Sửa chữa Kết nối với Tài khoản của bạn trong Outlook

 

Áp dụng với: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Chủ đề được sửa đổi lần cuối: 2010-06-15

Nếu bạn gặp sự cố khi kết nối với e-mail của mình bằng Outlook, hãy thực hiện theo các bước sau để cho phép Outlook chẩn đoán và sửa chữa bất kỳ lỗi nào trong tệp hồ sơ Outlook của bạn. Sửa chữa hồ sơ của bạn có thể giải quyết vấn đề kết nối của bạn.

Làm thế nào để sửa chữa hồ sơ Outlook 2007 của tôi?

  1. Trong Outlook 2007, trên menu Công cụ, bấm vào Cài đặt Tài khoản.

  2. Trong hộp thoại Cài đặt Tài khoản, trên tab E-mail, chọn tài khoản của bạn, rồi bấm vào Sửa chữa. Làm theo mọi câu nhắc từ thuật sỹ sửa chữa.

  3. Khi sửa chữa hoàn thành, hãy khởi động lại Outlook 2007.

Làm thế nào để sửa chữa hồ sơ Outlook 2010 của tôi?

  1. Trong Outlook 2010, trên tab Tệp, bấm vào mũi tên bên cạnh Cài đặt Tài khoản, rồi bấm vào Cài đặt Tài khoản.

  2. Trong hộp thoại Cài đặt Tài khoản, trên tab E-mail, chọn tài khoản của bạn, rồi bấm vào Sửa chữa. Làm theo mọi câu nhắc từ thuật sỹ sửa chữa.

  3. Khi sửa chữa hoàn thành, hãy khởi động lại Outlook 2010.

Còn điều gì khác tôi cần biết không?

Nếu những bước này không kết nối lại bạn với tài khoản, hãy liên hệ với bộ phận trợ giúp của bạn.

Nếu tôi muốn biết thêm thì sao?

 
Chủ đề trợ giúp có liên quan
Đang tải...
Không tìm thấy tài nguyên nào.