Chủ đề này chứa video Chủ đề này chứa video

Thiết lập E-Mail Microsoft Exchange trên Apple iPhone, iPad hoặc iPod Touch

 

Áp dụng với: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Chủ đề được sửa đổi lần cuối: 2014-08-27

Bạn có thể thiết lập e-mail Exchange trên iPhone, iPad hoặc iPod Touch của Apple. Khi bạn thiết lập một tài khoản Exchange trên thiết bị của bạn, bạn sẽ có thể truy cập và đồng bộ hóa e-mail, lịch và danh bạ. Nếu bạn có thiết bị khác, hoặc nếu bạn muốn kết nối bằng POP hoặc IMAP, hãy xem Tính năng của Điện thoại Di động.

Xem video này để tìm hiểu cách thiết lập Apple iPhone, iPad hoặc iPod Touch của bạn

4873755a-8b1e-497e-bc54-101d1e75d3e7
Làm thế nào để thể thiết lập e-mail Microsoft Exchange trên iPhone, iPad hoặc iPod Touch của Apple?

 1. Bấm vào Cài đặt > Thư, Danh bạ, Lịch > Thêm Tài khoản.

 2. Bấm vào Microsoft Exchange.

 3. Bạn không cần phải nhập bất kỳ thứ gì vào hộp Tên miền. Nhập thông tin được yêu cầu vào các hộp Email, Tên người dùngMật khẩu. Bạn cần nhập địa chỉ e-mail đầy đủ của bạn vào các hộp EmailTên người dùng (ví dụ: tony@contoso.com).

 4. Bấm vào Tiếp theo ở góc bên phải phía trên màn hình. iPhone của bạn sẽ cố gắng tìm kiếm cài đặt nó cần để thiết lập tài khoản của bạn. Đi đến bước 7 nếu iPhone của bạn tìm thấy cài đặt.

 5. Nếu iPhone của bạn không tìm thấy cài đặt, bạn sẽ cần tìm kiếm thủ công tên máy chủ Exchange ActiveSync của bạn. Để có những hướng dẫn về việc quyết định tên Exchange ActiveSyncmáy chủ như thế nào, hãy xem phần Tìm tên máy chủ của tôi bên dưới.

 6. Trong hộp Máy chủ, nhập tên máy chủ của bạn rồi bấm vào Tiếp theo.

 7. Chọn loại thông tin bạn muốn đồng bộ hóa giữa tài khoản và thiết bị của bạn, sau đó bấm Lưu. Theo mặc định, thông tin Thư, Danh bạ và Lịch được đồng bộ hóa.

  CautionThận trọng:
  Nếu bạn được nhắc tạo một mã truyền, hãy bấm vào Tiếp tục và nhập một mã truyền bằng số vào. Nếu bạn không thiết lập mã truyền, bạn không thể xem tài khoản e-mail của mình trên iPhone. Bạn có thể thiết lập mã truyền sau trong Cài đặt iPhone.
Tìm Tên Máy chủ của tôi

Làm theo các bước sau để xác định tên máy chủ Exchange ActiveSync của bạn.

 1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn bằng Outlook Web App. Để biết về hỗ trợ đăng nhập, hãy xem Cách đăng nhập Email của bạn bằng trình duyệt web.

 2. Trong Outlook Web App, bấm vào Tùy chọn > Xem Tất cả Tuỳ chọn > Tài khoản > Tài khoản của tôi > Cài đặt để truy cập POP, IMAP và SMTP.

 3. Trong Cài đặt POP, xem giá trị cho Tên máy chủ.

 4. Nếu tên máy chủ POP ở định dạng podxxxxx.outlook.com, hãy xem xét những giải pháp sau:

  • Tên máy chủ Exchange ActiveSync của bạn là m.outlook.com nếu thiết bị của bạn đang chạy Apple iOS 4.x hoặc 5.x (ví dụ: iPhone 3G, iPhone 3GS, GSM/CDMA iPhone 4, iPhone 4S, iPod Touch thế hệ 2, iPod Touch thế hệ 3, iPod Touch thế hệ 4, iPad, iPad 2 và iPad 3).

   tipMẹo:
   Nếu bạn không thể thiết lập tài khoản của mình bằng m.outlook.com, thử sử dụng tên máy chủ đầy đủ được liệt kê trong thiết đặt POP làm tên máy chủ của bạn.
  • Tên Máy chủ Exchange ActiveSync của bạn giống tên máy chủ POP nếu thiết bị của bạn đang chạy Apple iOS 3.x (ví dụ:, iPad và iPod Touch thế hệ thứ nhất).

 5. Nếu tên máy chủ POP bao gồm tên tổ chức của bạn, ví dụ: pop.contoso.com, thì tên máy chủ Exchange ActiveSync của bạn giống như tên máy chủ Outlook Web App, không có /owa. Ví dụ: nếu địa chỉ bạn sử dụng để truy cập Outlook Web App là https://mail.contoso.com/owa, thì tên máy chủ Exchange ActiveSync của bạn là mail.contoso.com.

Còn điều gì khác tôi cần biết không?

 • Nếu bạn được nhắc tạo một mã truyền và bạn không tạo mã nào thì bạn sẽ không thể gửi hoặc nhận e-mail.

 
Chủ đề trợ giúp có liên quan
Đang tải...
Không tìm thấy tài nguyên nào.