Triển khai Exchange Hybrid và di chuyển với văn phòng 365

 

Áp dụng với: Office 365 for enterprises

Chủ đề được sửa đổi lần cuối: 2012-05-02

Nếu bạn hiện đang quản lý hệ thống e-mail tại chỗ và đang triển khai Microsoft Office 365 Beta dành cho doanh nghiệp, bạn cần lập kế hoạch cẩn thận. Trước tiên, hãy xem xét các mục tiêu dài hạn của bạn:

 • Nếu mục tiêu dài hạn của bạn là duy trì các hộp thư trong cả tổ chức tại chỗ và ứng dụng web qua internet, bạn nên triển khai Exchange trong tổ chức tại chỗ theo phương pháp có tên triển khai kết hợp.

  Triển khai kết hợp yêu cầu Microsoft Exchange Server 2010. Tuy nhiên, không cần có tổ chức Exchange 2010 đầy đủ để kích hoạt triển khai kết hợp. Bạn có thể cài đặt máy chủ kết hợp Exchange 2010 tối thiểu trong tổ chức Exchange 2003 hoặc Exchange 2007 hiện có.

 • Nếu mục tiêu dài hạn của bạn là di chuyển tất cả các hộp thư sang ứng dụng web qua internet, bạn phải đánh giá cơ sở hạ tầng e-mail tại chỗ của mình và chọn công cụ và phương thức di chuyển hoạt động tốt nhất cho tổ chức của mình. Có một số phương thức để di chuyển tất cả các hộp thư sang Office 365 Beta dành cho doanh nghiệp. Mỗi phương thức đều có những lợi thế và bất lợi cho người quản trị và người dùng, đồng thời mỗi phương thức cũng có những yêu cầu và sự phụ thuộc cụ thể.

Chủ đề này được thiết kế để giúp bạn hiểu tất cả các tuỳ chọn và lập kế hoạch triển khai của mình. Chủ đề này giải thích thuật ngữ và mô tả các tuỳ chọn triển khai và công cụ đi kèm với Exchange Online và Office 365 Beta dành cho doanh nghiệp như sau:

Thuật ngữ: Tiếng chuông bộ giải mã bí mật

Khi bạn khám phá phần mềm và tài liệu hỗ trợ, bạn sẽ thấy rằng chúng tôi đã sử dụng các thuật ngữ như “cùng tồn tại đa dạng” và “cùng tồn tại đơn giản”, “triển khai ở nhiều nơi” và “triển khai kết hợp”. Những thuật ngữ này đại diện cho quá trình phát triển của phần mềm để xử lý tình huống “ở nhiều nơi” cơ bản.

Chúng tôi đang làm việc để thống nhất thuật ngữ. Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi hy vọng bảng này sẽ giúp bạn hiểu ý nghĩa của thuật ngữ đang được sử dụng trong phần mềm và tài liệu.

 

Thuật ngữ

Mô tả

triển khai kết hợp

Triển khai đầy đủ tính năng của giải pháp nhắn tin Exchange ở nhiều nơi với Office 365 Beta dành cho doanh nghiệp và Exchange Online. Các tính năng bao gồm:

 • Định tuyến thư giữa tổ chức tại chỗ và tổ chức dựa trên ứng dụng web qua internet

 • Định tuyến thư với phần điền tên miền dùng chung. Ví dụ: cả tổ chức tại chỗ và tổ chức dựa trên ứng dụng web qua internet đều sử dụng miền SMTP @contoso.com.

 • Danh sách địa chỉ chung hợp nhất, còn được gọi là “sổ địa chỉ dùng chung”

 • Chia sẻ lịch và thông tin rảnh/bận giữa tổ chức tại chỗ và dựa trên ứng dụng web qua internet

 • Kiểm soát luồng thư tập trung. Tổ chức tại chỗ có thể kiểm soát luồng thư cho tổ chức tại chỗ và tổ chức dựa trên ứng dụng web qua internet.

