Thiết lập Windows Live Mail Phiên bản 2009 cho Tài khoản E-mail của bạn

 

Áp dụng với: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Chủ đề được sửa đổi lần cuối: 2013-01-22

Bạn có thể kết nối phiên bản 2009 của Windows Live Mail với tài khoản e-mail của bạn bằng cách sử dụng kết nối POP3 hoặc IMAP4.

Nếu bạn đang sử dụng Windows Live Mail 2011, hãy xem Thiết lập Windows Live Mail 2011 cho Tài khoản E-mail của bạn.

Làm thế nào để thiết lập phiên bản 2009 của Windows Live Mail để truy cập tài khoản e-mail của tôi?

 1. Khởi động Windows Live Mail. Một thuật sỹ có thể chạy vào lần đầu tiên chương trình được mở ra. Nếu thuật sỹ không chạy khi bạn lần đầu tiên mở chương trình này, hãy làm theo cách sau:

  1. Trên menu Công cụ, bấm vào Tài khoản. Nếu bạn không thấy menu Công cụ trong phiên bản Windows Live Mail của mình, có thể bạn đang sử dụng Windows Live Mail 2011. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thiết lập Windows Live Mail 2011 cho Tài khoản E-mail của bạn.

  2. Trên trang Tài khoản, bấm vào Thêm.

  3. Trên trang Thêm tài khoản, bấm vào Tài khoản E-mail, rồi bấm vào Tiếp theo.

 2. Trên trang Thêm Tài khoản E-mail, hãy thực hiện các thao tác sau:

  1. Trong hộp Địa chỉ e-mail, hãy nhập địa chỉ e-mail của bạn.

  2. Dalam kotak Password, masukkan sandi Anda. Nếu bạn muốn Windows Live Mail nhớ mật khẩu của mình, hãy chọn hộp kiểm bên cạnh mục Nhớ mật khẩu.

  3. Trong hộp Tên Hiển thị, hãy nhập tên đầy đủ của bạn.

  4. Chọn Đặt cấu hình cài đặt máy chủ thủ công cho tài khoản e-mail, rồi bấm vào Tiếp theo.

 3. Dưới phần Thông tin Máy chủ Thư đến trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, hãy cung cấp thông tin sau:

  1. Bên dưới Máy chủ thư đến là máy chủ <loại> trên menu, chọn IMAP hoặc POP3. IMAP hỗ trợ nhiều tính năng hơn.

  2. Trong mục Máy chủ thư đến, hãy nhập tên máy chủ POP3 hoặc IMAP4. Để biết thông tin về cách tìm tên máy chủ thư đến POP3 hoặc IMAP4 của bạn, hãy xem How do I find the server settings? ở phần sau trong chủ đề này.

  3. Chọn Máy chủ này yêu cầu kết nối an toàn (SSL).

  4. Phía dưới mục Đăng nhập sử dụng, đảm bảo rằng Xác thực văn bản rõ ràng đã được chọn.

  5. Trong mục ID Đăng nhập (nếu khác với địa chỉ e-mail), hãy nhập địa chỉ e-mail đầy đủ của bạn.

 4. Trong mục Thông tin Máy chủ Thư Đi, hãy thực hiện thao tác sau:

  1. Trong mục Máy chủ thư đi, hãy nhập tên máy chủ SMTP. Để biết thông tin về cách tìm tên máy chủ thư đi (SMTP) của bạn, hãy xem How do I find the server settings? ở phần sau trong chủ đề này.

  2. Chọn hộp kiểm bên cạnh Máy chủ này yêu cầu kết nối an toàn (SSL).

  3. Chọn hộp kiểm bên cạnh Máy chủ Thư đi của tôi yêu cầu xác thực, rồi bấm vào Tiếp theo.

 5. Trên trang Cài đặt tài khoản mới của bạn đã hoàn thành, bấm vào Hoàn tất.

 6. Trên trang Tài khoản, bấm vào Đóng.

 7. Nếu bạn đang sử dụng IMAP4 và hộp thoại Hiển thị/Ẩn Thư mục IMAP hiển thị, hãy sử dụng giao diện người dùng Windows Live Mail để chọn thư mục nào mà bạn muốn đồng bộ hoá giữa máy chủ và máy tính cục bộ của bạn. Sau đó, bấm OK.

Làm thế nào để tìm cài đặt máy chủ?

