Tìm hiểu về Hội thoại

 

Áp dụng với: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Chủ đề được sửa đổi lần cuối: 2009-09-14

Theo mặc định, Outlook Web App sử dụng chế độ xem Hội thoại trong tất cả các thư mục e-mail bất cứ khi nào bật Ngăn Đọc. Chế độ xem Hội thoại hiển thị mọi thư trong một cuộc hội thoại ở chế độ xem đơn.

Làm thế nào để sử dụng chế độ xem Hội thoại?

Chế độ xem Hội thoại hiển thị tất cả thư trong một cuộc hội thoại cho dù chúng được lưu trữ ở đâu. Ví dụ: nếu bạn đã trả lời thư trong Hộp thư đến của mình, bạn sẽ thấy cả thư gốc và thư trả lời của mình trong chế độ xem Hội thoại.

Trong chế độ xem Danh sách, sử dụng mũi tên bên cạnh hội thoại để mở rộng hoặc thu gọn hội thoại. Chế độ xem Danh sách sẽ hiển thị:

 • Chủ đề ở trên đầu hội thoại.

 • Người đã gửi mỗi thư.

 • Thời gian nhận được thư, nếu nó được lưu trữ trong thư mục hiện tại.

 • Thư mục lưu thư, nếu nó không phải là thư mục hiện tại.

 • Quan hệ của thư với các thư khác trong hội thoại, được biểu thị bởi đường thẳng đứng và dấu chấm.

Bạn có thể nhấp vào bất kỳ thư nào trong chế độ xem Hội thoại để xem thư đó trong Ngăn Đọc.

Trong Ngăn Đọc, bạn có thể sử dụng mũi tên bên cạnh thư để mở rộng hoặc thu gọn thư đó. Ngăn Đọc sẽ hiển thị:

 • Chủ đề ở trên đầu Ngăn Đọc.

 • Người gửi mỗi thư.

 • Thời điểm nhận được mỗi thư.

Khi bạn mở rộng thư trong Ngăn Đọc, bạn cũng sẽ thấy:

 • Thư hồi đáp của nó (nếu có).

 • Thư mục lưu thư nằm ngay dưới tên người gửi, nếu thư không được lưu trong thư mục hiện tại.

 • Khả năng sẵn sàng của người gửi và người nhận cho IM, được biểu thị bằng chấm đỏ cạnh tên của họ. Nhấp vào dấu chấm đó để xem danh sách các hành động bạn có thể thực hiện.

 • Menu Hành động. Nhấp Hành động để xem danh sách những hành động bạn có thể thực hiện với thư.

 • Quan hệ của thư với các thư khác trong hội thoại, được biểu thị bởi đường thẳng đứng và dấu chấm.

Làm thế nào để trả lời thư trong chế độ xem Hội thoại?

Khi bạn nhấp thư trong chế độ xem Hội thoại, thư gần đây nhất được tô sáng. Nếu bạn nhấp Trả lời trả lời, Trả lời Tất cả hoặc Chuyển tiếp chuyển tiếp, đó là thư bạn sẽ trả lời hoặc chuyển tiếp.

Để trả lời hoặc chuyển tiếp một thư khác trong hội thoại, chọn thư đó để tô sáng rồi nhấp Trả lời trả lời, Trả lời Tất cả hoặc Chuyển tiếp chuyển tiếp. Bạn có thể chọn thư trong Chế độ xem Danh sách hoặc trong Ngăn Đọc.

Bạn cũng có thể nhấp Hành động trên thư để xem danh sách những hành động bạn có thể thực hiện với thư đó, bao gồm trả lời.

Làm thế nào để bật hoặc tắt chế độ xem Hội thoại?

Trong chế độ xem Danh sách, nhấp Sắp xếp theo rồi chọn hộp kiểm cạnh Hội thoại để bật chế độ xem Hội thoại (đã chọn) hoặc tắt chế độ đó (đã bỏ chọn).

Còn điều gì khác tôi cần biết không?

 • Bạn có thể xoá toàn bộ hội thoại hoặc chỉ các phần của hội thoại. Bạn cũng có thể bỏ qua hội thoại. Để biết thêm thông tin, hãy xem Xoá Thư.

Nếu tôi muốn biết thêm thì sao?

 
Chủ đề trợ giúp có liên quan
Đang tải...
Không tìm thấy tài nguyên nào.