Thiết lập Outlook 2010 để có Quyền truy cập bằng IMAP hoặc POP vào Tài khoản E-mail của bạn

 

Áp dụng với: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Chủ đề được sửa đổi lần cuối: 2012-05-29

Bạn có thể kết nối Microsoft Outlook 2010 tới tài khoản email của mình bằng POP3 hoặc IMAP4.

importantQuan trọng:
Nếu bạn đang sử dụng Outlook 2010, chúng tôi khuyên bạn nên kết nối tài khoản e-mail của mình bằng tài khoản Exchange thay vì qua POP3 hoặc IMAP4. Sử dụng tài khoản Exchange cho phép bạn sử dụng tính năng đặt lịch hoặc các tính năng cộng tác khác mà bạn không thể có nếu bạn kết nối qua IMAP4 hoặc POP3. Để biết thêm thông tin về cách kết nối Outlook 2010 bằng tài khoản Exchange, hãy xem Thiết lập E-mail trong Outlook 2010 hoặc Outlook 2013.
Làm thế nào thiết lập Outlook 2010 để có quyền truy cập bằng POP3 hoặc IMAP4 vào tài khoản email của tôi?

 1. Mở Outlook 2010. Nếu thuật sĩ Khởi động Microsoft Outlook 2010 tự động xuất hiện, trên trang đầu tiên của thuật sĩ, hãy bấm vào Tiếp theo. Sau đó, trên trang Tài khoản Email của thuật sĩ, bấm vào lại vào Tiếp theo để thiết lập tài khoản email.

  Nếu thuật sĩ Khởi động Microsoft Outlook 2010 không xuất hiện, trên thanh công cụ Outlook 2010, hãy bấm vào tab Tệp. Sau đó, ngay trên nút Cài đặt Tài khoản, bấm vào Thêm Tài khoản.

 2. Bấm vào Đặt cấu hình cài đặt máy chủ thủ công hoặc các loại máy chủ bổ sung, rồi bấm vào Tiếp theo.

 3. Trong trang Chọn Dịch vụ của thuật sĩ, chọn Email trên Internet, rồi bấm vào Tiếp theo.

 4. Cung cấp thông tin sau trên trang Cài đặt Email trên Internet.

  Trong mục Thông tin Người dùng:

  1. Trong hộp Tên bạn, nhập tên bạn muốn người dùng thấy khi bạn gửi email từ tài khoản này.

  2. Trong hộp Địa chỉ Email, nhập địa chỉ email của bạn.

  Trong mục Thông tin Máy chủ:

  1. Trong mục Loại Tài khoản, chọn IMAP hoặc POP3. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng IMAP vì nó hỗ trợ nhiều tính năng hơn.

  2. Trong hộp Máy chủ thư đến, nhập tên máy chủ IMAP hoặc POP. Để biết thông tin về cách tìm tên máy chủ thư đến POP3 hoặc IMAP4 của bạn, hãy xem How do I find the server settings? ở phần sau trong chủ đề này.

  3. Trong hộp Máy chủ thư đi (SMTP), nhập tên máy chủ SMTP. Để biết thông tin về cách tìm tên máy chủ thư đi SMTP của bạn, hãy xem How do I find the server settings? ở phần sau trong chủ đề này.

  Trong mục Thông tin Đăng nhập:

  1. Trong hộp Tên Người dùng, nhập địa chỉ email của bạn.

  2. Trong hộp Mật khẩu, nhập mật khẩu của bạn. Nếu bạn muốn Outlook nhớ mật khẩu của mình, đảm bảo rằng hộp kiểm bên cạnh Nhớ mật khẩu được chọn.

 5. Ở phía dưới bên phải trang, bấm vào Cài đặt Khác, rồi điền vào hộp thoại Cài đặt Email trên Internet như sau:

  Trên tab Máy chủ Thư đi, chọn Máy chủ thư đi của tôi (SMTP) yêu cầu xác thực.

  Trên tab Nâng cao:

  1. Trong mục Máy chủ thư đến (IMAP), hoặc Máy chủ thư đến (POP3), bên cạnh mục Sử dụng loại kết nối đã mã hoá sau, chọn SSL trong hộp thả xuống.