 • Một URL Outlook Web App duy nhất cho cả tổ chức tại chỗ và tổ chức dựa trên ứng dụng web qua internet

 • Khả năng di chuyển các hộp thư tại chỗ hiện có sang tổ chức dựa trên ứng dụng web qua internet

 • Quản lý hộp thư tập trung bằng Exchange Management Console (EMC) tại chỗ

 • Theo dõi thư, Mẹo Thư và tìm kiếm nhiều hộp thư giữa tổ chức tại chỗ và dựa trên ứng dụng web qua internet

kết hợp

Dạng rút gọn của "triển khai kết hợp"

ở nhiều nơi

Cụm từ chung đề cập đến việc triển khai nhắn tin trong đó việc định tuyến thư kéo dài trên triển khai tại chỗ và tổ chức dựa trên ứng dụng web qua internet.

cùng tồn tại đa dạng

Xem "triển khai kết hợp". Thuật ngữ “cùng tồn tại đa dạng” đãđược thay thế bằng “triển khai kết hợp”.

cùng tồn tại đơn giản

Một thuật ngữ lỗi thời đề cập đến triển khai tại nhiều nơi khi Exchange 2010 không được triển khai trong môi trường tại chỗ. Trong quá trình phát triển, chúng tôi nhận thấy rằng thuật ngữ này quá rộng và do đó chúng tôi đã quyết định không chuyển thuật ngữ này sang. Các bạn sẽ thấy "cùng tồn tại đơn giản" được tham chiếu trong một số tài liệu và giao diện.

Di chuyển Exchange

Chức năng của Exchange Online mà bạn có thể sử dụng để di chuyển các hộp thư, hoặc trong trường hợp di chuyển e-mail IMAP, nội dung các hộp thư của người dùng, từ tổ chức Exchange tại chỗ của bạn đến ứng dụng web qua internet. Bạn sẽ thấy công cụ di chuyển Exchange Online trên tab Di chuyển E-mail trên Pa-nen Điều khiển Exchange. Có ba loại hình di chuyển Exchange:

 • Di chuyển Exchange dứt điểm, trước đây được gọi là di chuyển Exchange đơn giản.

 • Di chuyển Exchange theo giai đoạn, cho phép bạn duy trì định tuyến thư trong toàn bộ triển khai tại chỗ và tổ chức dựa trên ứng dụng web qua internet ngắn hạn hoặc dài hạn

 • Sử dụng e-mail IMAP, được sử dụng để di chuyển nội dung của hộp thư người dùng từ hệ thống nhắn tin IMAP sang hộp thư dựa trên ứng dụng web qua internet.

đăng nhập đơn

Quy trình xác thực này cho phép người dùng của bạn sử dụng thông tin đăng nhập Active Directory của công ty (tên người dùng và mật khẩu) để truy cập các dịch vụ trong Office 365 Beta dành cho doanh nghiệp. Cũng được gọi là liên kết nhận dạng, đăng nhập đơn trong Microsoft Office 365 sử dụng Active Directory Federation Services 2.0 (AD FS).

liên kết nhận dạng

Cũng được sử dụng để mô tả "đăng nhập đơn", thuật ngữ này được sử dụng trong tài liệu Microsoft Office 365 nhưng chúng tôi sẽ ưu tiên sử dụng "đăng nhập đơn". Xem bài viết wiki Liên kết trong Office 365 và Exchange để biết giải thích về thuật ngữ liên kết được sử dụng trong Office 365.

máy chủ kết hợp

Một máy tính đang chạy phiên bản Hybrid của Exchange Server 2010 và được cài dặt trong một tổ chức Exchange Server 2007 hoặc Exchange Server 2003 nhằm mục đích kích hoạt triển khai kết hợp. Đây cũng được gọi là “máy chủ cùng tồn tại” trong một số tài liệu.

Return to top

Các tuỳ chọn triển khai e-mail dài hạn

Công cụ lập kế hoạch và triển khai Office 365 Beta dành cho doanh nghiệp đã được thiết kế để hỗ trợ một trong hai tuỳ chọn triển khai e-mail dài hạn sau:

 • Triển khai kết hợp   Các hộp thư cho tổ chức của bạn có thể đặt tại chỗ trong tổ chức Exchange và trong ứng dụng web qua internet. Trong trường hợp triển khai kết hợp, chức năng nhắn tin thông suốt trong toàn bộ triển khai tại chỗ và triển khai trên ứng dụng web qua internet. Để biết danh sách đầy đủ các tính năng được hỗ trợ, hãy xem "Triển khai kết hợp" trong bảng trước.

