Thiết lập E-mail của bạn trên Android G1

 

Áp dụng với: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Chủ đề được sửa đổi lần cuối: 2014-08-29

Bạn có thể thiết lập e-mail bằng tài khoản Exchange trên điện thoại di động Android. Nếu bạn có điện thoại khác, hãy xem Tính năng của Điện thoại Di động. Nếu bạn gặp sự cố khi kết nối thiết bị của bạn sau khi thực hiện các bước này, hãy xem “Còn điều gì khác tôi cần biết không?” ở cuối chủ đề Trợ giúp này.

Làm thế nào để thiết lập Exchange ActiveSync trên điện thoại di động Android?

 1. Từ menu Ứng dụng, chọn Email. Ứng dụng này có thể được đặt tên là Thư ở một số phiên bản Android.

 2. Nhập địa chỉ e-mail đầy đủ của bạn, ví dụ: tony@contoso.com, và mật khẩu của bạn, sau đó chọn Tiếp theo.

 3. Chọn Tài khoản Exchange. Tùy chọn này có thể được đặt tên là Exchange ActiveSync ở một số phiên bản Android.

 4. Nhập thông tin tài khoản sau đây và chọn Tiếp theo.

  • Tên miền\Tên người dùng   Nhập địa chỉ e-mail đầy đủ của bạn vào hộp này. Nếu Tên miềnTên người dùng là các hộp văn bản riêng biệt trong phiên bản Android của bạn, hãy để trống hộp Tên miền và nhập địa chỉ e-mail đầy đủ của bạn vào hộp Tên người dùng.

   noteGhi chú:
   Ở một số phiên bản Android, bạn cần sử dụng định dạng tên miền\tên người dùng. Ví dụ: nếu địa chỉ e-mail của bạn là tony@contoso.com, nhập contoso.com\tony@contoso.com. Tên người dùng của bạn là địa chỉ e-mail đầy đủ của bạn.
  • Mật khẩu   Sử dụng mật khẩu mà bạn sử dụng để truy cập tài khoản của mình.

  • Máy chủ Exchange   Sử dụng địa chỉ của máy chủ Exchange của bạn. Để tìm địa chỉ này, hãy xem “Tìm Tên Máy chủ” ở phần sau trong chủ đề này.

 5. Ngay khi điện thoại của bạn xác thực cài đặt máy chủ, màn hình Tùy chọn Tài khoản hiển thị. Các tùy chọn có sẵn tùy thuộc vào phiên bản Android trên thiết bị của bạn. Các tùy chọn có thể bao gồm:

  • Tần suất kiểm tra email   Giá trị mặc định là Tự động (push). Khi bạn chọn tùy chọn này, thư e-mail sẽ được gửi đến điện thoại của bạn khi chúng đến. Chúng tôi khuyên bạn chỉ nên chọn tùy chọn này nếu bạn có gói dữ liệu không giới hạn.

  • Lượng đồng bộ hóa    Đây là lượng thư bạn muốn giữ lại trên điện thoại di động của mình. Bạn có thể chọn từ vài lựa chọn thời gian, bao gồm Một ngày, Ba ngày và Một tuần.

  • Thông báo cho tôi khi email đến   Nếu bạn chọn tùy chọn này, điện thoại di động của bạn sẽ thông báo cho bạn khi bạn nhận được thư e-mail mới.

  • Đồng bộ hóa danh bạ từ tài khoản này   Nếu bạn chọn tùy chọn này, danh bạ của bạn sẽ được đồng bộ hóa giữa điện thoại và tài khoản.

 6. Chọn Tiếp theo rồi nhập tên cho tài khoản này và tên bạn muốn hiển thị khi bạn gửi e-mail cho người khác. Chọn Hoàn tất để hoàn thành thiết lập e-mail và bắt đầu sử dụng tài khoản của bạn.

  tipMẹo:
  Bạn có thể cần đợi 10 đến 15 phút sau khi thiết lập tài khoản của bạn trước khi bạn có thể gửi hoặc nhận e-mail.
Tìm Tên Máy chủ

Để xác định tên máy chủ của bạn, sử dụng các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn bằng Outlook Web App.

