Thiết lập E-mail POP hoặc IMAP trên BlackBerry Curve

 

Áp dụng với: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Chủ đề được sửa đổi lần cuối: 2012-02-15

Bạn có thể thiết lập e-mail trên thiết bị BlackBerry. Nếu bạn thiết lập tài khoản POP3 hoặc IMAP4, bạn chỉ có thể đồng bộ hóa e-mail trên thiết bị của bạn. Nếu thiết bị của bạn được thiết lập cho Dịch vụ dựa trên Ứng dụng web qua Internet BlackBerry Enterprise, bạn sẽ có thể truy cập và đồng bộ hóa e-mail, lịch và danh bạ. Để biết thêm thông tin về Dịch vụ dựa trên Ứng dụng web qua Internet BlackBerry Enterprise, hãy xem phần “Còn điều gì khác tôi cần biết không” ở phần sau trong chủ đề này. Nếu bạn có thiết bị khác, hãy xem Tính năng của Điện thoại Di động.

Làm thế nào để thiết lập e-mail POP hoặc IMAP trên BlackBerry?

 1. Từ màn hình chủ Blackberry, bấm vào Thiết lập BlackBerry > Thiết lập Email trên Internet > Thêm Tài khoản Email.

 2. Nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn rồi bấm vào vào Tiếp theo.

 3. Điện thoại BlackBerry của bạn sẽ cố gắng tự động thiết lập tài khoản e-mail. Nếu thiết lập hoàn tất thành công, bỏ qua bước tiếp theo. Nếu tài khoản e-mail của bạn không được tự động cấu hình, hãy làm như sau:

  1. Bấm vào Tôi sẽ cung cấp các cài đặt để thêm tài khoản email này.

  2. Cuộn xuống rồi bấm vào Tiếp theo.

  3. Chọn Email Nhà cung cấp Dịch vụ Internet (POP/IMAP) rồi bấm vào Tiếp theo.

  4. Nhập địa chỉ e-mail đầy đủ cho tên người dùng (ví dụ: tony@contoso.com).

  5. Cuộn xuống và nhập tên máy chủ email của bạn. Để biết thông tin về cách tìm tên máy chủ thư đến (POP3 hoặc IMAP4) của bạn, hãy xem How do I find the server settings? ở phần sau trong chủ đề này.

  6. Bấm vào Tiếp theo.

  7. Nhập tên máy chủ thư đi. Để biết thông tin về cách tìm tên máy chủ thư đi (SMTP) của bạn, hãy xem How do I find the server settings? ở phần sau trong chủ đề này.

 4. Bấm vào vào OK để hoàn thành thiết lập.

Làm thế nào để tìm cài đặt máy chủ?

Trước khi bạn thiết lập chương trình e-mail POP3 hoặc IMAP4, bạn cần tìm kiếm cài đặt máy chủ POP3, IMAP4 và SMTP của riêng bạn.

Xem video này để tìm hiểu cách tìm các cài đặt máy chủ của bạn cho chương trình e-mail POP hoặc IMAP của bạn.

4873755a-8b1e-497e-bc54-101d1e75d3e7

Để tìm các cài đặt máy chủ của bạn, đăng nhập vào tài khoản e-mail của bạn bằng Outlook Web App. Sau khi bạn đăng nhập, bấm vào Tùy chọn > Xem Tất cả Tùy chọn > Tài khoản > Tài khoản của tôi > Cài đặt để truy cập POP, IMAP và SMTP. Tên máy chủ POP3, IMAP4 và SMTP và các cài đặt khác bạn cần nhập được liệt kê trên trang Cài đặt Giao thức trong mục cài đặt POP hoặc cài đặt IMAPcài đặt SMTP.

noteGhi chú:
Nếu bạn thấy Không khả dụng bên cạnh Cài đặt POP, Cài đặt IMAPCài đặt SMTP, tài khoản của bạn không thể được thiết lập để sử dụng các chương trình e-mail POP hoặc IMAP. Để biết thêm thông tin, liên hệ với người quản lý tài khoản e-mail của bạn.

Còn điều gì khác tôi cần biết không?

 • Nếu tài khoản email của bạn là loại yêu cầu đăng ký, bạn phải đăng ký lần đầu tiên khi bạn đăng nhập vào Outlook Web App. Kết nối với tài khoản email của bạn qua điện thoại di động sẽ không thành công nếu bạn không đăng kư tài khoản của ḿnh qua Outlook Web App. Sau khi đăng nhập vào tài khoản của bạn, hăy đăng xuất. Sau đó thử kết nối bằng điện thoại di động của bạn. Để biết thêm thông tin về cách đăng nhập vào tài khoản của bạn sử dụng Outlook Web App, xem Cách đăng nhập Email của bạn bằng trình duyệt web. Nếu bạn gặp vấn đề trong khi đăng nhập, hãy xem phần Câu hỏi thường gặp: Vấn đề Đăng nhập và Mật khẩu hoặc liên hệ với người quản lý tài khoản email của bạn.

 • Quy trình này thiết lập một kết nối POP hoặc IMAP giữa thiết bị và tài khoản của bạn và chỉ cho phép bạn đồng bộ hóa e-mail bằng cách sử dụng kết nối không dây. Để biết thông tin về cách đồng bộ hóa danh bạ và lịch giữa BlackBerry và tài khoản của bạn bằng cách sử dụng kết nối có dây, hãy xem BlackBerry Desktop Software tại trang Web BlackBerry.

 • Dịch vụ dựa trên Ứng dụng web qua Internet BlackBerry Business dành cho Microsoft Office 365 là một dịch vụ trong tương lai được thiết kế để cung cấp các tính năng nâng cao cho người dùng thiết bị BlackBerry với tài khoản Office 365. Quản trị viên e-mail có thể truy cập Dịch vụ dựa trên Ứng dụng web qua Internet BlackBerry Business dành cho Microsoft Office 365 để tìm hiểu thêm về dịch vụ này.

 • Nếu bạn là người dùng Office 365, và công ty của bạn đang sử dụng Dịch vụ dựa trên Ứng dụng web qua Internet BlackBerry Business, bạn có thể sử dụng dịch vụ này cho các dịch vụ e-mail, lịch, và danh bạ tích hợp với Microsoft Exchange Online. Tương tự như vậy, nếu bạn không phải là người dùng Office 365 nhưng có một hộp thư trên máy chủ Exchange sử dụng BlackBerry Enterprise Server và BlackBerry Enterprise Server Express, bạn cũng sẽ có thể sử dụng dịch vụ cho e-mail, lịch, và danh bạ tích hợp với Microsoft Exchange Online. Sau khi quản trị viên đã thiết lập thiết bị BlackBerry của bạn, bạn có thể quản lý cài đặt trên điện thoại của mình. Để quản lý điện thoại thông minh BlackBerry của bạn, hãy truy cập BlackBerry Web Desktop Manager.

 
Chủ đề trợ giúp có liên quan
Đang tải...
Không tìm thấy tài nguyên nào.