Thiết lập Windows Mail cho Tài khoản E-mail của bạn

 

Áp dụng với: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Chủ đề được sửa đổi lần cuối: 2013-05-01

Bạn có thể kết nối Windows Mail cho Windows Vista với tài khoản email của bạn bằng cách sử dụng kết nối POP3 hoặc IMAP4.

Làm thế nào thiết lập Windows Mail để truy cập tài khoản email của tôi?

 1. Khởi chạy Windows Mail. Trình hướng dẫn Kết nối Internet sẽ chạy ở lần đầu tiên được mở ra. Nếu Trình hướng dẫn Kết nối Internet không chạy khi bạn bắt đầu chương trình này lần đầu tiên, hãy làm theo cách sau:

  1. Trên menu Công cụ, bấm vào Tài khoản.

  2. Trong hộp thoại Tài khoản Internet, bấm vào Thêm.

  3. Trên trang Chọn Loại Tài khoản, bấm vào Tài khoản Email, rồi bấm vào Tiếp theo.

 2. Trên trang Tên của bạn, hãy nhập tên đầy đủ của bạn vào hộp Tên hiển thị.

 3. Trên trang Địa chỉ Email Internet, hãy nhập địa chỉ email của bạn trong hộp Địa chỉ Email, rồi bấm vào Tiếp theo.

 4. Trên trang Thiết lập máy chủ email, trong menu thả xuống phía dưới mục Loại máy chủ email thư đến, chọn IMAP hoặc POP3. Có thể bạn muốn sử dụng IMAP vì nó hỗ trợ nhiều tính năng hơn. Thực hiện thao tác sau:

  1. Trong mục Máy chủ thư đến (POP3 hoặc IMAP), hãy nhập tên máy chủ IMAP hoặc POP. Để biết thông tin về cách tìm tên máy chủ thư đến (POP3 hoặc IMAP4) của bạn, hãy xem How do I find the server settings? ở phần sau trong chủ đề này.

  2. Trong mục Tên máy chủ email đi (SMTP), nhập tên máy chủ SMTP. Để biết thông tin về cách tìm tên máy chủ thư đi (SMTP) của bạn, hãy xem How do I find the server settings? ở phần sau trong chủ đề này.

  3. Chọn hộp kiểm bên cạnh Máy chủ thư đi yêu cầu xác thực, rồi bấm vào Tiếp theo.

 5. Trên trang Đăng nhập Thư trên Internet, hãy nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn. Nếu bạn muốn Windows Mail nhớ mật khẩu của mình, hãy chọn hộp kiểm bên cạnh mục Nhớ mật khẩu. Sau khi bạn nhập thông tin này, bấm vào Tiếp theo.

 6. Trên trang Chúc mừng, chọn một trong những hộp kiểm sau đây rồi bấm vào Hoàn tất.

  • Nếu bạn đang sử dụng IMAP4, nội dung hộp kiểm sẽ thông báo Không tải xuống email và thư mục của tôi vào lúc này.

  • Nếu bạn đang sử dụng POP3 thì nội dung hộp kiểm sẽ thông báo Không tải email của tôi xuống vào lúc này.

 7. Trên trang Tài khoản Internet, trong mục Thư, hãy chọn tài khoản bạn vừa thiết lập, rồi bấm vào Thuộc tính.

  noteGhi chú:
  Để mở trang Tài khoản Internet, trên trình đơnCông cụ, bấm vào Tài khoản.
 8. Trên trang Thuộc tính cho tài khoản của bạn, bấm vào tab Nâng cao và thực hiện như sau:

  1. Bên dưới Số hiệu Cổng Máy chủ, xác định Thư đi (SMTP). Bên dưới đó, hãy chọn hộp kiểm bên cạnh Máy chủ này cần kết nối an toàn (SSL).

  2. Trong mục Thư đến (IMAP) hoặc Thư đến (POP3), hãy chọn hộp kiểm bên cạnh Máy chủ này yêu cầu kết nối an toàn (SSL).

  3. Nếu bạn đang sử dụng POP3, tốt hơn hãy thiết lập ứng dụng máy khách của bạn để giữ một bản sao các thư bạn tải xuống máy tính cục bộ trên máy chủ. Để thực hiện được điều này, trong mục Gửi, bấm vào Để bản sao của thư trên máy chủ. Điều này cho phép bạn truy cập thư của mình từ một chương trình email khác.

