Lọc Thư rác và Làm sạch Thư

 

Áp dụng với: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Chủ đề được sửa đổi lần cuối: 2012-12-04

Tất cả các phiên bản dịch vụ email dựa trên ứng dụng web qua internet của Microsoft sử dụng Forefront Online Protection for Exchange (FOPE) để chống thư rác và thư lừa đảo. Khi các thư được nhận tại máy chủ cổng cho dịch vụ email dựa trên ứng dụng web qua internet, chúng sẽ được đánh giá và gán một giá trị mức tin cậy thư rác (SCL). Xếp loại SCL được gán cho thư cho biết khả năng thư là thư rác, dựa trên các đặc điểm như nội dung, tiêu đề thư, v.v.. SCL được thêm vào siêu dữ liệu thư khi thư truyền qua hạ tầng dịch vụ email dựa trên ứng dụng web qua internet.

Giá trị SCL là một số trong khoảng 0 đến 9. Xếp loại càng cao biểu thị rằng thư càng có nhiều khả năng là thư rác. Hạ tầng dịch vụ email dựa trên ứng dụng web qua internet có ngưỡng SCL cố định xác định những hành động nào được thực hiện ở một giá trị SCL cụ thể.

 

Ngưỡng SCL

Hành động

SCL từ 5 trở lên.

Thư được gửi đến dịch vụ email dựa trên ứng dụng web qua internet, tại đây thư sẽ được gửi đến thư mục Email Rác của người dùng.

SCL từ 4 trở xuống.

Thư được gửi đến dịch vụ email dựa trên ứng dụng web qua internet, tại đây thư sẽ được gửi đến Hộp thư đến của người dùng.

Người dùng cuối có thể đặt cấu hình các danh sách Người gửi An toàn, là những người có email sẽ không bao giờ bị coi là thư rác và Người gửi bị Chặn, là những người có email sẽ luôn được coi là thư rác.

Lọc thư rác do người dùng quản lý

Theo mặc định, chức năng lọc email rác được kích hoạt trên tất cả các hộp thư trong dịch vụ email dựa trên ứng dụng web qua internet. Người dùng có thể quản lý một số cài đặt thư rác cho hộp thư riêng của mình. Để biết thêm thông tin về cách người dùng có thể quản lý thư rác, hãy xem Cài đặt E-mail Rác.

Làm sạch thư do người quản trị quản lý với FOPE

Mặc dù tất cả hệ thống email dựa trên ứng dụng web qua internet của Microsoft được bảo vệ bởi hạ tầng FOPE, khả năng quản lý các tính năng làm sạch thư với Trung tâm Quản trị FOPE được giới hạn tới Microsoft Office 365 Beta dành cho doanh nghiệp và người quản trị Live@edu

Bảng sau đây mô tả tính năng làm sạch thư mà bạn có thể quản lý trong Trung tâm Quản trị FOPE.

Để biết thêm thông tin về cách quản lý các tính năng này cho Microsoft Office 365 Beta dành cho doanh nghiệp, hãy xem Sự khác biệt về Tính năng FOPE trong Office 365.

 

Vùng

Mô tả

Chương trình bảo vệ chống thư rác

Lọc kết nối bằng danh sách chặn dựa trên Microsoft DNS.

Chương trình bảo vệ chống thư rác

Lọc nội dung khỏi nhóm phân tích thư rác Microsoft đối với bản cập nhật SPAM thời gian thực

Chương trình bảo vệ chống thư rác

Hỗ trợ người gửi an toàn

Chống vi rút

Nhiều công cụ chống vi rút đang quét tại cổng FOPE

Kiểm soát thư đến

Danh sách an toàn, danh sách bỏ qua

Kiểm soát thư đến

Cấu hình và thực thi mã hoá TLS

Kiểm soát thư đến

Lọc kết nối, nội dung và chính sách

Kiểm soát thư đi

Định tuyến SMTP đi tuỳ chỉnh

Kiểm soát thư đi

Cấu hình và thực thi mã hoá TLS

Quá trình lọc thư rác

Hai loại lọc thư rác được áp dụng trước khi email được gửi đến hộp thư dựa trên ứng dụng web qua internet:

  • Lọc kết nối   Khối lượng thư được gửi từ một địa chỉ IP được kiểm soát. Các kết nối từ một địa chỉ IP gửi khối lượng lớn email đến một hoặc nhiều người nhận trong miền của bạn có thể bị nghi là gửi thư rác.

  • Lọc nội dung   Chủ đề và nội dung thư được kiểm tra xem có các từ khoá hoặc cụm từ có thể cho biết đó là thư rác hay không.

Các thư đáp ứng tiêu chí lọc có thể bị chặn hoặc được gửi đến thư mục Email Rác của người dùng. Bạn cũng có thể sử dụng các quy tắc trong phạm vi tổ chức để kiểm soát luồng thư email trong tổ chức của bạn. Ví dụ: một quy tắc có thể từ chối tất cả các email có chứa những từ khoá cụ thể hoặc được gửi từ một nguồn cụ thể.

Thư khẩn và thư phát rộng

Trong các trường hợp khẩn cấp, tổ chức của bạn có thể cần gửi thư phát rộng đến tất cả người dùng trong dịch vụ email dựa trên ứng dụng web qua internet. Một số tổ chức sử dụng dịch vụ thông báo khẩn cấp của bên thứ ba để thực hiện điều này.

Để đảm bảo rằng những thư này không bị FOPE coi là thư rác và để tất cả người dùng của bạn nhận được những thư này sớm nhất có thể, hãy lưu ý các điều sau:

Nếu bạn đang gửi thư phát rộng cho một số lượng lớn người dùng cùng lúc, hãy nhớ rằng chỉ có 100 thư sẽ được chấp nhận cho mỗi kết nối. Nếu có hơn 100 thư đang đợi để được gửi tới dịch vụ email dựa trên ứng dụng web qua internet, kết nối sẽ bị ngắt sau 100 thư và máy chủ email tại chỗ của bạn cần phải thiết lập lại kết nối đó để gửi lô tiếp theo gồm 100 thư. Do vậy, bạn phải tạo một kế hoạch thư phát rộng khẩn cấp cho phép gửi email nhanh đến tất cả người dùng mà không vượt quá 100 thư cho mỗi giới hạn kết nối. Cách tốt nhất để thực hiện điều này là sử dụng các nhóm phân phối hoặc một nhóm phân phối động để giảm số lượng thư được gửi mỗi lần. Một nhóm được coi là một người nhận cho các hạn chế gửi email. Để biết thêm thông tin, hãy xem Gửi Thư Phát rộng tới Tất cả Người dùng.

Nếu bạn sử dụng dịch vụ thông báo khẩn cấp của bên thứ ba để phát rộng các thư khẩn cấp cho người dùng của mình, hãy liên hệ với đại diện dịch vụ email dựa trên ứng dụng web qua internet của bạn để xác minh rằng dịch vụ này tuân theo Windows Live.

 
Chủ đề trợ giúp có liên quan
Đang tải...
Không tìm thấy tài nguyên nào.