Chương trình và Tính năng E-Mail được Hỗ trợ

 

Áp dụng với: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Chủ đề được sửa đổi lần cuối: 2012-11-01

Có nhiều cách để truy cập tài khoản email của bạn. Cách thông dụng nhất là bằng Outlook Web App hoặc phiên bản Microsoft Office Outlook hoặc Microsoft Entourage được cài đặt. Các chương trình này đều cung cấp truy cập email và nhiều tính năng cộng tác khác. Ngoài những chương trình này, bạn có thể kết nối với tài khoản email của mình bằng Truy cập Thoại Outlook, nhiều chương trình email khác và điện thoại di động của bạn.

Để biết hướng dẫn thiết lập, hãy xem Trình hướng dẫn Trợ giúp Thiết lập E-mailThuật sỹ Thiết lập Điện thoại Di động.

Kết nối với Tài khoản Email của bạn

Hình dưới đây hiển thị một số cách bạn có thể kết nối với tài khoản email của mình:

Các cách bạn sử dụng để kết nối với hộp thư của bạn.

Danh sách dưới đây cung cấp thêm thông tin về từng phương pháp kết nối.

 • Trình duyệt web   Sử dụng Outlook Web App và phiên bản gọn nhẹ Outlook Web App với các trình duyệt như Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, và Apple Safari.

 • Chương trình email trên internet   Sử dụng bất kỳ chương trình nào hỗ trợ IMAP4 hoặc POP3, như Mozilla Thunderbird, Outlook Express hoặc Windows Live Mail.

 • Truy cập tài khoản Exchange bằng Outlook hoặc Entourage   Các chương trình hỗ trợ truy cập tài khoản Exchange bao gồm Outlook 2007, Outlook 2010, Outlook 2013, Outlook 2011 dành cho Mac và Entourage 2008 Web Services Edition.

 • Truy cập tài khoản Exchange bằng Windows 8 Mail và Apple Mail   Windows 8 Mail hỗ trợ truy cập tài khoản Exchange bằng Exchange ActiveSync. Apple Mail 10.6 Snow Leopard và Apple Mail 10.7 Lion cũng hỗ trợ truy cập tài khoản Exchange. Các phiên bản Apple Mail 10.5 Leopard và các phiên bản cũ hơn của Apple Mail sử dụng IMAP4 hoặc POP3. Outlook 2003 chỉ hỗ trợ nếu bạn sử dụng IMAP4 hoặc POP3.

 • Các điện thoại di động có kết nối Internet   Bạn có thể kết nối bằng Android, BlackBerry, iPhone, IPad, iPod Touch, Nokia (Symbian), Windows Phone, Windows Mobile, hoặc các điện thoại hỗ trợ Internet và các máy tính bảng khác.

 • Bất kỳ điện thoại nào   Sử dụng Outlook Voice Access với bất kỳ điện thoại nào để truy cập email, lịch và danh bạ của bạn.

So sánh Tính năng trong Chương trình được Hỗ trợ

Bảng sau tổng hợp một số khác biệt mà bạn có thể muốn xem xét trước khi chọn chương trình email bạn sẽ sử dụng để kết nối với tài khoản email của bạn.

 

Chương trình email Chỉnh sửa và xem danh bạ, mục lịch, tác vụ và thư email Chỉnh sửa và xem các thư mục email cũng như Hộp thư đến Nghe thư thoại của bạn Truy cập gián tuyến thông tin của bạn Thiết lập tự động Trợ năng cho người dùng bị mù hoặc có thị lực kém

Outlook Web App

Có

Có

Có

Không

Không thể áp dụng

Không

Phiên bản light của Outlook Web App

Có

Có

Có

Không

Không thể áp dụng

Có

Outlook 2007, Outlook 2010 hoặc Outlook 2013

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Windows 8 Mail

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Outlook 2011 dành cho Mac

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Entourage 2008, Web Services Edition

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Các chương trình sử dụng Exchange ActiveSync

Có

Có

Có

Có

Có

Một số chương trình có thể hỗ trợ tính năng trợ năng.