  4. Bấm vào Áp dụng, rồi bấm vào OK.

 9. Trên trang Tài khoản Internet, bấm vào Đóng.

 10. Nếu bạn đang dùng IMAP4, bạn sẽ được nhắc tải xuống các thư mục từ máy chủ thư mà bạn đã thêm. Bấm vào Có. Sử dụng giao diện người dùng Windows Mail để chọn thư mục nào bạn muốn đồng bộ hoá giữa máy chủ và máy tính cục bộ của bạn, rồi bấm vào OK.

Làm thế nào để tìm cài đặt máy chủ?

Trước khi bạn thiết lập chương trình e-mail POP3 hoặc IMAP4, bạn cần tìm kiếm cài đặt máy chủ POP3, IMAP4 và SMTP của riêng bạn.

Xem video này để tìm hiểu cách tìm các cài đặt máy chủ của bạn cho chương trình e-mail POP hoặc IMAP của bạn.

4873755a-8b1e-497e-bc54-101d1e75d3e7

Để tìm các cài đặt máy chủ của bạn, đăng nhập vào tài khoản e-mail của bạn bằng Outlook Web App. Sau khi bạn đăng nhập, bấm vào Tùy chọn > Xem Tất cả Tùy chọn > Tài khoản > Tài khoản của tôi > Cài đặt để truy cập POP, IMAP và SMTP. Tên máy chủ POP3, IMAP4 và SMTP và các cài đặt khác bạn cần nhập được liệt kê trên trang Cài đặt Giao thức trong mục cài đặt POP hoặc cài đặt IMAPcài đặt SMTP.

noteGhi chú:
Nếu bạn thấy Không khả dụng bên cạnh Cài đặt POP, Cài đặt IMAPCài đặt SMTP, tài khoản của bạn không thể được thiết lập để sử dụng các chương trình e-mail POP hoặc IMAP. Để biết thêm thông tin, liên hệ với người quản lý tài khoản e-mail của bạn.

Còn điều gì khác tôi cần biết không?

 • Để biết thông tin về cách sử dụng Windows Mail, hãy xem tài liệu Trợ giúp được cung cấp cùng với Windows Mail.

 • Nếu bạn không biết nên sử dụng POP3 hay IMAP4, hãy sử dụng IMAP4 vì nó hỗ trợ nhiều tính năng hơn.

 • Nếu tài khoản email của bạn là loại yêu cầu đăng ký, bạn phải đăng ký lần đầu tiên khi bạn đăng nhập vào Outlook Web App. Kết nối với tài khoản email của bạn qua POP3 hoặc IMAP4 sẽ không thành công nếu bạn không đăng kư tài khoản của ḿnh qua Outlook Web App. Sau khi đăng nhập vào tài khoản của bạn, hăy đăng xuất. Sau đó, cố kết nối bằng chương trình POP3 hoặc IMAP4. Để biết thêm thông tin về cách đăng nhập vào tài khoản của bạn sử dụng Outlook Web App, xem Cách đăng nhập Email của bạn bằng trình duyệt web. Nếu bạn gặp vấn đề trong khi đăng nhập, hãy xem phần Câu hỏi thường gặp: Vấn đề Đăng nhập và Mật khẩu hoặc liên hệ với người quản lý tài khoản email của bạn.

 • Nếu Windows Mail không kết nối sau khi bạn làm theo các bước này, bạn có thể phải xác thực rằng bạn đang sử dụng cài đặt xác thực đúng. Bạn có thể kiểm tra điều này bằng cách làm như sau:

  1. Trên menu Công cụ, bấm vào Tài khoản.

  2. Trên trang Tài khoản Internet, chọn tài khoản của bạn, rồi bấm vào Thuộc tính.

  3. Trên trang Thuộc tính cho tài khoản của bạn, bấm tab Máy chủ và đảm bảo rằng không chọn Đăng nhập dùng Xác thực Mật khẩu An toàn.

Nếu tôi muốn biết thêm thì sao?

 
Chủ đề trợ giúp có liên quan
Đang tải...
Không tìm thấy tài nguyên nào.