Cài đặt và Cấu hình Windows PowerShell

 

Áp dụng với: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Chủ đề được sửa đổi lần cuối: 2010-05-18

Trước khi bạn có thể sử dụng Windows PowerShell, đảm bảo rằng bạn đã cài đặt và đặt cấu hình phiên bản chính xác của Windows PowerShell và Windows Remote Management (WinRM) trên máy tính của mình. Bạn phải sử dụng Windows Management Framework có chứa phiên bản chính xác của Windows PowerShell v2 và WinRM 2.0.

Nếu máy tính của bạn đang chạy Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2 thì bạn không phải cài đặt bất kỳ phần mềm nào. Windows Management Framework đã được cài đặt.

Bạn có thể tải xuống và cài đặt Windows Management Framework nếu máy tính của bạn đang chạy một trong những hệ điều hành sau:

 • Windows Vista Gói Dịch vụ 1 (SP1) hoặc SP2

 • Windows Server 2008 SP1 hoặc SP2

 • Windows Server 2003 SP2

 • Windows XP SP3

Bắt đầu:

 1. Gỡ cài đặt các phiên bản trước của Windows PowerShell khỏi máy tính của bạn.

 2. Gỡ cài đặt các phiên bản trước của WinRM khỏi máy tính của bạn.

 3. Cài đặt Windows Management Framework.

 4. Xác minh rằng Windows PowerShell có thể chạy các script.

 5. Xác minh rằng WinRM cho phép Windows PowerShell kết nối.

1. Gỡ cài đặt các phiên bản trước của Windows PowerShell khỏi máy tính của bạn

Trước khi có thể cài đặt Windows Management Framework, bạn phải gỡ cài đặt mọi phiên bản Windows PowerShell hiện có.

Lưu ý   Bước này không bắt buộc đối với Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2.

Gỡ cài đặt Windows PowerShell khỏi Windows Vista

 1. Trong Pa-nen Điều khiển, trong Chương trình, mở Chương trình và Tính năng và gỡ cài đặt mọi phiên bản của Windows PowerShell xuất hiện trong danh sách các chương trình đã cài đặt. Ví dụ: phiên bản Community Technology Preview (CTP) của Windows PowerShell v2 có thể xuất hiện dưới dạng Windows PowerShell (TM) V2.

 2. Trong mục Tác vụ, hãy chọn Xem các cập nhật đã cài đặt và gỡ cài đặt mọi phiên bản của Windows PowerShell xuất hiện trong danh sách các cập nhật đã cài đặt. Ví dụ: Windows PowerShell V1 có thể xuất hiện dưới dạng bản cập nhật Windows với một trong những số bài viết sau trong Cơ sở tri thức Microsoft:

  • KB928439

  • KB923569

Gỡ cài đặt Windows PowerShell khỏi Windows Server 2008

 1. Bắt đầu Trình quản lý Máy chủ và đi tới Tính năng.

  1. Bấm vào Gỡ cài đặt Tính năng.

  2. Chọn Windows PowerShell và làm theo các hướng dẫn để gỡ cài đặt.

 2. Trong Pa-nen Điều khiển, trong Chương trình, mở Chương trình và Tính năng và gỡ cài đặt mọi phiên bản của Windows PowerShell xuất hiện trong danh sách các chương trình đã cài đặt.

 3. Trong Tác vụ, chọn Xem các cập nhật đã cài đặt. Gỡ cài đặt mọi phiên bản của Windows PowerShell xuất hiện trong danh sách các cập nhật đã cài đặt.

Đầu trang

Gỡ cài đặt Windows PowerShell khỏi Windows Server 2003 và Windows XP

 1. Trong Pa-nen Điều khiển, hãy mở Thêm hoặc Gỡ bỏ Chương trình và gỡ cài đặt mọi phiên bản của Windows PowerShell xuất hiện trong danh sách các chương trình đã cài đặt.

 2. Trong phần Thêm hoặc Gỡ bỏ Chương trình, hãy chọn Hiển thị cập nhật. Gỡ cài đặt mọi phiên bản của Windows PowerShell xuất hiện trong danh sách các cập nhật đã cài đặt. Ví dụ: Windows PowerShell V1 có thể xuất hiện dưới dạng bản cập nhật Windows với số bài viết KB926139 trong Cơ sở Tri thức Microsoft.

Đầu trang

2. Gỡ cài đặt các phiên bản trước của WinRM khỏi máy tính của bạn

Trước khi có thể cài đặt Windows Management Framework, bạn phải gỡ cài đặt mọi phiên bản WinRM hiện có.

Lưu ý   Bước này không bắt buộc đối với Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2.

Gỡ WinRM khỏi Windows Vista hoặc Windows Server 2008

 1. Trong Pa-nen Điều khiển, trong Chương trình, mở Chương trình và Tính năng và gỡ cài đặt mọi phiên bản của Windows Remote Management xuất hiện trong danh sách các chương trình đã cài đặt.

 2. Trong Tác vụ, chọn Xem các cập nhật đã cài đặt. Gỡ cài đặt mọi phiên bản của Windows Remote Management xuất hiện trong danh sách các cập nhật đã cài đặt. Ví dụ: Community Technology Preview (CTP) của WinRM 2.0 có thể xuất hiện dưới dạng WindowsRemoteManagement với một trong những số bài viết sau của Cơ sở Tri thức:

  • KB936059

  • KB950099

Gỡ cài đặt Windows PowerShell khỏi Windows Server 2003 và Windows XP

 1. Trong Pa-nen Điều khiển, hãy mở Thêm hoặc Gỡ bỏ Chương trình và gỡ cài đặt mọi phiên bản của Windows Remote Management xuất hiện trong danh sách các chương trình đã cài đặt.