Trước khi bạn thiết lập chương trình e-mail POP3 hoặc IMAP4, bạn cần tìm kiếm cài đặt máy chủ POP3, IMAP4 và SMTP của riêng bạn.

Xem video này để tìm hiểu cách tìm các cài đặt máy chủ của bạn cho chương trình e-mail POP hoặc IMAP của bạn.

4873755a-8b1e-497e-bc54-101d1e75d3e7

Để tìm các cài đặt máy chủ của bạn, đăng nhập vào tài khoản e-mail của bạn bằng Outlook Web App. Sau khi bạn đăng nhập, bấm vào Tùy chọn > Xem Tất cả Tùy chọn > Tài khoản > Tài khoản của tôi > Cài đặt để truy cập POP, IMAP và SMTP. Tên máy chủ POP3, IMAP4 và SMTP và các cài đặt khác bạn cần nhập được liệt kê trên trang Cài đặt Giao thức trong mục cài đặt POP hoặc cài đặt IMAPcài đặt SMTP.

noteGhi chú:
Nếu bạn thấy Không khả dụng bên cạnh Cài đặt POP, Cài đặt IMAPCài đặt SMTP, tài khoản của bạn không thể được thiết lập để sử dụng các chương trình e-mail POP hoặc IMAP. Để biết thêm thông tin, liên hệ với người quản lý tài khoản e-mail của bạn.

Còn điều gì khác tôi cần biết không?

 • Nếu bạn không biết nên sử dụng POP3 hay IMAP4, hãy sử dụng IMAP4 vì nó hỗ trợ nhiều tính năng hơn.

 • Nếu tài khoản email của bạn là loại yêu cầu đăng ký, bạn phải đăng ký lần đầu tiên khi bạn đăng nhập vào Outlook Web App. Kết nối với tài khoản email của bạn qua POP3 hoặc IMAP4 sẽ không thành công nếu bạn không đăng kư tài khoản của ḿnh qua Outlook Web App. Sau khi đăng nhập vào tài khoản của bạn, hăy đăng xuất. Sau đó, cố kết nối bằng chương trình POP3 hoặc IMAP4. Để biết thêm thông tin về cách đăng nhập vào tài khoản của bạn sử dụng Outlook Web App, xem Cách đăng nhập Email của bạn bằng trình duyệt web. Nếu bạn gặp vấn đề trong khi đăng nhập, hãy xem phần Câu hỏi thường gặp: Vấn đề Đăng nhập và Mật khẩu hoặc liên hệ với người quản lý tài khoản email của bạn.

 • Nếu Windows Live Mail không kết nối sau khi bạn làm theo quy trình này, bạn có thể cần phải xác minh rằng bạn đang sử dụng đúng cài đặt xác thực. Bạn có thể xác định điều này bằng cách làm như sau:

  1. Trên menu Công cụ, bấm vào Tài khoản.

  2. Trên trang Tài khoản, chọn tài khoản của bạn, rồi bấm vào Thuộc tính.

  3. Trên trang Thuộc tính cho tài khoản của bạn, trên tab Máy chủ, đảm bảo rằng Đăng nhập dùng xác thực văn bản rõ ràng được chọn.

 • Nếu bạn đang sử dụng IMAP4, Windows Live Mail sẽ luôn giữ một bản sao của thư trên máy chủ sau khi bạn tải xuống một bản sao tới máy tính cục bộ của bạn. Nếu bạn đang sử dụng POP3, Windows Live Mail giữ một bản sao của thư trên máy chủ theo mặc định. Nếu bạn đang sử dụng POP3, bạn có thể thiết lập Windows Live Mail để xoá bản sao của thư khỏi máy chủ khi bạn tải nó xuống máy tính cục bộ của mình. Tốt hơn là nên giữ một bản sao thư của mình trên máy chủ vì nó cho phép bạn truy cập vào thư của mình từ một chương trình email khác. Bạn có thể thiết lập Windows Live Mail để xoá bản sao khỏi máy chủ như sau:

  1. Trên menu Công cụ, bấm vào Tài khoản.

  2. Trên trang Tài khoản, chọn tài khoản của bạn, rồi bấm vào Thuộc tính.

  3. Trên trang Thuộc tính cho tài khoản của bạn, bấm tab Nâng cao, trong mục Gửi, đảm bảo rằng Để lại bản sao của thư trên máy chủ không được chọn.

Nếu tôi muốn biết thêm thì sao?

 
Chủ đề trợ giúp có liên quan
Đang tải...
Không tìm thấy tài nguyên nào.