Thêm một Người vào Nhóm Trò chuyện

 

Áp dụng với: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Chủ đề được sửa đổi lần cuối: 2009-08-27

Sau khi thêm người vào Danh sách Số liên lạc của bạn, bạn có thể tổ chức họ thành các nhóm.

Làm cách nào để thêm ai đó vào một nhóm trò chuyện?

  1. Nhấp vào bất kỳ người nào trong Danh sách Số liên lạc trò chuyện của bạn và sử dụng thao tác kéo và thả để chuyển họ vào nhóm bạn muốn thêm vào.

Còn điều gì khác tôi cần biết không?

  • Bạn chỉ có thể trò chuyện với những người trong Danh sách Số liên lạc của bạn.

  • Bạn phải thêm một người vào Danh sách Số liên lạc của bạn trước khi bạn có thể thêm họ vào một nhóm trò chuyện.

Nếu tôi muốn biết thêm thì sao?

 
Chủ đề trợ giúp có liên quan
Đang tải...
Không tìm thấy tài nguyên nào.