Chủ đề này chứa video Chủ đề này chứa video

Sử dụng các Quy tắc để Tự động Chuyển tiếp Thư tới Tài khoản Khác

 

Áp dụng với: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Chủ đề được sửa đổi lần cuối: 2012-07-31

Bạn có thể sử dụng các quy tắc Hộp thư đến để tự động chuyển tiếp hoặc chuyển hướng thư gửi đến hộp thư của bạn đến một tài khoản khác. Video đi kèm sẽ chỉ ra cho bạn cách tạo một quy tắc để chuyển hướng tự động đến thư của bạn.

noteGhi chú:
Thông tin này áp dụng cho phiên bản tiêu chuẩn của Outlook Web App. Tính năng được mô tả không khả dụng trong Phiên bản Light của Outlook Web App.
Video: Chuyển hướng tất cả các thư đến một tài khoản khác

Video này chỉ ra cho bạn cách chuyển hướng tự động tất cả các thư đến đến một tài khoản email khác.

4873755a-8b1e-497e-bc54-101d1e75d3e7
noteGhi chú:
Để xem video này, bạn phải cài đặt Silverlight. Để biết thông tin về cách cài đặt Silverlight, xem Get Silverlight.
Làm thế nào để tự động chuyển hướng tất cả các thư đến một tài khoản khác?

 1. Sau khi bạn đăng nhập vào Outlook Web App, bấm vào Tuỳ chọn > Tạo Quy tắc Hộp thư đến.

 2. Trên tab Quy tắc Hộp thư đến, bấm vào Mới.

 3. Trong mục Khi thư đến, chọn Áp dụng cho tất cả các thư.

 4. Trong mục Thực hiện thao tác sau, chọn Chuyển hướng thư đến.

 5. Chọn địa chỉ bạn muốn chuyển thư của bạn đến bằng cách bấm vào đúp vào địa chỉ trong chế độ xem sổ địa chỉ. Nếu địa chỉ bạn muốn chuyển hướng đến không xuất hiện, bạn có thể nhập địa chỉ email vào trường Đến.

 6. Bấm vào OK để lưu các lựa chọn của bạn và trở lại cửa sổ quy tắc mới.

 7. Bấm vào vào Lưu để lưu quy tắc của bạn và trở lại tab Quy tắc Hộp thư đến.

Còn điều gì khác tôi cần biết không?

 • Thư được chuyển hướng có thể đến từ người gửi gốc. Khi bạn trả lời thư đã được chuyển hướng, thư trả lời sẽ được gửi đến người gửi gốc.

 • Thư được chuyển tiếp có vẻ được chuyển tiếp từ bạn. Khi bạn trả lời thư đã được chuyển tiếp, thư trả lời sẽ được gửi đến địa chỉ mà thư đã được chuyển tiếp từ đó, chứ không phải đến người gửi gốc.

 • Bản sao của thư mà bạn chuyển hướng hoặc chuyển tiếp sẽ vẫn nằm trong hộp thư của bạn. Nếu bạn thêm hành động để xoá thư, thư sẽ chuyển đến thư mục Mục đã Xoá và sẽ vẫn được tính vào giới hạn hộp thư của bạn. Nếu bạn vượt quá giới hạn hộp thư, bạn có thể bị chặn gửi hoặc nhận thư mới hoặc các quy tắc chuyển tiếp có thể không hoạt động cho đến khi bạn xoá đủ số thư để tổng số thư thấp hơn giới hạn hộp thư của bạn.

 • Khi bạn tạo một quy tắc chuyển tiếp, bạn có thể thêm nhiều hơn một địa chỉ để chuyển tiếp đến. Số lượng địa chỉ bạn chuyển tiếp đến có thể giới hạn, tùy thuộc vào cài đặt cho tài khoản của bạn. Nếu bạn thêm nhiều địa chỉ hơn số lượng được phép, quy tắc chuyển tiếp của bạn sẽ không hoạt động. Nếu bạn tạo một quy tắc chuyển tiếp với nhiều hơn một địa chỉ, hãy thử nghiệ để đảm bảo nó hoạt động.

Nếu tôi muốn biết thêm thì sao?

 
Chủ đề trợ giúp có liên quan
Đang tải...
Không tìm thấy tài nguyên nào.