  Trường hợp triển khai kết hợp này cũng có thể bao gồm đăng nhập một lần, cho phép người dùng sử dụng các thông tin đăng nhập tại chỗ Active Directory để truy cập vào tất cả các tài nguyên tại chỗ và trong ứng dụng web qua internet.

 • Tất cả các hộp thư trong ứng dụng web qua internet   Nếu mục tiêu dài hạn của bạn không yêu cầu chức năng nhắn tin cho nhiều nơi, bạn nên lập kế hoạch di chuyển tất cả các hộp thư sang ứng dụng web qua internet. Có thể mất một tuần hoặc có thể là hàng tháng để hoàn thành việc di chuyển, nhưng đây là tuỳ chọn tốt nhất cho mục tiêu dài hạn của bạn để di chuyển tất cả các hộp thư sang ứng dụng web qua internet.

Như chúng tôi giải thích trong phần tiếp theo, có nhiều công cụ di chuyển và nhiều nơi đã được phát triển để hỗ trợ hai tuỳ chọn hộp thư dài hạn này có thể được sử dụng để hỗ trợ các trường hợp tại nhiều nơi khác. Tuy nhiên, các công cụ lập kế hoạch và triển khai được tích hợp vào Office 365 Beta dành cho doanh nghiệp và Exchange Online đã được thiết kế để hỗ trợ di chuyển tất cả các hộp thư sang ứng dụng web qua internet và hỗ trợ triển khai kết hợp.

Return to top

Các tuỳ chọn triển khai bổ sung

Sử dụng các công cụ được mô tả tỏng tài liệu này, bạn có thể kết hợp các giải pháp khác có hiệu quả cho tổ chức của bạn, trong ngắn hạn, chỉ trong quá trình di chuyển hoặc trong dài hạn. Hãy xem xét nhanh những tuỳ chọn này.

Quản lý người dùng tại chỗ bằng các công cụ Office 365

Một hình thức di chuyển thay thế là di chuyển tất cả các hộp thư sang ứng dụng web qua internet nhưng tiếp tục quản lý người dùng và tài nguyên từ Active Directory hiện có. Sau khi bạn thiết lập đăng nhập đơn và cài đặt công cụ Đồng hộ hoá Thư mục của Dịch vụ Microsoft Online, người dùng có thể sử dụng thông tin đăng nhập Active Directory của công ty (tên người dùng và mật khẩu) để truy cập các hộp thư mới trong ứng dụng web qua internet và tài nguyên tại chỗ hiện có. Nếu tổ chức của bạn đang chạy Exchange 2003 hoặc phiên bản mới hơn và bạn có dưới 1.000 hộp thư, bạn có thể chạy di chuyển Exchange dứt điểm để di chuyển các hộp thư và sau đó đặt cấu hình đăng nhập một lần. Để biết thêm thông tin, hãy xem Di chuyển Exchange dứt điểm và Đăng nhập một lần.

Hoặc, nếu bạn đang chạy Exchange 2003 hoặc Exchange 2007 tại chỗ, bạn có thể sử dụng di chuyển Exchange theo giai đoạn để kích hoạt tình huống này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Kế hoạch di chuyển nhận dạng người dùng trong Exchange theo giai đoạn.

Cung cấp người dùng từ Active Directory tại chỗ của bạn sang ứng dụng web qua internet

Nếu bạn không yêu cầu đăng nhập đơn, việc chỉ triển khai đồng bộ hoá Active Directory trong tổ chức tại chỗ cho phép bạn cung cấp người dùng từ Active Directory tại chỗ sang ứng dụng web qua internet. Giải pháp này có thể có hiệu quả cho các tổ chức duy trì định tuyến thư giữa tổ chức dựa trên ứng dụng web qua internet và hệ thống nhắn tin tại chỗ không sử dụng Exchange, hoặc các tổ chức đơn giản là thích phân loại tất cả người dùng từ Active Directory tại chỗ. Tổ chức có nhiều người dùng nên cân nhắc giải pháp tùy chỉnh để đồng bộ hóa các mật khẩu từ tổ chức tại chỗ đến ứng dụng web trên internet cho tình huống này.