Truy cập Thoại của Outlook

Có

Có

Có

Không thể áp dụng

Không thể áp dụng

Không khả dụng

Các chương trình sử dụng POP3

Không

Không

Không

Có

Không

Một số chương trình có thể hỗ trợ tính năng trợ năng.

Các chương trình sử dụng IMAP4

Không

Có

Không

Có

Không

Một số chương trình có thể hỗ trợ tính năng trợ năng.

Outlook Web App

Bạn có thể truy cập tài khoản email của mình thông qua một số Trình duyệt web khác nhau. Bạn có thể sử dụng bất kỳ máy tính nào được kết nối với Internet hoặc với mạng nội bộ cục bộ, cho dù bạn ở nhà, ở văn phòng hoặc trên đường. Bạn có thể xem và chỉnh sửa thư email, cuộc hẹn và cuộc họp, danh bạ và tác vụ. Bạn cũng có thể nghe thư thoại của mình và đọc tin nhắn văn bản. Một số tính năng khác bạn có thể thực hiện với Outlook Web App bao gồm:

 • Kiểm tra chính tả của bạn

 • Sử dụng nhiều phông chữ, màu và kích cỡ trong thư email của bạn

 • Phân nhóm thư email theo nhiều cách

 • Được nhắc sự kiện sắp tới

Phiên bản light của Outlook Web App có một số tính năng giống như Outlook Web App. Phiên bản light cung cấp trải nghiệm dành cho người mù và người có thị lực kém và sẽ chạy với bất kỳ Trình duyệt web nào. Một số tính năng không khả dụng trong phiên bản light, bao gồm:

 • Lời nhắc

 • Xem lịch của bạn một tuần một lần

 • Thay đổi tuỳ chọn thư thoại của bạn

 • Thay đổi bảng phối màu

Các phiên bản trình duyệt để sử dụng với Outlook Web App

Để biết thông tin về các trình duyệt được hỗ trợ, hãy xem Trình duyệt Web được Hỗ trợ.

Outlook 2003, Outlook 2007, Outlook 2010, Outlook 2013 và Outlook 2011 dành cho Mac

Nếu bạn đang sử dụng Outlook 2007, Outlook 2010, Outlook 2013 hoặc Outlook 2011 dành cho Mac, thì bạn có thể thiết lập kết nối với tài khoản email của mình qua máy chủ Exchange hoặc bằng cách sử dụng IMAP4 hoặc POP3. Kết nối Outlook 2007, Outlook 2010, Outlook 2013 hoặc Outlook 2011 dành cho Mac qua tài khoản Exchange sẽ cung cấp nhiều tính năng hơn IMAP4 hoặc POP3, bao gồm:

 • Truy cập email, danh bạ và lịch khi bạn không được kết nối với Internet.

 • Khả năng đề xuất thời gian mới cho các yêu cầu gặp mặt mà bạn nhận được.

 • Khả năng nhập, xuất và lưu trữ danh bạ của bạn và thông tin khác được lưu trong Outlook.

Nếu hộp thư của bạn ở môi trường điện toán đám mây (ví dụ, trong Microsoft Office 365 Beta dành cho doanh nghiệp hoặc Office 365 dành cho chuyên gia và doanh nghiệp nhỏ), và bạn muốn kết nối với tài khoản bằng Outlook 2003, bạn phải chọn tùy chọn POP3 hoặc IMAP4 khi bạn thiết lập tài khoản của mình. Để biết thêm thông tin về hỗ trợ cho Outlook 2003, Hãy xem Câu Hỏi Thường Gặp "Tôi có thể sử dụng Outlook 2003 để kết nối với tài khoản email của mình không?" trong Câu hỏi Thường gặp: Chương trình E-Mail.

Entourage 2008, Web Services Edition

Bạn có thể kết nối Microsoft Entourage 2008 cho Mac OS X với tài khoản của bạn bằng Entourage 2008, Web Services Edition. Để thực hiện việc này, trước tiên bạn cần cài đặt Entourage 2008, Web Services Edition. Phiên bản Entourage này được cung cấp dưới dạng bản cập nhật Microsoft Office 2008 cho Mac.