 2. Trên thanh công cụ Outlook Web App, bấm vào Trợ giúp > Giới thiệu.

 3. Trên trang Giới thiệu, dưới dòng Cài đặt POP bên ngoài, sử dụng giá trị Tên máy chủ để giúp bạn xác định tên máy chủ của bạn:

  • Nếu giá trị Cài đặt POP bên ngoài > Tên máy chủ bao gồm tên tổ chức của bạn, ví dụ: pop.contoso.com, thì tên máy chủ của bạn giống như tên máy chủ Outlook Web App, không có /owa. Ví dụ: nếu địa chỉ bạn sử dụng để truy cập Outlook Web App là https://mail.contoso.com/owa, thì tên máy chủ Exchange ActiveSync của bạn là mail.contoso.com.

  • Nếu giá trị Cài đặt POP bên ngoài > Tên máy chủ ở định dạng podxxxxx.outlook.com thì tên máy chủ Exchange ActiveSync của bạn là m.outlook.com. Trong một số trường hợp, thiết bị di động Android có thể gặp các vấn đề về kết nối khi sử dụng m.outlook.com làm tên máy chủ. Nếu bạn gặp vấn đề khi kết nối, hãy đi đến dòng Tên máy chủ trên trang Giới thiệu. Sử dụng giá trị hiển thị bên dưới Tên máy chủ cho tên máy chủ Exchange ActiveSync cho thiết bị của bạn.

Còn điều gì khác tôi cần biết không?

 • Nếu tài khoản email của bạn là loại yêu cầu đăng ký, bạn phải đăng ký lần đầu tiên khi bạn đăng nhập vào Outlook Web App. Kết nối với tài khoản email của bạn qua điện thoại di động sẽ không thành công nếu bạn không đăng kư tài khoản của ḿnh qua Outlook Web App. Sau khi đăng nhập vào tài khoản của bạn, hăy đăng xuất. Sau đó thử kết nối bằng điện thoại di động của bạn. Để biết thêm thông tin về cách đăng nhập vào tài khoản của bạn sử dụng Outlook Web App, xem Cách đăng nhập Email của bạn bằng trình duyệt web. Nếu bạn gặp vấn đề trong khi đăng nhập, hãy xem phần Câu hỏi thường gặp: Vấn đề Đăng nhập và Mật khẩu hoặc liên hệ với người quản lý tài khoản email của bạn.

 • Khi bạn sử dụng Tên máy chủ làm tên máy chủ Exchange trong cài đặt tài khoản e-mail của bạn, bạn nên biết rằng cài đặt này có thể thay đổi theo thời gian. Ví dụ, Tên máy chủ cho hộp thư của bạn sẽ thay đổi nếu hộp thư người dùng của bạn được chuyển đến một máy chủ khác hoặc nếu nó được chuyển tạm thời trong khi nâng cấp máy chủ.

 • Nếu bạn là chuyên gia CNTT hoặc người quản trị e-mail, hãy đọc bài viết blog Khả năng kết nối ứng dụng khách Exchange ActiveSync trong Office 365 để biết thông tin chi tiết về các vấn đề kết nối bạn có thể gặp.

  noteGhi chú:
  Nội dung của mỗi blog và URL của nó có thể thay đổi mà không cần thông báo. Nội dung trong mỗi blog được cung cấp "NGUYÊN DẠNG" mà không có bảo đảm và không cấp bất kỳ quyền nào. Việc sử dụng các mẫu script hoặc mã bao gồm phải tuân theo các điều khoản đã chỉ định trong Điều khoản Sử dụng của Microsoft.
 
Chủ đề trợ giúp có liên quan
Đang tải...
Không tìm thấy tài nguyên nào.