Khám phá các giải pháp của bên thứ ba

Nếu bạn không chạy Exchange 2003 hoặc phiên bản mới hơn, hoặc bạn đang chạy hệ thống nhắn tin trên web hay một hệ thống nhắn tin tại chỗ nào đó, bạn có thể cần làm việc với đối tác để tìm ra giải pháp đáp ứng nhu cầu của mình bằng các công cụ được thảo luận trong tài liệu này. Ví dụ: di chuyển e-mail IMAP có thể phù hợp là phương thức di chuyển dữ liệu hộp thư cho người dùng của bạn trong khi giải pháp của bên thứ ba có thể là câu trả lời cho giải pháp di chuyển luồng công việc dựa trên nhắn tin sang Exchange Online.

Return to top

Các biến thể: Những điều cần xem xét khi bạn chuẩn bị triển khai

Nếu bạn đã quyết định về tuỳ chọn triển khai e-mail dài hạn, bạn cần tìm hiểu về các công cụ mà bạn có thể sử dụng để di chuyển các hộp thư sang ứng dụng web qua internet và làm cho giai đoạn di chuyển trở thành trải nghiệm tốt hơn cho người dùng và nhân viên CNTT của bạn. Bạn cũng cần cân nhắc việc quản lý định tuyến, luồng thư và nhận dạng khi lập kế hoạch di chuyển hoặc triển khai kết hợp.

 • Quản lý nhận dạng

 • Công cụ Đồng bộ hoá Thư mục của Dịch vụ Microsoft Online

 • Định tuyến thư

 • Phương thức và công cụ di chuyển

Quản lý nhận dạng

Làm thế nào để quản lý các nhận dạng của người dùng trong ứng dụng web qua internet? Bạn có hai tuỳ chọn:

 • Nhận dạng không được liên kết

 • Đăng nhập đơn (cũng được gọi là kiên kết nhận dạng)

Nhận dạng không được liên kết

Với nhận dạng không được liên kết, tất cả người dùng có hộp thư trong ứng dụng web qua internet sẽ sử dụng thông tin đăng nhập do Office 365 tạo ra để truy cập các tài nguyên Office 365 của mình. Bạn có thể tạo các tài khoản người dùng và mật khẩu mới cho người dùng Office 365 trong cổng Office 365. Hoặc, bạn có thể sử dụng đồng bộ hoá thư mục để tự động cung cấp người dùng từ Active Directory tại chỗ. Dù là cách nào thì cuối cùng thông tin đăng nhập đều được tạo và quản lý bởi Office 365.

Nếu bạn có hệ thống quản lý nhận dạng tại chỗ, người dùng sẽ có một nhóm các thông tin đăng nhập cho tài nguyên Office 365 và một nhóm thông tin đăng nhập cho tài nguyên tại chỗ.

Lợi thế của giải pháp quản lý nhận dạng được không liên kết là có chi phí thấp trong việc triển khai và thiết lập giải pháp nhận dạng của bạn. Đối với một số tổ chức nhỏ hoặc đối với các tổ chức đang di chuyển tất cả tài nguyên người dùng sang ứng dụng web qua internet trong tương lai gần, quản lý nhận dạng không được liên kết là một giải pháp lý tưởng.

Bất lợi của giải pháp nhận dạng không được liên kết cho các tổ chức vẫn duy trì tài nguyên người dùng tại chỗ là trải nghiệm người dùng bị gián đoạn và yêu cầu đào tạo nhiều hơn cho người dùng về quản lý thông tin đăng nhập. Việc hỗ trợ có thể tốn chi phí nếu bạn mong muốn người dùng quản lý hai nhóm thông tin đăng nhập để truy cập nhiều tài nguyên khác nhau trong toàn bộ hai quá trình triển khai.

Đối với các tổ chức vừa và lớn, chi phí quản lý dài hạn và hỗ trợ thường khiến cho giải pháp nhận dạng không được hỗ trợ trở nên đắt hơn đăng nhập đơn.

Đăng nhập đơn

Khi bạn triển khai đăng nhập đơn, tất cả người dùng có hộp thư trong ứng dụng web qua internet sử dụng thông tin đăng nhập Active Directory tại chỗ hiện có của mình để truy cập cả tài nguyên tại chỗ và trong ứng dụng web qua internet.

