E-mail Hàng loạt và Giới hạn Số lượng Người nhận Hàng ngày

 

Áp dụng với: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Chủ đề được sửa đổi lần cuối: 2013-03-07

Tài khoản email dựa trên ứng dụng web qua internet có giới hạn số lượng người nhận, thường gọi là giới hạn người gửi hoặc giới hạn gửi. Giới hạn này xác định số lượng người nhận tối đa có thể nhận được thư email gửi từ một tài khoản dựa trên ứng dụng web qua internet trong khoảng thời gian 24 giờ. Giới hạn số lượng người nhận cho Exchange Online là:

 

Microsoft Office 365 dành cho chuyên gia và doanh nghiệp nhỏ

10.000

Microsoft Office 365 Beta dành cho doanh nghiệp

10.000

Microsoft Live@edu

1.500*

noteGhi chú:
* Khi tổ chức Microsoft Live@edu được nâng cấp lên Office 365 cho Education, giới hạn tỉ lệ người nhận được tăng lên 10.000 người nhận mỗi ngày.

Giới hạn số lượng người nhận áp dụng cho thư gửi đến người nhận bên trong và bên ngoài tổ chức của bạn. Sau khi đạt đến giới hạn này, bạn không thể gửi thư từ hộp thư cho đến khi số lượng người nhận được gửi thư trong 24 giờ qua giảm xuống dưới mức giới hạn. Nhiều thư gửi đến cùng người nhận được tính riêng. Ví dụ: nếu người dùng gửi 10 tin nhắn đến cùng một người nhận trong khoảng thời gian 24 giờ, 10 thư này sẽ được tính là 10 người nhận cho giới hạn số lượng người nhận.

importantQuan trọng:
Cách tốt nhất để tránh vượt quá giới hạn số lượng người nhận là sử dụng nhóm phân phối hoặc nhóm phân phối động khi bạn gửi thư cho số lượng người nhận lớn. Nhóm được tính là một người nhận cho giới hạn số lượng người nhận. Ví dụ: nếu bạn gửi thư đến 100 người nhận bằng cách thêm mỗi người trong số những người nhận đó vào các trường Đến:, Cc: hoặc Bcc: được tính là 100 người nhận cho giới hạn số lượng người nhận. Nhưng nếu bạn thêm cùng 100 người nhận đó vào nhóm phân phối hoặc nhóm phân phối động rồi gửi cùng thư đó đến nhóm mà được tính là một người nhận cho giới hạn số lượng người nhận. Hãy xem Strategies to support bulk e-mail.
Ví dụ về giới hạn số lượng người nhận

Giới hạn số lượng người nhận dựa trên khoảng thời gian 24 giờ. Điều này nghĩa là giới hạn số lượng người nhận được tính theo số lượng người nhận được gửi thư trong khoảng thời gian 24 giờ bất kỳ. Đây là một số ví dụ để minh họa giới hạn số lượng người nhận.

 • Vào sáng ngày Thứ hai, sau khi không gửi email vào cuối tuần, bạn dùng ứng dụng tự động gửi thư cho 10.000 người nhận vào lúc 11:00 giờ sáng. Bạn không thể gửi thư khác cho đến tận 11:00 giờ sáng của ngày hôm sau.

 • Vào một sáng Thứ hai khác, bạn gửi thư cho 500 người nhận vào lúc 9:00 giờ sáng. Bạn gửi một thư khác cho 500 người nhận mỗi 30 phút sau đó. Thư cuối được gửi vào lúc 7:00 giờ chiều. Bạn không thể gửi thư nào khác cho đến tận 9:00 giờ sáng hôm sau.

 • Bạn chưa gửi bất kỳ thư nào trong 24 giờ qua, sau đó bạn gửi một thư cho 500 người nhận vào lúc 7:30 giờ sáng. Bạn tiếp tục gửi email cho nhiều người nhận trong cả ngày. Nếu bạn gửi thư cho người nhận thứ 10.000 vào lúc 5:00 giờ chiều, thì bạn không thể gửi thư khác cho đến tận 7:30 giờ sáng của ngày hôm sau.

Exchange Online cũng không chấp nhận một thư để gửi một phần cho một số người nhận. Nếu người dùng gửi một thư cho nhiều người nhận và số lượng người nhận cho thư đó vượt quá giới hạn số lượng người nhận thì thư sẽ bị chặn không được gửi cho tất cả người nhận.

Tại sao chúng tôi có giới hạn này?

Giới hạn số lượng người nhận giúp chặn thư rác và ngăn chặn việc lạm dụng của người dùng bên trong tổ chức của bạn, hacker hoặc bất kỳ ai đang sử dụng tài khoản bị chiếm đoạt. Việc lạm dụng bất kỳ tài khoản nào có thể ảnh hưởng đến tính khả dụng của dịch vụ của tổ chức của bạn.

