Thiết lập Thư cho Mac OS X để có Quyền truy cập IMAP hoặc POP vào Tài khoản E-Mail của bạn

 

Áp dụng với: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Chủ đề được sửa đổi lần cuối: 2012-05-10

Bạn có thể kết nối chương trình Mail cho Mac OS X với tài khoản e-mail của bạn sử dụng kết nối POP3 hoặc IMAP4. Các bước này áp dụng cho Mac OS 10.4 Tiger và Mac OS 10.5 Leopard.

Nếu bạn đang chạy Mac OS 10.6 Snow Leopard hoặc Mac OS 10.7 Lion, hãy xem phần "Nếu tôi muốn biết thêm thì sao?" ở cuối chủ đề này.

Làm thế nào để thiết lập chương trình Mail cho Mac OS X để truy cập bằng POP3 hoặc IMAP4 vào tài khoản e-mail?

 1. Mở Mail, rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Nếu bạn chưa bao giờ thiết lập tài khoản e-mail nào bằng Mail thì trang Chào mừng bạn đến với Mail sẽ xuất hiện. Chuyển tới bước 2.

  • Nếu bạn đã từng tạo tài khoản e-mail bằng Thư, thì trên menu Thư, bấm vào Tuỳ chọn. Trên tab Tài khoản, bấm vào dấu cộng (+) ở cuối ngăn dẫn hướng để mở cửa sổ Thêm Tài khoản.

 2. Trong cửa sổ Chào mừng bạn đến với Mail hoặc Thêm Tài khoản:

  1. Trong hộp Họ tên, nhập tên bạn muốn hiển thị người nhận e-mail của bạn.

  2. Trong hộp Địa chỉ Email, nhập địa chỉ e-mail chính của bạn.

  3. Trong hộp Mật khẩu, nhập mật khẩu cho tài khoản Outlook Web App của bạn rồi bấm vào Tiếp tục.

 3. Trong cửa sổ Máy chủ Thư Đến, nhập thông tin sau:

  1. Cạnh mục Loại Tài khoản, chọn POP hoặc IMAP. IMAP hỗ trợ nhiều tính năng hơn.

  2. Trong hộp Mô tả, nhập tên sẽ nhắc bạn tài khoản e-mail này dùng để làm gì.

  3. Trong hộp Máy chủ Thư Đến, nhập tên máy chủ IMAP4 hoặc POP3. Để biết thông tin về cách tìm tên máy chủ thư đến (POP3 hoặc IMAP4) của bạn, hãy xem How do I find the server settings? ở phần sau trong chủ đề này.

  4. Trong hộp Tên Người dùng, nhập địa chỉ e-mail chính của bạn.

  5. Trong hộp Mật khẩu, nhập mật khẩu cho tài khoản e-mail nếu nó không được hiển thị trong trường đó.

  6. Bấm vào Tiếp tục. Mail sẽ kiểm tra kết nối của bạn với máy chủ thư đến bằng cài đặt mặc định.

   noteGhi chú:
   Nếu kiểm tra không thành công, bấm vào Tiếp tục lần nữa. Bạn có thể xác thực cài đặt của mình sau khi bạn hoàn thành quy trình này.
 4. Trong cửa sổ Máy chủ Thư Đi, thực hiện thao tác sau:

  1. Trong hộp Mô tả, nhập tên cho máy chủ thư này, ví dụ: "Máy chủ gửi thư Outlook".

  2. Trong hộp Máy chủ Thư Đi, nhập tên máy chủ SMTP. Để biết thông tin về cách tìm tên máy chủ thư đi (SMTP) của bạn, hãy xem How do I find the server settings? ở phần sau trong chủ đề này.

  3. Đảm bảo rằng bạn đã chọn hộp kiểm Chỉ sử dụng máy chủ này.

  4. Chọn hộp kiểm Sử dụng Xác thực. Tên người dùng và mật khẩu bạn đã nhập cho máy chủ thư đến sẽ xuất hiện trong hộp văn bản Tên Người dùng và Mật khẩu. Các giá trị này tương tự như các giá trị đối với máy chủ thư đi. Bấm vào Tiếp tục.

  5. Bấm vào Tiếp tục. Mail sẽ kiểm tra kết nối của bạn với máy chủ thư đi bằng cài đặt mặc định.

   noteGhi chú:
   Nếu kiểm tra không thành công, bấm vào Tiếp tục lần nữa. Bạn có thể xác thực cài đặt của mình vào cuối quy trình này.
 5. Nếu bạn đang sử dụng IMAP4, trong hộp Tóm lược Tài khoản, bấm vào Tạo.

