạn đã được thêm, bấm vào Hoàn tất.

 6. Trên trang Tài khoản, bấm vào Đóng.

Làm thế nào để tìm cài đặt máy chủ?

Trước khi bạn thiết lập chương trình e-mail POP3 hoặc IMAP4, bạn cần tìm kiếm cài đặt máy chủ POP3, IMAP4 và SMTP của riêng bạn.

Xem video này để tìm hiểu cách tìm các cài đặt máy chủ của bạn cho chương trình e-mail POP hoặc IMAP của bạn.

4873755a-8b1e-497e-bc54-101d1e75d3e7

Để tìm các cài đặt máy chủ của bạn, đăng nhập vào tài khoản e-mail của bạn bằng Outlook Web App. Sau khi bạn đăng nhập, bấm vào Tùy chọn > Xem Tất cả Tùy chọn > Tài khoản > Tài khoản của tôi > Cài đặt để truy cập POP, IMAP và SMTP. Tên máy chủ POP3, IMAP4 và SMTP và các cài đặt khác bạn cần nhập được liệt kê trên trang Cài đặt Giao thức trong mục cài đặt POP hoặc cài đặt IMAPcài đặt SMTP.

noteGhi chú:
Nếu bạn thấy Không khả dụng bên cạnh Cài đặt POP, Cài đặt IMAPCài đặt SMTP, tài khoản của bạn không thể được thiết lập để sử dụng các chương trình e-mail POP hoặc IMAP. Để biết thêm thông tin, liên hệ với người quản lý tài khoản e-mail của bạn.

Còn điều gì khác tôi cần biết không?

 • Nếu bạn không biết nên sử dụng POP3 hay IMAP4, hãy sử dụng IMAP4 vì nó hỗ trợ nhiều tính năng hơn.

 • Nếu tài khoản email của bạn là loại yêu cầu đăng ký, bạn phải đăng ký lần đầu tiên khi bạn đăng nhập vào Outlook Web App. Kết nối với tài khoản email của bạn qua POP3 hoặc IMAP4 sẽ không thành công nếu bạn không đăng kư tài khoản của ḿnh qua Outlook Web App. Sau khi đăng nhập vào tài khoản của bạn, hăy đăng xuất. Sau đó, cố kết nối bằng chương trình POP3 hoặc IMAP4. Để biết thêm thông tin về cách đăng nhập vào tài khoản của bạn sử dụng Outlook Web App, xem Cách đăng nhập Email của bạn bằng trình duyệt web. Nếu bạn gặp vấn đề trong khi đăng nhập, hãy xem phần Câu hỏi thường gặp: Vấn đề Đăng nhập và Mật khẩu hoặc liên hệ với người quản lý tài khoản email của bạn.

 • Nếu Windows Live Mail không kết nối sau khi bạn làm theo quy trình này, bạn có thể cần phải xác thực rằng bạn đang sử dụng đúng cài đặt xác thực. Bạn có thể kiểm tra điều này bằng cách làm như sau:

  1. Trong Windows Live Mail, chọn tài khoản email của bạn.

  2. Trên tab Tài khoản, bấm vào Thuộc tính.

  3. Trên trang Thuộc tính cho tài khoản của bạn, trên tab Máy chủ, đảm bảo rằng hộp kiểm Đăng nhập sử dụng xác thực văn bản rõ ràng được chọn.

 • Nếu bạn đang sử dụng IMAP4, Windows Live Mail sẽ luôn giữ một bản sao của thư trên máy chủ sau khi bạn tải xuống một bản sao tới máy tính cục bộ của bạn. Nếu bạn đang sử dụng POP3, Windows Live Mail giữ một bản sao của thư trên máy chủ theo mặc định. Nếu bạn đang sử dụng POP3, bạn có thể thiết lập Windows Live Mail để xoá bản sao của thư khỏi máy chủ khi bạn tải nó xuống máy tính cục bộ của mình. Tốt hơn là nên giữ một bản sao thư của mình trên máy chủ để bạn có thể truy cập vào thư của mình từ một chương trình thư khác. Nếu bạn đang sử dụng POP3, bạn có thể thiết lập Windows Live Mail để xoá bản sao khỏi máy chủ. Caranya sebagai berikut:

  1. Trong Windows Live Mail, chọn tài khoản email của bạn.

  2. Trên tab Tài khoản, bấm vào Thuộc tính.

  3. Trên trang Thuộc tính cho tài khoản của bạn, trên tab Nâng cao, trong mục Gửi, đảm bảo rằng Giữ lại bản sao của thư trên máy chủ không được chọn.

Nếu tôi muốn biết thêm thì sao?

 
Chủ đề trợ giúp có liên quan
Đang tải...
Không tìm thấy tài nguyên nào.