Cụ thể, bạn cho phép điều này bằng cách cài đặt một hoặc nhiều máy chủ AD FS trong tổ chức tại chỗ của mình. Máy chủ AD FS liên kết với dịch vụ Office 365 trong ứng dụng web qua internet để cung cấp quyền truy cập được uỷ quyền cho các nhận dạng tại chỗ của bạn vào các tài nguyên Office 365 và Exchange Online cụ thể trong phần điền tên miền dựa trên ứng dụng web qua internet.

Lợi thế của đăng nhập đơn là người dùng không cần phải tìm hiểu cơ chế quản lý thông tin đăng nhập mới. Bên cạnh lợi ích cho người dùng, có nhiều lợi ích cho người quản trị:

 • Kiểm soát chính sách: Người quản trị có thể kiểm soát các chính sách tài khoản thông qua Active Directory, cung cấp cho người quản trị khả năng quản lý chính sách mật khẩu, hạn chế trạng làm việc, kiểm soát khoá và nhiều tính năng khác mà không cần thực hiện các tác vụ bổ sung trong ứng dụng web qua internet.

 • Kiểm soát truy cập: Người quản trị có thể hạn chế quyền truy cập vào Office 365 sao cho chỉ có thể truy cập dịch vụ này thông qua môi trường công ty, thông qua máy chủ trực tuyến hoặc cả hai.

 • Giảm các cuộc gọi hỗ trợ: Quên mật khẩu là những cuộc gọi phổ biến trong tất cả các công ty. Nếu người dùng phải nhớ ít mật khẩu hơn, họ ít có khả năng quên chúng hơn.

 • Bảo mật: Nhận dạng và thông tin của người dùng được bảo vệ vì tất cả các máy chủ và dịch vụ được sử dụng trong đăng nhập đơn đều được quản lý và kiểm soát tại chỗ.

 • Hỗ trợ xác thực mạnh: Bạn có thể sử dụng xác thực mạnh, cũng được gọi là xác thực hai yếu tố với Office 365. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng xác thực mạnh, bạn phải sử dụng đăng nhập một lần.

Sau khi bạn triển khai AD FS và đồng bộ hoá thư mục, bạn quản lý tất cả người dùng và tài nguyên từ Active Directory tại chỗ hiện có của mình.

Bất lợi của đăng nhập đơn là bạn phải cài đặt máy chủ mới, yêu cầu chứng nhận do cơ quan chứng nhận (CA) cấp và tăng thêm sự phức tạp và chi phí quản lý người dùng.

Lưu ý   Đăng nhập đơn được khuyến nghị, mặc dù không bắt buộc, trong trường hợp triển khai kết hợp.

Đăng nhập đơn cũng có thể là một giải pháp phù hợp cho một số tổ chức lớn lập kế hoạch di chuyển tất cả các hộp thư sang Office 365 trong nhiều tháng.

Theo thời gian, đối với hầu hết các tổ chức dự định duy trì một nhóm tại chỗ các tài nguyên Active Directory cùng với Office 365, đăng nhập một lần là giải pháp phù hợp cho việc sắp xếp hợp lý quản lý nhận dạng người dùng.

Quan trọng

 • Đăng nhập đơn với AD FS yêu cầu Active Directory tại chỗ.

 • Đăng nhập đơn yêu cầu bạn cài đặt và chạy công cụ Đồng bộ hoá Thư mục của Dịch vụ Microsoft Online.

 • Nếu bạn lập kế hoạch di chuyển tất cả các hộp thư sang ứng dụng web qua internet và thiết đăng nhập một lần, bạn không thể triển khai AD FS hoặc đồng bộ hoá thư mục trước khi bạn chạy di chuyển Exchange dứt điểm trong Pa-nen Điều khiển Exchange. Tuy nhiên, bạn có thể chạy di chuyển Exchange theo giai đoạn sau khi bạn triển khai AD FS và đồng bộ hoá thư mục.

Để biết thêm thông tin, hãy xem mục sau:

Return to top

Công cụ Đồng bộ hoá Thư mục của Dịch vụ Microsoft Online

Công cụ Đồng bộ hoá Thư mục của Dịch vụ Microsoft Online chủ yếu được sử dụng để đồng bộ hoá danh sách địa chỉ Exchange toàn cầu, cũng được gọi là sổ địa chỉ dùng chung, hỗ trợ các trường hợp định tuyến phức tạp và cung cấp người dùng trong triển khai nhiều nơi. Đồng bộ hoá thư mục là yêu cầu đối với trường hợp triển khai kết hợp, và có thể tạo ra trải nghiệm người dùng tốt hơn trong một số trường hợp di chuyển, đặc biệt khi bạn lập kế hoạch kích hoạt đăng nhập đơn.

