Tìm hiểu về Tài khoản đã Kết nối

 

Áp dụng với: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Chủ đề được sửa đổi lần cuối: 2011-11-23

Bạn có thể kết nối với tối đa năm tài khoản e-mail khác từ tài khoản dựa trên ứng dụng web qua internet. Làm như vậy cho phép bạn gửi, nhận và đọc thư e-mail từ các tài khoản được kết nối đó trong Outlook Web App. Bắt đầu bằng cách đi tới Tuỳ chọn > Xem Tất cả Tuỳ chọn > Tài khoản > Tài khoản được Kết nối.

noteGhi chú:
Tính năng này có thể không khả dụng cho tài khoản của bạn.
Kết nối với Tài khoản E-mail Khác

Tài khoản bạn đang kết nối có thể cho phép truy cập POP hoặc IMAP. Một số dịch vụ e-mail yêu cầu bạn phải kích hoạt truy cập POP hoặc IMAP bằng cách đăng nhập vào tài khoản. Một số dịch vụ khác cho phép truy cập POP hoặc IMAP tự động. Trước khi bạn kết nối từ Outlook Web App, kiểm tra rằng bạn đã kích hoạt truy cập POP hoặc IMAP trong tài khoản bạn đang kết nối. Để biết thông tin về việc có kích hoạt truy cập POP hoặc IMAP cho các dịch vụ e-mail thường sử dụng hay không, hãy xem Bật Truy cập POP hoặc IMAP để Kết nối với Tài khoản Khác.

Giao thức Bưu điện (POP) phiên bản 3 cho phép một chương trình e-mail lấy thông tin từ máy chủ e-mail qua Internet và tải thông tin đó xuống chương trình e-mail trên máy tính hoặc điện thoại di động của bạn. Giao thức Truy cập Thông điệp Internet (IMAP) phiên bản 4rev1 không chỉ lấy e-mail từ tài khoản đã kết nối mà còn sao chép mọi cấu trúc thư mục hoặc cấu trúc nhãn từ tài khoản đã kết nối của bạn vào máy tính hoặc điện thoại di động của bạn. Để biết thêm thông tin về POP và IMAP, hãy xem Sử dụng Chương trình E-Mail POP3 và IMAP4.

Nhận E-mail từ Tài khoản Khác
Gửi E-mail bằng Địa chỉ của Tài khoản đã Kết nối

Bạn có thể trả lời hoặc gửi e-mail từ tài khoản dựa trên ứng dụng web qua internet của bạn bằng địa chỉ của tài khoản đã kết nối. Từ thư e-mail, chọn địa chỉ e-mail của tài khoản đã kết nối trong danh sách thả xuống Từ. Khi bạn gửi thư bằng địa chỉ tài khoản đã kết nối, thư được gửi bằng tài khoản dựa trên ứng dụng web qua internet của bạn thay cho địa chỉ e-mail của tài khoản đã kết nối của bạn. Nếu bạn không thể gửi thư bằng địa chỉ của tài khoản đã kết nối, kiểm tra rằng bạn đã xác thực quyền sở hữu của tài khoản đó để có thể gửi bằng địa chỉ của tài khoản đó. Trong Tuỳ chọn > Tài khoản > Tài khoản đã Kết nối, bấm vào liên kết cho tài khoản đã kết nối được hiển thị trong cột Hành động để gửi lại e-mail xác thực tới tài khoản đã kết nối của bạn. Sau đó đăng nhập vào tài khoản đó và bấm vào liên kết trong e-mail xác thực để kích hoạt truy cập gửi và trả lời bằng địa chỉ đó từ tài khoản dựa trên ứng dụng web qua internet.

Sử dụng Quy tắc Hộp thư đến để Sắp xếp các Thư đã Tải xuống

Nếu bạn đã thêm tài khoản được kết nối, bạn có thể sử dụng quy tắc Hộp thư đến Thư nhận được thông qua tài khoản này để chuyển thư từ tài khoản đó sang thư mục bạn chỉ định.

 1. Để tạo quy tắc, bấm vào Tuỳ chọn > Tạo Quy tắc Hộp thư đến.

 2. Bấm vào Tạo mới.

 3. Trong cửa sổ Quy tắc Hộp thư đến Mới, bấm vào Tuỳ chọn Khác.

 4. Trong Khi thư đến và, bấm vào Thư được gửi hoặc nhận, rồi bấm vào Thư nhận được thông qua tài khoản này.

 5. Chọn tài khoản được kết nối mà bạn đang tạo quy tắc này.

 6. Trong Thực hiện như sau, chọn Di chuyển thư đến thư mục, rồi làm theo lời nhắc để chọn hoặc tạo một thư mục để di chuyển thư đến.

