Chủ đề này chứa video Chủ đề này chứa video

Trò chuyện trong Outlook Web App

 

Áp dụng với: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Chủ đề được sửa đổi lần cuối: 2012-12-05

Chủ đề này, bao gồm video, hướng dẫn bạn cách trò chuyện bằng Outlook Web App. Bạn có thể sử dụng Danh sách Số liên lạc trong Outlook Web App để trò chuyện với bạn bè và đồng nghiệp, như khi bạn sử dụng MSN Messenger, Office Communicator hoặc bất kỳ dịch vụ nhắn tin tức thời nào.

noteGhi chú:
Tính năng này có thể không khả dụng cho tài khoản của bạn.
noteGhi chú:
Thông tin này áp dụng cho phiên bản tiêu chuẩn của Outlook Web App. Tính năng được mô tả không khả dụng trong Phiên bản Light của Outlook Web App.
Video: Sử dụng tính năng Trò chuyện trong Outlook Web App

Video này hướng dẫn bạn cách sử dụng Danh sách Số liên lạc để quản lý danh bạ và trò chuyện với bạn bè và đồng nghiệp.

4873755a-8b1e-497e-bc54-101d1e75d3e7
noteGhi chú:
Để xem video này, bạn phải cài đặt Silverlight. Để biết thông tin về cách cài đặt Silverlight, xem Get Silverlight.

Còn điều gì khác tôi cần biết không?

  • Chấm đỏ cạnh tên bạn ở phía trên cửa sổ Outlook Web App biểu thị khả năng sẵn sàng của bạn. Bấm vào vào mũi tên xuống cạnh chấm đó để thay đổi trạng thái sẵn sàng của bạn hoặc để đăng xuất khỏi IM.

  • Lần đầu tiên sử dụng Danh sách Số liên lạc của bạn, bạn sẽ được nhắc nhập mật khẩu tài khoản của bạn và bấm vào Đăng nhập. Đánh dấu vào mục Nhớ mật khẩu của tôi nếu bạn không muốn nhập mật khẩu để trò chuyện mỗi lần bạn sử dụng.

  • Danh sách Số liên lạc bạn sử dụng để trò chuyện không giống với thư mục Danh bạ mà bạn sử dụng để lưu thông tin về người hoặc nhóm.

  • Nếu bạn đăng nhập vào hộp thư của mình thông qua địa chỉ Web như http://mail.office365.com hoặc http://outlook.com, bạn đang sử dụng dịch vụ dựa trên ứng dụng web qua internet và có thể trò chuyện với bất kỳ ai sử dụng trò chuyện trong Hotmail, MSN, Windows Live, AOL hoặc Yahoo!. Để biết thông tin về cách xác định xem bạn có đang sử dụng dịch vụ dựa trên ứng dụng web qua internet hay không, hãy xem Cách đăng nhập Email của bạn bằng trình duyệt web.

  • Nếu bạn đang sử dụng dịch vụ dựa trên ứng dụng web qua internet, bạn cũng có thể quản lý danh bạ trò chuyện của bạn bằng cách sử dụng Windows Live Messenger.

  • Nếu bạn đang không sử dụng hộp thư dựa trên ứng dụng web qua internet, bạn có thể bị hạn chế trò chuyện với người dùng trong tổ chức của bạn. Nếu vậy, bạn có thể sử dụng Office Lync 2010 ngoài Outlook Web App để quản lý danh bạ trò chuyện của bạn.

 
Chủ đề trợ giúp có liên quan
Đang tải...
Không tìm thấy tài nguyên nào.