 6. Nếu bạn đang sử dụng POP3, chúng tôi khuyến cáo bạn nên thiết lập ứng dụng máy khách của bạn để giữ một bản sao các thư bạn truy lục tới máy tính cục bộ trên máy chủ. Làm như vậy cho phép bạn truy cập thư của mình từ những chương trình thư khác. Để giữ một bản sao các thư này trên máy chủ, thực hiện thao tác sau:

  1. Trong hộp Tóm tắt Tài khoản, bỏ chọn hộp kiểm Nhận Tài khoản trực tuyến, rồi bấm vào Tạo.

  2. Trong Mail, trên menu Thư, bấm vào Tuỳ chọn.

  3. Trên tab Tài khoản, trong ngăn dẫn hướng, chọn tài khoản bạn muốn.

  4. Trong ngăn phải, bấm vào Nâng cao.

  5. Bỏ chọn hộp kiểm Xoá bản sao khỏi máy chủ sau khi truy lục thư, rồi đóng cửa sổ Tài khoản.

 7. Nếu bạn không muốn Mail giữ bản sao thư của bạn trên máy chủ, hãy chọn hộp kiểm Nhận tài khoản trực tuyến, rồi bấm vào Tạo.

Làm thế nào để tìm cài đặt máy chủ?

Trước khi bạn thiết lập chương trình e-mail POP3 hoặc IMAP4, bạn cần tìm kiếm cài đặt máy chủ POP3, IMAP4 và SMTP của riêng bạn.

Xem video này để tìm hiểu cách tìm các cài đặt máy chủ của bạn cho chương trình e-mail POP hoặc IMAP của bạn.

4873755a-8b1e-497e-bc54-101d1e75d3e7

Để tìm các cài đặt máy chủ của bạn, đăng nhập vào tài khoản e-mail của bạn bằng Outlook Web App. Sau khi bạn đăng nhập, bấm vào Tùy chọn > Xem Tất cả Tùy chọn > Tài khoản > Tài khoản của tôi > Cài đặt để truy cập POP, IMAP và SMTP. Tên máy chủ POP3, IMAP4 và SMTP và các cài đặt khác bạn cần nhập được liệt kê trên trang Cài đặt Giao thức trong mục cài đặt POP hoặc cài đặt IMAPcài đặt SMTP.

noteGhi chú:
Nếu bạn thấy Không khả dụng bên cạnh Cài đặt POP, Cài đặt IMAPCài đặt SMTP, tài khoản của bạn không thể được thiết lập để sử dụng các chương trình e-mail POP hoặc IMAP. Để biết thêm thông tin, liên hệ với người quản lý tài khoản e-mail của bạn.

Còn điều gì khác tôi cần biết không?

 • Nếu bạn không biết nên sử dụng POP3 hay IMAP4, hãy sử dụng IMAP4 vì nó hỗ trợ nhiều tính năng hơn.

 • Nếu tài khoản email của bạn là loại yêu cầu đăng ký, bạn phải đăng ký lần đầu tiên khi bạn đăng nhập vào Outlook Web App. Kết nối với tài khoản email của bạn qua POP3 hoặc IMAP4 sẽ không thành công nếu bạn không đăng kư tài khoản của ḿnh qua Outlook Web App. Sau khi đăng nhập vào tài khoản của bạn, hăy đăng xuất. Sau đó, cố kết nối bằng chương trình POP3 hoặc IMAP4. Để biết thêm thông tin về cách đăng nhập vào tài khoản của bạn sử dụng Outlook Web App, xem Cách đăng nhập Email của bạn bằng trình duyệt web. Nếu bạn gặp vấn đề trong khi đăng nhập, hãy xem phần Câu hỏi thường gặp: Vấn đề Đăng nhập và Mật khẩu hoặc liên hệ với người quản lý tài khoản email của bạn.

 • Nếu Mail không kết nối, bạn có thể cần phải xác thực rằng Mail được thiết lập để gửi và nhận thư sử dụng cài đặt bảo mật Secure Sockets Layer (SSL). Bạn có thể xác thực rằng Mail được thiết lập để sử dụng SSL như sau:

 1. Trong Mail, bấm vào Thư > Tuỳ chọn >Tài khoản.

 2. Trên tab Tài khoản, chọn tài khoản bạn muốn rồi bấm vào Nâng cao.

 3. Trên tab Nâng cao:

  1. Đảm bảo rằng Sử dụng SSL được chọn.

  2. Đảm bảo rằng Cổng là 993 nếu bạn đang sử dụng IMAP4. Cổng phải là 995 nếu bạn đang sử dụng POP3.

  3. Đảm bảo rằng Xác thực là Mật khẩu.

  4. Đảm bảo rằng hộp văn bản Tên Miền trống.

 4. Trên tab Thông tin Tài khoản:

  1. Trong mục Máy chủ Thư Đi (SMTP), đảm bảo rằng mục Chỉ sử dụng máy chủ này được chọn.

  2. Trong mục Máy chủ Thư Đi (SMTP), bấm vào menu thả xuống, rồi bấm vào Chỉnh sửa Danh sách Máy chủ > Nâng cao.

  3. Trong mục Cổng máy chủ, đảm bảo rằng Sử dụng Secure Sockets Layer (SSL) được chọn.

  4. Đảm bảo rằng Cổng máy chủ là 25.

  5. Trong mục Xác thực, xác thực rằng Mật khẩu được chọn rồi bấm vào OK.

Nếu tôi muốn biết thêm thì sao?

 
Chủ đề trợ giúp có liên quan
Đang tải...
Không tìm thấy tài nguyên nào.