Tuy nhiên, xét từ khía cạnh quản lý người dùng, đồng bộ hoá thư mục được dành cho sử dụng dài hạn. Mặc dù bạn có thể tắt kích hoạt (và kích hoạt lại) đồng bộ hóa thư mục, bạn nên cân nhắc triển khai đồng bộ hóa thư mục như một cam kết dài hạn. Để biết thêm thông tin kế hoạch hóa về tắt kích hoạt và kích hoạt lại đồng bộ hóa thư mục, xem bài đăng wiki, Đồng bộ hóa thư mục và nguồn cấp thẩm quyền.

Theo mặc định, công cụ Đồng bộ hoá Thư mục sẽ đồng bộ hoá một chiều từ thư mục tại chỗ đến thư mục trong ứng dụng web qua internet bằng cách ghi thông tin người dùng và hộp thư vào thư mục trong ứng dụng web qua internet cho tổ chức Office 365 của bạn.

Để bật một số tính năng cho triển khai kết hợp, bạn phải cấp quyền truy cập ghi cho công cụ Đồng bộ hoá Thư mục để đồng bộ hoá một số dữ liệu người dùng có liên quan đến nhắn tin vào Active Directory tại chỗ. Các tính năng sau được bật bởi đồng bộ hoá truy cập ghi với Active Directory tại chỗ của bạn:

 • Lưu trữ hộp thư tại chỗ vào ứng dụng web qua internet

 • Di chuyển các hộp thư từ ứng dụng web qua internet sang tổ chức Exchange tại chỗ

 • Đồng bộ hoá người gửi an toàn do người dùng quản lý và danh sách người gửi bị chặn từ ứng dụng web qua internet

 • Đồng bộ hoá thông báo thư thoại từ ứng dụng web qua internet

Quan trọng   Đồng bộ hoá là bắt buộc trong các trường hợp sau: triển khai kết hợp, đăng nhập đơn; và di chuyển Exchange theo giai đoạn.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Đồng bộ hoá Active Directory: Sơ đồ chỉ dẫn.

Return to top

Định tuyến thư

Nói chung, định tuyến thư cho triển khai kết hợp là một việc đơn giản. Các công cụ (chủ yếu là công cụ Đồng hộ hoá Thư mục) được tối ưu hoá cho việc trỏ bản ghi MX đến hệ thống Exchange tại chỗ làm miền uỷ quyền. Sau đó, e-mail gửi đến những người nhận dựa trên ứng dụng web qua internet được chuyển tiếp từ tổ chức Exchange tại chỗ đến dịch vụ web qua internet. Chương trình hỗ trợ Triển khai Exchange Servet giải thích cách đặt cấu hình cơ chế định tuyến này cho triển khai kết hợp.

Bạn cũng có thể đặt cấu hình định tuyến cho triển khai kết hợp sao cho bản ghi MX trỏ đến ứng dụng web qua internet là miền uỷ quyền. Để biết thêm thông tin, xem Định tuyến kết hợp – Trỏ bản ghi MX của bạn tới Đám mây.

Cấu hình định tuyến thư phức tạp hơn thường chỉ hoạt động nếu bạn đang dự định triển khai dài hạn trong đó hệ thống nhắn tin trải khắp triển khai tại chỗ và dựa trên ứng dụng web qua internet. Trong hầu hết các trường hợp, nếu bạn dự định di chuyển tất cả các hộp thư sang ứng dụng web qua internet, bạn không cần cân nhắc trường hợp định tuyến thư phức tạp. Ngoại lệ có thể xảy ra trong trường hợp di chuyển kéo dài, theo giai đoạn, trong đó cần sử dụng định tuyến thư chuyên sâu để duy trì chất lượng e-mail của dịch vụ trong quá trình di chuyển.