 2. Trong phần Thêm hoặc Gỡ bỏ Chương trình, hãy chọn Hiển thị cập nhật. Gỡ cài đặt mọi phiên bản của Windows Remote Management xuất hiện trong danh sách các cập nhật đã cài đặt. Ví dụ: WinRM có thể xuất hiện dưới dạng bản cập nhật Windows với số bài viết KB936059 trong Cơ sở Tri thức của Microsoft.

Đầu trang

3. Cài đặt Windows Management Framework

 • Tải xuống và cài đặt Windows Management Framework. Chọn gói bao gồm Windows PowerShell v2 và WinRM 2.0 và áp dụng cho hệ điều hành, kiến trúc hệ thống cũng như ngôn ngữ của bạn.

  Sau khi bạn cài đặt WinRM và Windows PowerShell, đặt cấu hình phần mềm để hoạt động chính xác như được mô tả ở các bước tiếp theo.

  Lưu ý   Nếu máy tính cục bộ của bạn được bảo vệ bằng một máy chủ Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA), bạn có thể phải cài đặt Windows Firewall Client hoặc đặt cấu hình một máy chủ proxy trên máy tính cục bộ của bạn để kết nối Windows PowerShell với dịch vụ dựa trên ứng dụng web qua internet. Để biết thêm thông tin, hãy xem Windows PowerShell: Các câu hỏi thường gặp dành cho Quản trị viên.

Đầu trang

4. Xác minh rằng Windows PowerShell có thể chạy các script

 1. Bấm vào Bắt đầu > Tất cả Chương trình > Các tiện ích > Windows PowerShell.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau để mở Windows PowerShell:

  • Nếu bạn đang chạy Windows Vista, Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2, hãy bấm chuột phải vào Windows PowerShell và chọn Chạy với tư cách người quản trị. Nếu bạn nhận được lời nhắc kiểm soát tài khoản người dùng hỏi xem bạn có muốn tiếp tục không, hãy trả lời Tiếp tục.

  • Nếu bạn đang chạy Windows XP hoặc Windows Server 2003, hãy bấm vào Windows PowerShell.

 3. Chạy lệnh sau:

  Get-ExecutionPolicy
  
 4. Nếu giá trị trả về là bất kỳ giá trị nào khác ngoài RemoteSigned, bạn cần phải thay đổi giá trị thành RemoteSigned.

  Lưu ý   Khi bạn đặt chính sách thực thi script thành RemoteSigned, bạn chỉ có thể chạy các script bạn tạo trên máy tính của mình hoặc các script đã được ký bởi một nguồn đáng tin cậy.

Kích hoạt các script chạy trong Windows PowerShell

Trong phiên Windows PowerShell bạn vừa mở với tư cách người quản trị, hãy chạy lệnh sau:

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

Đầu trang

5. Xác minh rằng WinRM cho phép Windows PowerShell kết nối

 1. Bấm vào Bắt đầu > Tất cả Chương trình > Các tiện ích.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau để mở dấu nhắc lệnh:

  • Nếu bạn đang chạy Windows Vista, Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2, hãy bấm chuột phải vào Dấu nhắc Lệnh và chọn Chạy với tư cách người quản trị. Nếu bạn nhận được lời nhắc kiểm soát tài khoản người dùng hỏi xem bạn có muốn tiếp tục không, hãy trả lời Tiếp tục.

  • Nếu bạn đang chạy Windows XP hoặc Windows Server 2003, hãy bấm vào Dấu nhắc Lệnh.

 3. Tại dấu nhắc lệnh, hãy chạy các lệnh sau:

  net start winrm
  winrm get winrm/config/client/auth
  

  Lưu ý   Nếu dịch vụ WinRM đang chạy thì bạn không phải bắt đầu dịch vụ này. Bạn có thể kiểm tra trạng thái dịch vụ WinRM bằng cách chạy lệnh sc query winrm.

 4. Trong các kết quả, tìm kiếm giá trị Basic = . Nếu giá trị là Basic = false, bạn phải thay đổi giá trị thành Basic = true.

  Lưu ý   Nếu bạn đã bắt đầu dịch vụ WinRM và không cần thay đổi giá trị Basic, hãy chạy lệnh net stop winrm để ngừng dịch vụ WinRM.

Đặt cấu hình WinRM để hỗ trợ xác thực cơ bản

 1. Tại dấu nhắc lệnh bạn vừa mở với tư cách người quản trị, hãy chạy các lệnh sau. Giá trị trong dấu ngoặc móc { } có phân biệt chữ hoa chữ thường:

  winrm set winrm/config/client/auth @{Basic="true"}
  
 2. Trong đầu ra lệnh, xác minh giá trị Basic = true.

  Lưu ý   Nếu bạn đã bắt đầu dịch vụ WinRM, hãy chạy lệnh net stop winrm để ngừng dịch vụ WinRM.

Đầu trang

 
Chủ đề trợ giúp có liên quan
Đang tải...
Không tìm thấy tài nguyên nào.