Lỗi Nội bộ HTTP 500

 

Áp dụng với: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Chủ đề được sửa đổi lần cuối: 2010-09-16

Khi bạn đăng nhập vào Outlook Web App, bạn có thể gặp phải lỗi này trong trình duyệt Web của mình nếu bạn đang chạy Internet Explorer 7 hoặc phiên bản mới hơn.

 

Thông báo Lỗi

Lỗi Nội bộ HTTP 500

Mã số xác thực LiveId trả về lỗi 0x8004920a, biểu thị rằng có vấn đề với cấu hình máy chủ của bạn. Hãy kiểm tra Nhật ký Sự kiện Ứng dụng để biết thông tin chi tiết và khắc phục vấn đề này.

Làm thế nào để khắc phục vấn đề này?

  1. Bấm vào Công cụ > Xoá Lịch sử Trình duyệt.

  2. Trong phần Tệp Internet Tạm thời, chọn Xoá tệp.

  3. Trong phần Cookie, chọn Xoá cookie.

  4. Bấm vào Có khi bạn được nhắc xoá.

  5. Đăng nhập vào e-mail của bạn bằng cách mở cửa sổ trình duyệt mới.

  6. Nếu tôi muốn biết thêm thì sao?

 
Chủ đề trợ giúp có liên quan
Đang tải...
Không tìm thấy tài nguyên nào.