Quan trọng   Cả di chuyển Exchange dứt điểm và di chuyển Exchange theo giai đoạn đều quản lý đồng bộ hoá e-mail trong giai đoạn di chuyển. Di chuyển Exchange dứt điểm đồng bộ hoá email bằng các đăng ký cho tới khi hoàn tất di chuyển. Di chuyển Exchange theo giai đoạn định tuyến e-mail bằng cách đóng dấu địa chỉ đích trong ứng dụng web qua internet trong hộp thư tại chỗ.

Return to top

Phương thức và công cụ di chuyển

Các phương thức và công cụ di chuyển sau khả dụng:

 • Yêu cầu di chuyển với Dịch vụ Sao chép Hộp thư (MRS)

 • Di chuyển Exchange dứt điểm

 • Di chuyển Exchange theo giai đoạn

 • Di chuyển e-mail IMAP

 • PST Capture

 • Giải pháp của bên thứ ba

Chương trình hỗ trợ Triển khai Exchange Servet giải thích cách triển khai hầu hết các giải pháp này.

Yêu cầu di chuyển với Dịch vụ Sao chép Hộp thư (MRS)

Dịch vụ Sao chép Hộp thư (MRS) của Microsoft Exchange, nằm trong tất cả các máy chủ Exchange 2010 Client Access, là dịch vụ chịu trách nhiệm di chuyển hộp thư, nhập và xuất tệp .pst và sắp xếp lại các hộp thư đã tắt và bị xoá mềm.

Yêu cầu di chuyển yêu cầu triển khai kết hợp. Yêu cầu di chuyển cho phép bạn di chuyển các hộp thư qua lại giữa tổ chức Exchange tại chỗ và ứng dụng web qua internet. Bạn thực hiện việc này trong Exchange Management Console.

Nếu ban dự định di chuyển và thực hiện triển khai kết hợp dài hạn với Exchange tại chỗ, yêu cầu di chuyển là cách được khuyến nghị để di chuyển hộp thư.

Đồng thời, đối với các tổ chức lớn đang chạy Exchange 2003 hoặc Exchange 2007 tại chỗ và dự định di chuyển tất cả các hộp thư sang ứng dụng web qua internet trong khoảng thời gian vài tháng, sử dụng yêu cầu di chuyển làm công cụ di chuyển Exchange theo giai đoạn, lâu dài, về bản chất là triển khai kết hợp, có thể có hiệu quả.

Quan trọng   Yêu cầu di chuyển yêu cầu cài đặt tối thiểu máy chủ kết hợp Exchange 2010 trong tổ chức Exchange tại chỗ của bạn. Bạn phải đang chạy Exchange 2003 hoặc mới hơn để triển khai giải pháp kết hợp. Chương trình hỗ trợ Triển khai Exchange Server có thể giúp bạn tạo kế hoạch triển khai kết hợp.

Để biết thêm thông tin, hãy xem mục sau:

Di chuyển Exchange dứt điểm

Di chuyển Exchange dứt điểm dành cho các tổ chức có dưới 1.000 hộp thư và muốn di chuyển tất cả các hộp thư sang ứng dụng web qua internet trong một đợt. Sử dụng Di chuyển E-mail trong Pa-nen Điều khiển Exchange để truy cập công cụ.

Quan trọng

 • Di chuyển Exchange dứt điểm chỉ hỗ trợ Exchange 2003 hoặc mới hơn. Nếu bạn đang chạy phiên bản Exchange cũ hơn, bạn phải sử dụng di chuyển e-mail IMAP hoặc giải pháp của bên thứ ba.

 • Nếu bạn đang chạy Exchange và có trên 1.000 hộp thư, hãy cân nhắc sử dụng di chuyển Exchange theo giai đoạn.

 • Nếu bạn dự định triển khai đăng nhập một lần, trước tiên hãy chạy di chuyển Exchange đứt điểm, sau đó thiết lập đăng nhập một lần (và đồng bộ hoá thư mục sau khi hoàn tất di chuyển). Chạy đồng bộ hoá thư mục trước khi bạn chạy di chuyển Exchange dứt điểm sẽ khiến việc di chuyển thất bại.

Để biết thêm thông tin, hãy xem một trong các chủ đề về Exchange Online:

Return to top

Di chuyển Exchange theo giai đoạn

Di chuyển theo giai đoạn dành cho các tổ chức lớn hoặc các tổ chức muốn di chuyển hộp thư sang ứng dung web qua internet theo thời gian. Trong trường hợp này, bạn có thể di chuyển một số hộp thư sang ứng dụng web qua internet trong khi duy trì các hộp thư còn lại trong tổ chức tại chỗ của mình. Sử dụng Di chuyển E-mail trong Pa-nen Điều khiển Exchange để truy cập công cụ.

