Báo cáo cho Microsoft Live@edu

 

Áp dụng với: Live@edu

Chủ đề được sửa đổi lần cuối: 2010-05-27

Bạn có thể sử dụng Trang báo cáo tại Trung tâm Quản trị Windows Live để tạo báo cáo miền của trường bạn. Các báo cáo này cung cấp dữ liệu ở cấp độ miền dành cho miền được trường học của bạn sở hữu. Kết quả báo cáo có thể giúp bạn xác định:

 • Số lượng hộp thư trong miền.

 • Số lượng người dùng đã đăng nhập vào tài khoản của họ ít nhất một lần trong chu kỳ báo cáo 30 ngày.

 • Tiên lượng số hộp thư hoạt động trong mỗi miền của bạn. Một hộp thư được xem là hoạt động nếu người dùng đăng nhập vào nó ít nhất một lần trong chu kỳ báo cáo 30 ngày.

 • Tiên lượng số hộp thư dành cho trường học của bạn và số lượng hộp thư trong số các hộp thư đó đang hoạt động.

Loại báo cáo nào hiện khả dụng?

Bạn có thể tạo ba loại báo cáo dành cho miền Microsoft Live@edu:

 • Tóm tắt Miền   Trả lại dữ liệu về hoạt động miền chung, như tổng số hộp thư và số hộp thư hoạt động.

 • Xu hướng Sử dụng Dịch vụ   Trả về số lượng hộp thư hoạt động hàng tháng.

 • Xu hướng Tài khoản Miền   So sánh số hộp thư hoạt động với tổng số hộp thư.

Bạn có thể xem báo cáo bằng đồ hoạ tại Trung tâm Quản trị Windows Live hoặc xuất kết quả ra Microsoft Office Excel.

Tần suất dữ liệu được cập nhật?

Tại Trung tâm Quản trị Windows Live, dữ liệu mới cho miền Microsoft Live@edu khả dụng vào cuối mỗi tháng. Nếu bạn đăng ký một miền mới vào đầu tháng, dữ liệu về miền đó sẽ không khả dụng cho tới cuối tháng. Nếu bạn chạy báo cáo trước thời gian đó, báo cáo sẽ không trả lại bất kỳ kết quả nào.

Tạo báo cáo

Để tạo báo cáo:

 1. Truy cập https://domains.live.com/.

 2. Đăng nhập vào Trung tâm Quản trị Windows Live và bấm vào vào Báo cáo.

 3. Ở tab Báo cáo Thương mại, chọn một trong những báo cáo sau:

  • Tóm tắt Miền

  • Xu hướng Sử dụng Dịch vụ

  • Xu hướng Tài khoản Miền

   Lưu ý   Hiện tại, báo cáo Xu hướng Lưu trữ E-mail chỉ hỗ trợ Hotmail. Hỗ trợ Outlook Live sẽ khả dụng trong tương lai.

 4. Chọn mục sau:

  • Tháng bắt đầu

  • Tháng kết thúc

  • Miền

 5. Bấm vào vào Chạy Báo cáo.

  Lưu ý   Nếu báo cáo khả dụng để xuất ra Excel, bạn có thể bấm vào vào Xuất thay vì Chạy Báo cáo. Nút Xuất không xuất hiện nếu không thể xuất báo cáo.

 
Chủ đề trợ giúp có liên quan
Đang tải...
Không tìm thấy tài nguyên nào.