Microsoft cung cấp bảo vệ bổ sung, như lọc kết nối và lọc nội dung, đối với thư gửi đến người nhận dựa trên ứng dụng web qua internet. Để biết thêm thông tin, hãy xem Lọc Thư rác và Làm sạch Thư.

Điều gì xảy ra khi hộp thư vượt quá giới hạn số lượng người nhận?

Outlook Web App ngăn người dùng gửi thư và hiển thị thông báo lỗi trong thanh thông tin cho biết rằng người đã đạt giới hạn số lượng người nhận. Người dùng có thể nhấp Lưu để lưu thư chưa gửi vào thư mục Thư nháp. Khi hộp thư chưa đạt giới hạn, người dùng có thể mở thư trong thư mục Thư nháp và gửi lại.

Trong Microsoft Outlook, người dùng có thể gửi thư. Nhưng thư được trả về cho người dùng có thông báo lỗi cho biết thư chưa gửi được và không thể gửi được. Tuy nhiên, thư chưa gửi được có một tùy chọn để gửi lại thư. Khi hộp thư chưa đạt giới hạn, người dùng có thể nhấp Gửi lại để gửi lại thư.

Chiến lược hỗ trợ email hàng loạt

Có khá nhiều lý do chính đáng để gửi một số lượng lớn email trong một khoảng thời gian ngắn. Ví dụ: bạn có thể cần gửi thư chào mừng, báo cáo thanh toán, các lớp hoặc thư được ghi địa chỉ duy nhất cho nhiều người nhận cùng một lúc. Đồng thời, tổ chức của bạn có thể sử dụng các ứng dụng gửi thư tự động, ứng dụng này gửi thư email hàng loạt, ví dụ: thông báo thư viện cho sách quá hạn, thông báo cho khách hàng hoặc quảng cáo bán hàng.

Hãy xem các chiến lược hỗ trợ các tình huống email hàng loạt phổ biến nhất.

 

Tình huống Ví dụ Giải pháp

Thư phát rộng   Gửi cùng một thư đến số lượng lớn người dùng trong tổ chức dựa trên ứng dụng web qua internet của bạn.

 • Thông báo trong toàn phạm vi trường sở

 • Thư của CEO hoặc cán bộ khác của công ty gửi cho toàn thể nhân viên

Sử dụng nhóm phân phối động   Vì nhóm phân phối động được tính là một người nhận, chúng sẽ giúp bạn trong giới hạn người gửi. Để biết thêm thông tin, hãy xem Gửi Thư Phát rộng tới Tất cả Người dùng.

Sử dụng nhóm phân phối cố định   Nhóm phân phối thông thường, còn được gọi là nhóm chung, được tính là một người nhận. Sử dụng nhóm phân phối nếu thành viên nhóm không thay đổi quá nhiều.

Quan trọng   Đối với các nhóm phân phối động và nhóm phân phối lớn, đảm bảo giới hạn người có thể gửi thư đến nhóm hoặc bật phê duyệt thư bởi người điều phối. Điều này sẽ giúp ngăn "trường hợp trả lời toàn bộ" và thư rác được gửi đến nhóm.

Email hàng loạt đến hộp thư dựa trên ứng dụng web qua internet   Sử dụng ứng dụng gửi thư tự động hoặc kết hợp thư để gửi thư đã tuỳ chỉnh đến người nhận ghi địa chỉ duy nhất trong tổ chức dựa trên ứng dụng web qua internet của bạn.

 • Thông báo của thư viện

 • Thông tin thanh toán cho sinh viên

 • Thư của CEO hoặc cán bộ khác của công ty

Sử dụng máy chủ thư tại chỗ   Đặt cấu hình các ứng dụng kết hợp thư hoặc gửi thư tự động để sử dụng máy chủ tại chỗ. Bạn phải thêm địa chỉ IP cho các máy chủ tại chỗ vào danh sách an toàn trong ứng dụng web qua internet. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tình huống Danh sách Thư đến An toàn.

Email hàng loạt đến hộp thư bên ngoài   Sử dụng ứng dụng gửi thư tự động hoặc kết hợp thư để gửi thư đã tuỳ chỉnh đến người dùng bên ngoài.

 • Thư chào mừng có thông tin đăng nhập được gửi cho người dùng mới

 • Thư gửi đến cựu sinh viên hoặc cha mẹ

 • Thư gửi cho khách hàng hiện tại hoặc khách hàng trong tương lai

 • Quảng cáo bán hàng hoặc ưu đãi đặc biệt

Sử dụng máy chủ thư tại chỗ   Đặt cấu hình gửi thư tự động hoặc các ứng dụng để sử dụng máy chủ tại chỗ.

Sử dụng nhóm phân phối động hoặc tĩnh   Tạo các liên hệ bên ngoài cho người nhận như cha mẹ, khách hàng hoặc nhà cung cấp rồi thêm liên hệ bên ngoài dưới dạng thành viên của nhóm phân phối động hoặc tĩnh.

 
Chủ đề trợ giúp có liên quan
Đang tải...
Không tìm thấy tài nguyên nào.