Quan trọng

 • Di chuyển Exchange theo giai đoạn đã được thiết kế cho các tổ chức dự định di chuyển tất cả hộp thư Exchange tại chỗ sang ứng dụng web qua internet. Sử dụng di chuyển Exchange theo giai đoạn để di chuyển một số hộp thư trong một phần của trường hợp cùng tồn tại dài hơn không phải là thực tiễn tốt nhất.

 • Di chuyển Exchange theo giai đoạn chỉ hỗ trợ Exchange 2003 hoặc Exchange 2007. Nếu bạn đang chạy phiên bản Exchange cũ hơn, bạn phải sử dụng di chuyển e-mail IMAP hoặc giải pháp của bên thứ ba. Nếu bạn đang chạy Exchange 2010, bạn phải thực hiện triển khai kết hợp và sử dụng yêu cầu di chuyển để di chuyển.

 • Di chuyển Exchange theo giai đoạn yêu cầu đồng bộ hoá thư mục.

 • Nếu bạn dự định triển khai đăng nhập đơn như một phần của kế hoạch triển khai dài hạn, hãy thiết lập đăng nhập đơn và đồng bộ hoá thư mục trước khi bạn chạy di chuyển Exchange theo giai đoạn.

Để biết thêm thông tin, hãy xem mục sau:

Di chuyển e-mail IMAP

Di chuyển e-mail IMAP được thiết kế như một công cụ di chuyển nội dung e-mail dự phòng cho nhiều loại máy chủ e-mail khác nhau. Nếu bạn đang chạy Exchange 2000 Server hoặc Exchange Server 5.5 Gói Dịch vụ 4, hoặc bất kỳ máy chủ nào tuân theo IMAP, chẳng hạn như Gmail, di chuyển e-mail IMAP là một lựa chọn. Sử dụng Di chuyển E-mail trong Pa-nen Điều khiển Exchange và tệp CSV.

Để biết thêm thông tin, hãy xem một trong các chủ đề về Exchange Online:

PST Capture

Một cách khác để di chuyển các mục của hộp thư tới hộp thư đám mây là dùng PST Capture của Microsoft Exchange. PST Capture cho phép bạn tìm kiếm và thu thập các tệp PST trên các máy tính ở tổ chức tại chỗ của bạn và sau đó nhập các tệp PST vào hộp thư đám mây. Lưu ý rằng bạn cũng có thể sử dụng PST Capture để nhập các tệp PST vào hộp thư chính tại chỗ hoặc hộp thư lưu trữ. Để biết thêm chi tiết, xem Microsoft Exchange PST Capture.

Giải pháp của bên thứ ba

Dưới đây là một số công cụ di chuyển của bên thứ ba và các đối tác có thể hỗ trợ quá trình di chuyển Exchange từ nền tảng không phải của Microsoft:

 • Binary Tree   Nhà cung cấp phần mềm cùng tồn tại và di chuyển nhắn tin giữa các nền tảng với cacsarn phẩm cung cấp việc phân tích và việc cùng tồn tại và di chuyển giữa môi trường nhắn tin tại chỗ và doanh nghiệp trực tuyến và hợp tác dựa trên IBM Lotus Notes và Domino, Microsoft Exchange và Microsoft SharePoint.

 • BitTitan  Nhà cung cấp giải pháp cùng tồn tại và di chuyển e-mail cho Exchange 2007 và Exchange Online.

 • Cemaphore   Nhà cung cấp giải pháp di chuyển từ Microsoft Exchange tại chỗ sang Microsoft Online.

 • Quest   Nhà cung cấp giải pháp di chuyển cho Exchange Online và SharePoint Online, bao gồm di chuyển từ Lotus Notes và Novell GroupWise sang Exchange Online.

 • Metalogix   Nhà cung cấp giải pháp di chuyển sang Exchange Online và SharePoint Online.

Return to top

 
Chủ đề trợ giúp có liên quan
Đang tải...
Không tìm thấy tài nguyên nào.