Thiết lập E-mail POP hoặc IMAP trên Điện thoại Di động Có thể Kết nối Internet

 

Áp dụng với: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Chủ đề được sửa đổi lần cuối: 2011-11-23

Bạn có thể thiết lập email trên nhiều điện thoại di động có thể kết nối Internet. Nếu bạn biết hệ điều hành của điện thoại di động, hãy xem Tính năng của Điện thoại Di động để biết liên kết đến các chỉ dẫn cụ thể cho mỗi hệ điều hành điện thoại di động.

Làm thế nào để thiết lập email POP hoặc IMAP trên điện thoại có thể kết nối Internet?

Trong chương trình nhắn tin ở điện thoại di động của bạn, bạn có thể thiết lập email của mình bằng các cài đặt sau đây:

  • Địa chỉ email: Đây là địa chỉ email đầy đủ của bạn (ví dụ: tony@contoso.com).

  • Tên người dùng: Tên người dùng của bạn là địa chỉ email đầy đủ (ví dụ: tony@contoso.com).

  • Mật khẩu: Đây là mật khẩu cho tài khoản email của bạn.

  • Máy chủ thư đến: Nhập tên máy chủ POP3 hoặc IMAP. Để biết thông tin về cách tìm tên máy chủ thư đến (POP3 hoặc IMAP4) của bạn, hãy xem How do I find the server settings? ở phần sau trong chủ đề này.

  • Máy chủ thư đi: Để biết thông tin về cách tìm tên máy chủ đi (SMTP), xem How do I find the server settings? trong chủ đề này sau này.

  • Cài đặt Nâng cao: Nếu chương trình nhắn tin ở điện thoại di động của bạn cho phép bạn thiết lập các cài đặt nâng cao, hãy đảm bảo rằng tuỳ chọn Máy chủ thư đi yêu cầu xác thực được chọn và đảm bảo chọn Sử dụng tên người dùng và mật khẩu giống nhau để gửi thư.

Làm thế nào để tìm cài đặt máy chủ?

Trước khi bạn thiết lập chương trình e-mail POP3 hoặc IMAP4, bạn cần tìm kiếm cài đặt máy chủ POP3, IMAP4 và SMTP của riêng bạn.

Xem video này để tìm hiểu cách tìm các cài đặt máy chủ của bạn cho chương trình e-mail POP hoặc IMAP của bạn.

4873755a-8b1e-497e-bc54-101d1e75d3e7

Để tìm các cài đặt máy chủ của bạn, đăng nhập vào tài khoản e-mail của bạn bằng Outlook Web App. Sau khi bạn đăng nhập, bấm vào Tùy chọn > Xem Tất cả Tùy chọn > Tài khoản > Tài khoản của tôi > Cài đặt để truy cập POP, IMAP và SMTP. Tên máy chủ POP3, IMAP4 và SMTP và các cài đặt khác bạn cần nhập được liệt kê trên trang Cài đặt Giao thức trong mục cài đặt POP hoặc cài đặt IMAPcài đặt SMTP.

noteGhi chú:
Nếu bạn thấy Không khả dụng bên cạnh Cài đặt POP, Cài đặt IMAPCài đặt SMTP, tài khoản của bạn không thể được thiết lập để sử dụng các chương trình e-mail POP hoặc IMAP. Để biết thêm thông tin, liên hệ với người quản lý tài khoản e-mail của bạn.

Còn điều gì khác tôi cần biết không?

  • Thiết lập tài khoản email trên điện thoại di động của bạn yêu cầu bạn có gói dữ liệu với nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động của bạn.

  • Nếu tài khoản email của bạn là loại yêu cầu đăng ký, bạn phải đăng ký lần đầu tiên khi bạn đăng nhập vào Outlook Web App. Kết nối với tài khoản email của bạn qua điện thoại di động sẽ không thành công nếu bạn không đăng kư tài khoản của ḿnh qua Outlook Web App. Sau khi đăng nhập vào tài khoản của bạn, hăy đăng xuất. Sau đó thử kết nối bằng điện thoại di động của bạn. Để biết thêm thông tin về cách đăng nhập vào tài khoản của bạn sử dụng Outlook Web App, xem Cách đăng nhập Email của bạn bằng trình duyệt web. Nếu bạn gặp vấn đề trong khi đăng nhập, hãy xem phần Câu hỏi thường gặp: Vấn đề Đăng nhập và Mật khẩu hoặc liên hệ với người quản lý tài khoản email của bạn.

  • Nếu bạn không thể gửi thư từ điện thoại chạy Windows Mobile sử dụng POP3 hoặc IMAP4, nhưng bạn có thể nhận thư thì có thể có sự cố với thiết lập e-mail trên điện thoại chạy Windows Mobile của bạn. Có thể khắc phục sự cố này bằng cách tải xuống và cài đặt Bản sửa lỗi nhanh Windows Mobile 6.1 để Gửi E-mail POP và IMAP. Để tải xuống bản sửa lỗi nhanh, bấm vào liên kết.

 
Chủ đề trợ giúp có liên quan
Đang tải...
Không tìm thấy tài nguyên nào.