 7. Bấm vào Lưu để hoàn tất quy tắc của bạn.

Kiểm tra Trạng thái Tài khoản đã Kết nối và Tần suất Tải xuống E-mail

Để kiểm tra nhanh trạng thái tài khoản đã kết nối của bạn, xem trong cột Trạng thái đối với tài khoản đã chọn trong Tùy chọn > Xem Tất cả Tùy chọn > Tài khoản > Tài khoản đã Kết nối. Hoặc, bấm vào Chi tiết cho tài khoản để nhận trạng thái kết nối chi tiết trong phần Trạng thái Hiện tại. Phần Trạng thái Hiện tại sẽ cho biết thông tin hữu ích về tài khoản đã kết nối. Nếu tài khoản đã kết nối của bạn không tải xuống e-mail, phần này có thể cung cấp thông tin về cách khắc phục vấn đề. Sau khi bạn thực hiện các thay đổi được khuyến nghị trong phần Trạng thái Hiện tại, bấm vào Lưu và Outlook Web App sẽ tìm cách tải xuống e-mail từ tài khoản. Chúng tôi khuyến cáo bạn nên giải quyết vấn đề với tài khoản đã kết nối của bạn bằng thông tin trong phần Trạng thái Hiện tại thay vì xoá kết nối tài khoản. Nếu bạn xoá và tạo lại một kết nối, các thư bạn đã tải xuống trước đây sẽ được tải xuống lại.

Khi bạn lần đầu tiên thêm một tài khoản đã kết nối, e-mail được tải xuống ngay lập tức. Sau lượt tải xuống đầu tiên, e-mail được tải xuống từ các tài khoản đã kết nối của bạn mỗi giờ một lần khi bạn không đăng nhập vào Outlook Web App. Khi bạn đăng nhập vào Outlook Web App, e-mail sẽ được tải xuống thường xuyên hơn. Để tải xuống e-mail từ các tài khoản đã kết nối của bạn bất cứ lúc nào, hãy nhấp vào nút Kiểm tra thư ở đầu giao diện danh sách thư.

Còn điều gì khác tôi cần biết không?

 • Nếu bạn đang kết nối đến tài khoản cho phép truy cập POP, hành vi mặc định là giữ các thư e-mail trong cả hộp thư của tài khoản đã kết nối và trong e-mail của bạn trong tài khoản dựa trên ứng dụng web qua internet. Tuy nhiên, một số dịch vụ sẽ không giữ bản sao trong hộp thư đến của họ trừ khi bạn vào cài đặt của tài khoản đó và chọn tuỳ chọn giữ bản sao ở đó.

 • Nếu bạn kết nối đến tài khoản Hotmail để gửi và nhận e-mail cho tài khoản đó, hãy xem xét việc đăng nhập vào tài khoản Hotmail của bạn 120 ngày một lần để tài khoản Hotmail của bạn không bị xoá. (Để giúp loại bỏ e-mail rác, Hotmail sẽ xoá đi những tài khoản không hoạt động.)

 • Bạn có thể thêm tài khoản Hotmail, tài khoản e-mail được kích hoạt IMAP hoặc được kích hoạt POP. Nếu bạn muốn nhận thư từ tài khoản không phải Hotmail mà không hỗ trợ truy cập POP hoặc IMAP, bạn cần phải thiết lập chuyển tiếp e-mail. Kiểm tra với nhà cung cấp tài khoản e-mail của bạn để xem nó có hỗ trợ chuyển tiếp e-mail hay không. Nếu nó hỗ trợ, bạn có thể chuyển tiếp các thư e-mail của mình từ tài khoản khác của bạn đến tài khoản trong tài khoản dựa trên ứng dụng web qua internet.

 • Khi bạn kết nối tới một tài khoản bằng truy cập POP, có thể bạn không nhận được tất cả các thư trong Hộp thư đến của tài khoản khác. Nếu bạn không nhận được, hãy kiểm tra cài đặt cho truy cập POP trên tài khoản khác của bạn.

 • Nếu bạn không thấy nội dung mong muốn từ tài khoản được kết nối, có thể bạn đã thiết lập hai tài khoản sử dụng cùng tên người dùng và mật khẩu. Xem "Tôi thiết lập kết nối cho tài khoản không phải Hotmail nhưng Outlook Web App được kết nối với tài khoản Hotmail thay vào đó" trong Câu hỏi thường gặp: Tải xuống E-mail từ Tài khoản được Kết nối.

Nếu tôi muốn biết thêm thì sao?

 
Chủ đề trợ giúp có liên quan
Đang tải...
Không tìm thấy tài nguyên nào.