Để tải xuống bản cập nhật này và tìm hiểu thêm về Web Services Edition, hãy truy cập trang web Microsoft Entourage 2008 dành cho Mac, Web Services Edition.

Mặc dù bạn cũng có thể kết nối Entourage cho Mac OS X với tài khoản của mình (Entourage 2004 hoặc Entourage 2008) bằng POP3 hoặc IMAP4, nhưng làm như vậy không cung cấp tất cả các tính năng khả dụng khi bạn sử dụng tài khoản Exchange để kết nối. Ví dụ: nếu bạn kết nối bằng Entourage 2008, Web Services Edition thì bạn sẽ có thể đồng bộ hoá Ghi chú, Tác vụ, các mục Lịch và Loại giữa Outlook Web App và Entourage 2008.

Sử dụng Outlook Voice Access để Truy cập Tài khoản Email của bạn

Outlook Voice Access có thể được sử dụng từ bất kỳ điện thoại nào và có thể được sử dụng để nghe thư thoại của bạn, truy cập thông tin về số liên lạc cá nhân hoặc tương tác với lịch của bạn. Bạn có thể sử dụng giọng nói hoặc bàn phím điện thoại để dẫn hướng các menu Outlook Voice Access.

Hướng dẫn Tham chiếu Nhanh Outlook Voice Access bao gồm thông tin về tất cả các tuỳ chọn menu và cách di chuyển qua các menu. Để tải xuống bản sao Hướng dẫn Tham chiếu Nhanh, hãy xem Trung tâm Tải xuống Microsoft.

Sử dụng Điện thoại Di động để Truy cập Tài khoản Email của bạn

Nhiều điện thoại di động có thể được thiết lập để truy cập tài khoản email của bạn. Nếu bạn có Apple iPhone hoặc điện thoại di động có Windows Mobile thì bạn có thể sử dụng Exchange ActiveSync để truy cập thư email, lịch, danh bạ và tác vụ trên điện thoại của bạn. Các điện thoại di động khác hỗ trợ cả giao thức IMAP4 và POP3 cho phép bạn gửi và nhận thư email trên điện thoại của bạn.

Sử dụng Các chương trình Email Khác để Truy cập Tài khoản Email của bạn

Nếu có chương trình email hỗ trợ IMAP4 hoặc POP3 thì bạn có thể thiết lập chương trình đó để gửi và nhận email của mình. Bạn không thể sử dụng IMAP4 hoặc POP3 để truy cập danh bạ, tác vụ hoặc lịch của mình. Một số chương trình mà bạn có thể sử dụng để truy cập tài khoản email của mình bằng IMAP4 hoặc POP3 bao gồm:

 • Microsoft Outlook Express

 • Windows Mail

 • Microsoft Entourage

 • Mozilla Thunderbird

 • Mac Mail cho Mac OS X

noteGhi chú:
Nếu đang chạy Mac OS 10.6 Snow Leopard thì bạn không kết nối với tài khoản email của mình bằng IMAP hoặc POP. Kết nối với tài khoản của bạn bằng Mail cho Mac OS 10.6 Snow Leopard yêu cầu cấu hình thủ công ít hơn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thiết lập chương trình Thư để có Quyền truy cập Mac OS 10.6 Snow Leopard vào Tài khoản E-mail của bạn.

Còn điều gì khác tôi cần biết không?

 • Sử dụng Outlook Web App trên điện thoại di động không được hỗ trợ.

 • Nếu bạn cố mở Outlook Web App trên máy tính hoặc Trình duyệt web không được hỗ trợ thì phiên bản light của Outlook Web App sẽ mở thay vào đó.

Nếu tôi muốn biết thêm thì sao?

 
Chủ đề trợ giúp có liên quan
Đang tải...
Không tìm thấy tài nguyên nào.