Tính năng của Điện thoại Di động

 

Áp dụng với: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Chủ đề được sửa đổi lần cuối: 2012-02-18

Các bước bạn sử dụng để thiết lập điện thoại di động sẽ thay đổi dựa trên kiểu điện thoại di động của bạn.

Bạn muốn thực hiện những thao tác nào?

Bạn có thể thiết lập điện thoại di động của mình để truy cập vào e-mail, thông tin lịch, danh bạ và công việc của bạn. Nếu điện thoại hoặc thiết bị di động của bạn hỗ trợ Exchange ActiveSync (còn gọi là email Exchange), POP3 và IMAP4, bạn có thể chọn loại tài khoản nào sẽ thiết lập. Exchange ActiveSync được thiết kế để đồng bộ hóa e-mail, lịch, số liên lạc, tác vụ và thông tin khác. Tài khoản POP3 và IMAP4 được thiết kế để gửi và nhận thư e-mail.

Bạn có loại điện thoại nào?

Có nhiều kiểu điện thoại di động khác nhau, nhưng chỉ có ít hệ điều hành dành cho điện thoại di động. Hệ điều hành là phần mềm chạy trên điện thoại của bạn và cho phép bạn thực hiện những thao tác như xem bản đồ, truy cập danh sách việc cần làm, thực hiện cuộc gọi hoặc phát nhạc. Các hệ điều hành điện thoại di động phổ biến nhất bao gồm:

  • Android   Đây là hệ điều hành điện thoại di động của Google, đôi khi còn gọi là Droid.

  • Apple (iOS)   Đây là hệ điều hành điện thoại di động của Apple, có trên iPhone, iPod Touch và iPad.

  • BlackBerry   Đây là hệ điều hành điện thoại di động Research in Motion (RIM).

  • Nokia (Symbian)   Đây là hệ điều hành được sử dụng trên điện thoại di động Nokia mà không chạy hệ điều hành Windows Phone.

  • Windows Phone và Windows Mobile   Windows Phone là hệ điều hành di động Microsoft. Windows Mobile (ví dụ: Windows Mobile 6.5), là hệ điều hành di động Microsoft.

Dưới đây là các hướng dẫn chung cho mỗi hệ điều hành điện thoại di động lớn. Nếu bạn không biết hệ điều hành điện thoại di động bạn đang sử dụng là hệ điều hành nào, hãy liên hệ nhà sản xuất thiết bị của bạn. Nếu điện thoại Internet của bạn không được liệt kê dưới đây, hãy xem Thiết lập E-mail POP hoặc IMAP trên Điện thoại Di động Có thể Kết nối Internet. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thuật sỹ Thiết lập Điện thoại Di động.

Nokia (Symbian)

 

Exchange ActiveSync

POP/IMAP

Nokia

Thiết lập E-mail Exchange ActiveSync trên Điện thoại Di động Nokia

Sẽ sớm ra mắt

 
Chủ đề trợ giúp có liên quan
Đang tải...
Không tìm thấy tài nguyên nào.