Exchange Server 2010
 
 
   
 

Áp dụng với: Office 365 for enterprises, Live@edu

Chủ đề được sửa đổi lần cuối: 2012-03-13

Di chuyển Người dùng và Kết nối Họ

Sau khi triển khai, bạn đã sẵn sàng di chuyển hộp thư và dữ liệu hộp thư sang tổ chức email dựa trên ứng dụng web qua internet của mình. Và đảm bảo là cho người dùng biết cách kết nối với tài khoản mới của họ.

Tổng quan về Di chuyển E-mail

Tìm hiểu phương thức di chuyển nào phù hợp cho tổ chức của bạn.

Bạn đang chạy Exchange 2003 hoặc mới hơn trong tổ chức tại chỗ? Tìm hiểu thêm về cách mở rộng các tính năng của Exchange tại chỗ cho hộp thư dựa trên ứng dụng web qua internet của bạn. Hãy xem: Triển khai Exchange Hybrid và di chuyển với văn phòng 365

Tổng quan về Di chuyển E-mail

Di chuyển Tất cả Hộp thư sang Ứng dụng web qua internet với Di chuyển Exchange dứt điểm.

Sử dụng di chuyển Exchange dứt điểm để di chuyển hộp thư và dữ liệu hộp thư từ Microsoft Exchange sang tổ chức email dựa trên ứng dụng đám mây của bạn.

Di chuyển Hộp thư bằng cách sử dụng Di chuyển chuyển giao

Di chuyển E-mail từ Máy chủ IMAP sang Hộp thư dựa trên Ứng dụng web qua Internet

Bạn có thể có các hộp thư người dùng hiện tại trong hệ thống nhắn tin IMAP. Sử dụng di chuyển IMAP để di chuyển nội dung của những hộp thư đó.

Di chuyển E-mail từ Máy chủ IMAP

Di chuyển một Nhóm phụ của Hộp thư sáng Ứng dụng web qua Internet bằng Di chuyển Exchange đã Sắp xếp

Sử dụng di chuyển Exchange đã sắp xếp để di chuyển hộp thư sang ứng dụng web qua internet trong di duy trì số hộp thư còn lại tại chỗ hoặc như một bước trung gian để di chuyển hoàn toàn sang tổ chức email dựa trên ứng dụng web qua internet.

Di chuyển hộp thư bằng cách sử dụng Di chuyển theo giai đoạn

Microsoft Exchange PST Capture

Sử dụng PST Capture để tìm các tệp PST trên các máy tính ở tổ chức tại chỗ của bạn và nhập những tệp này vào các hộp thư đám mây.

Công cụ PST Capture

Manage Migration Batches in Exchange Online

Sử dụng Bảng điều khiển Di chuyển E-mail trong Bảng điều khiển Exchange để quản lý việc di chuyển hộp thư tới Exchange Online.

Quản lý Di chuyển lô trong Exchange Online

Giới thiệu: Nhập Người dùng Exchange Online Mới, Di chuyển E-mail của họ và Kết nối họ

Tìm hiểu cách di chuyển hộp thư người dùng từ hệ thống nhắn tin IMAP.

Phần giới thiệu: Nhập Người dùng Mới và Di chuyển Email của họ

Gửi Thư Chào mừng đến Người dùng Mới

Sử dụng quy trình kết hợp thư để gửi cho người dùng của bạn một thư chào mừng giúp họ bắt đầu với tài khoản mới của họ.

Gửi Thư Chào mừng cho Người dùng Mới