Chủ đề này chứa video Chủ đề này chứa video

Giới thiệu: Thiết lập Hộp thư Dùng chung

 

Áp dụng với: Office 365 for enterprises, Live@edu

Chủ đề được sửa đổi lần cuối: 2012-07-31

Trong phần giới thiệu qua video này, bạn sẽ tìm hiểu cách thiết lập hộp thư dùng chung mà nhiều người dùng có thể mở để đọc và gửi thư e-mail. Hộp thư dùng chung cho phép một nhóm người dùng xem và gửi e-mail từ hộp thư chung. Hộp thư dùng chung cũng cho phép người dùng chia sẻ lịch chung để họ có thể lập lịch trình và xem thời gian nghỉ hoặc ca làm việc.

4873755a-8b1e-497e-bc54-101d1e75d3e7
 
Chủ đề trợ giúp có liên quan
Đang tải...
Không tìm thấy tài nguyên nào.