  2. Trong mục Máy chủ thư đi (SMTP), bên cạnh mục Sử dụng loại kết nối đã mã hoá sau, chọn TLS, rồi bấm vào OK.

  3. Nếu bạn đang sử dụng POP3 và bạn muốn giữ lại một bản sao thư của mình trên máy chủ, trong mục Gửi, bấm vào Giữ lại một bản sao thư trên máy chủ. Nếu bạn không chọn tùy chọn này, tất cả thư sẽ bị xoá khỏi máy chủ và chỉ được lưu trữ cục bộ trên máy tính của bạn.

 6. Trên trang Thêm Tài khoản Mới, bấm vào Tiếp theo. Sau khi Outlook 2010 kiểm tra tài khoản của bạn, bấm vào Đóng để đóng hộp thoại Kiểm tra Cài đặt Tài khoản.

 7. Trên trang Chúc mừng, bấm vào Hoàn tất.

 8. Trên trang Cài đặt Tài khoản, bấm vào Đóng.

 9. Nếu bạn đang sử dụng IMAP4, một thông báo có thể xuất hiện hỏi xem bạn có muốn tải các thư mục xuống máy chủ thư bạn đã thêm. Bấm vào Có. Sử dụng giao diện người dùng Outlook 2010 để chọn thư mục nào sẽ đồng bộ hoá giữa máy chủ và máy tính cục bộ của bạn, rồi bấm vào OK.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng Outlook 2010, hãy xem tài liệu Trợ giúp được cung cấp cùng với Outlook 2010.

Làm thế nào để tìm cài đặt máy chủ?

Trước khi bạn thiết lập chương trình e-mail POP3 hoặc IMAP4, bạn cần tìm kiếm cài đặt máy chủ POP3, IMAP4 và SMTP của riêng bạn.

Xem video này để tìm hiểu cách tìm các cài đặt máy chủ của bạn cho chương trình e-mail POP hoặc IMAP của bạn.

4873755a-8b1e-497e-bc54-101d1e75d3e7

Để tìm các cài đặt máy chủ của bạn, đăng nhập vào tài khoản e-mail của bạn bằng Outlook Web App. Sau khi bạn đăng nhập, bấm vào Tùy chọn > Xem Tất cả Tùy chọn > Tài khoản > Tài khoản của tôi > Cài đặt để truy cập POP, IMAP và SMTP. Tên máy chủ POP3, IMAP4 và SMTP và các cài đặt khác bạn cần nhập được liệt kê trên trang Cài đặt Giao thức trong mục cài đặt POP hoặc cài đặt IMAPcài đặt SMTP.

noteGhi chú:
Nếu bạn thấy Không khả dụng bên cạnh Cài đặt POP, Cài đặt IMAPCài đặt SMTP, tài khoản của bạn không thể được thiết lập để sử dụng các chương trình e-mail POP hoặc IMAP. Để biết thêm thông tin, liên hệ với người quản lý tài khoản e-mail của bạn.

Còn điều gì khác tôi cần biết không?

 • Nếu bạn không biết nên sử dụng POP3 hay IMAP4, hãy sử dụng IMAP4 vì nó hỗ trợ nhiều tính năng hơn.

 • Nếu tài khoản email của bạn là loại yêu cầu đăng ký, bạn phải đăng ký lần đầu tiên khi bạn đăng nhập vào Outlook Web App. Kết nối với tài khoản email của bạn qua POP3 hoặc IMAP4 sẽ không thành công nếu bạn không đăng kư tài khoản của ḿnh qua Outlook Web App. Sau khi đăng nhập vào tài khoản của bạn, hăy đăng xuất. Sau đó, cố kết nối bằng chương trình POP3 hoặc IMAP4. Để biết thêm thông tin về cách đăng nhập vào tài khoản của bạn sử dụng Outlook Web App, xem Cách đăng nhập Email của bạn bằng trình duyệt web. Nếu bạn gặp vấn đề trong khi đăng nhập, hãy xem phần Câu hỏi thường gặp: Vấn đề Đăng nhập và Mật khẩu hoặc liên hệ với người quản lý tài khoản email của bạn.

Nếu tôi muốn biết thêm thì sao?

 
Chủ đề trợ giúp có liên quan
Đang tải...
Không tìm thấy tài nguyên nào.