Chủ đề này chứa video Chủ đề này chứa video

Thiết lập E-mail trong Outlook 2010 hoặc Outlook 2013

 

Áp dụng với: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Chủ đề được sửa đổi lần cuối: 2012-07-31

Bạn có thể tự động thiết lập Outlook 2010 để truy cập tài khoản của mình bằng tài khoản Exchange chỉ sử dụng địa chỉ e-mail và mật khẩu của bạn.

Nếu bạn là người dùng Microsoft Office 365, bạn cần phải thiết lập máy tính của mình trước khi có thể thiết lập Outlook. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thiết lập máy tính của bạn cho Office 365.

noteGhi chú:
Bạn cũng có thể thiết lập Outlook 2010 để truy cập tài khoản e-mail của mình bằng POP hoặc IMAP. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng POP hoặc IMAP, bạn không thể sử dụng nhiều tính năng đặt lịch và các tính năng cộng tác khác có sẵn khi bạn truy cập tài khoản của mình bằng tài khoản Exchange. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thiết lập Outlook 2010 để có Quyền truy cập bằng IMAP hoặc POP vào Tài khoản E-mail của bạn.
Xem video này để tìm hiểu cách thiết lập Outlook 2010

4873755a-8b1e-497e-bc54-101d1e75d3e7
Làm thế nào để thiết lập Outlook 2010?

 1. Mở Outlook 2010. Nếu thuật sĩ Khởi động Microsoft Outlook 2010 tự động xuất hiện, trên trang đầu tiên của thuật sĩ, hãy bấm vào Tiếp theo. Sau đó, trên trang Tài khoản E-mail của thuật sĩ, bấm vào lại vào Tiếp theo để thiết lập tài khoản e-mail.

  Nếu thuật sĩ Khởi động Microsoft Outlook 2010 không xuất hiện, trên thanh công cụ Outlook 2010, hãy bấm vào tab Tệp. Sau đó, ngay trên nút Cài đặt Tài khoản, bấm vào Thêm Tài khoản.

 2. Trên trang Thiết lập Tài khoản Tự động, Outlook có thể thử điền tự động vào phần cài đặt Tên của bạnĐịa chỉ E-mail dựa trên cách bạn đăng nhập vào máy tính của mình. Nếu các cài đặt được điền vào và đã chính xác, hãy bấm vào Tiếp theo để Outlook hoàn tất thiết lập tài khoản của bạn.

  Nếu các cài đặt trên trang Thiết lập Tài khoản Tự động không được điền vào hoặc không chính xác, hãy xem xét những mục sau khi bạn sửa cài đặt:

  • Nếu các cài đặt trên trang Thiết lập Tài khoản Tự động không được điền vào cho bạn, hãy nhập các cài đặt chính xác dựa trên thông tin được cung cấp cho bạn bởi người quản lý tài khoản e-mail của bạn.

  • Nếu tên trong hộp Tên của bạn không chính xác, có thể bạn cần đặt lại tuỳ chọn trên trang Thiết lập Tài khoản Tự động trước khi bạn có thể chỉnh sửa tên của mình. Để đặt lại các tuỳ chọn, hãy bấm vào tuỳ chọn cạnh mục Đặt cấu hình cài đặt máy chủ hoặc các loại máy chủ bổ sung một cách thủ công, rồi bấm vào nút tuỳ chọn cạnh Tài khoản E-mail.

 3. Sau khi bạn bấm vào Tiếp theo trên trang Thiết lập Tài khoản Tự động của thuật sĩ, Outlook sẽ thực hiện tìm kiếm trực tuyến để tìm các cài đặt máy chủ e-mail của bạn. Bạn có thể được nhắc nhập tên người dùng và mật khẩu của mình vài lần trong khi tìm kiếm. Đảm bảo rằng bạn nhập địa chỉ e-mail đầy đủ (ví dụ: tony@contoso.com) làm tên người dùng của mình.

  Nếu Outlook có thể thiết lập tài khoản của bạn, bạn sẽ thấy văn bản sau: Tài khoản e-mail của bạn được đặt cấu hình thành công. Bấm vào Hoàn tất.

  Nếu Outlook không thể thiết lập tài khoản của bạn, hãy xem phần "Còn điều gì khác tôi cần biết không?" ở phần sau trong chủ đề này.

Còn điều gì khác tôi cần biết không?

 • Nếu tài khoản email của bạn là loại yêu cầu đăng ký, bạn phải đăng ký lần đầu tiên khi bạn đăng nhập vào Outlook Web App. Kết nối với tài khoản email của bạn qua Outlook sẽ không thành công nếu bạn không đăng ký tài khoản của mình qua Outlook Web App. Sau khi đăng nhập vào tài khoản của bạn, hăy đăng xuất. Sau đó, cố kết nối bằng Outlook. Để biết thêm thông tin về cách đăng nhập vào tài khoản của bạn sử dụng Outlook Web App, xem Cách đăng nhập Email của bạn bằng trình duyệt web. Nếu bạn gặp vấn đề trong khi đăng nhập, hãy xem phần Câu hỏi thường gặp: Vấn đề Đăng nhập và Mật khẩu hoặc liên hệ với người quản lý tài khoản email của bạn.

 • Nếu Thiết lập Tài khoản Tự động không thể kết nối thành công với tài khoản của bạn thì bạn cần thực hiện một hoặc nhiều gợi ý sau:

  • Đợi vài phút và thử lại.

  • Nếu bạn cần kết nối với tài khoản e-mail của mình ngay lập tức thì hãy sử dụng một Trình duyệt web hoặc một chương trình e-mail hỗ trợ POP hoặc IMAP để kết nối với tài khoản của bạn bằng Outlook Web App. Để biết thông tin về cách kết nối bằng Trình duyệt web, hãy xem Cách đăng nhập Email của bạn bằng trình duyệt web. Để biết thông tin về cách kết nối bằng chương trình email POP hoặc IMAP, hãy xem Truy cập Tài khoản của bạn bằng Chương trình E-mail IMAP hoặc POP.

  • Nếu bạn biết tên của người quản lý hộp thư của mình (đôi khi còn được gọi là người quản trị e-mail), hãy liên hệ với họ và báo cáo lỗi mà bạn gặp khi cố kết nối bằng Outlook.

Nếu tôi muốn biết thêm thì sao?

 
Chủ đề trợ giúp có liên quan
Đang tải...
Không tìm thấy tài nguyên nào.