Thiết lập Outlook Express cho Tài khoản E-mail của bạn

 

Áp dụng với: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Chủ đề được sửa đổi lần cuối: 2011-11-23

Bạn có thể kết nối Outlook Express với tài khoản email của mình bằng cách sử dụng kết nối POP3 hoặc IMAP4.

Làm thế nào để thiết lập truy cập vào Outlook Live qua Outlook Express?

 1. Mở Outlook Express. Thuật sĩ Kết nối Internet sẽ chạy lần đầu tiên khi bạn mở Outlook Express. Nếu Thuật sĩ Kết nối Internet không chạy khi bạn lần đầu mở Outlook Express, hãy thực hiện như sau:

  1. Trên menu Công cụ, bấm vào Tài khoản.

  2. Trong hộp thoại Tài khoản Internet, hãy bấm vào Thêm, rồi bấm vào Thư.

 2. Trên trang Tên của bạn, hãy nhập tên đầy đủ của bạn vào hộp Tên hiển thị.

 3. Trên trang Địa chỉ Email Internet, hãy nhập địa chỉ email của bạn trong hộp Địa chỉ email.

 4. Trên trang Tên Máy chủ E-mail, trong menu thả xuống trong Máy chủ thư đến của tôi là máy chủ <type>, chọn IMAP hoặc POP3. IMAP4 hỗ trợ nhiều tính năng hơn.

 5. Trong mục Máy chủ thư đến (POP3, IMAP hoặc HTTP), nhập tên máy chủ POP3 hoặc IMAP4. Để biết thông tin về cách tìm tên máy chủ thư đến (POP3 hoặc IMAP4) của bạn, hãy xem How do I find the server settings? ở phần sau trong chủ đề này.

 6. Trong mục Máy chủ thư đi (SMTP), nhập tên máy chủ SMTP. Để biết thông tin về cách tìm tên máy chủ thư đi (SMTP) của bạn, hãy xem How do I find the server settings? ở phần sau trong chủ đề này.

  Sau khi bạn nhập tên máy chủ, hãy bấm vào Tiếp theo.

 7. Trên trang Đăng nhập Thư trên Internet, hãy nhập địa chỉ e-mail và mật khẩu của bạn. Nếu bạn muốn Outlook Express nhớ mật khẩu của mình, chọn hộp kiểm bên cạnh Nhớ mật khẩu. Bấm vào Tiếp theo.

 8. Trên trang Chúc mừng, bấm vào Hoàn tất.

 9. Trên trang Tài khoản Internet, hãy chọn tài khoản bạn vừa thiết lập, sau đó bấm vào Thuộc tính.

  noteGhi chú:
  Để mở trang Tài khoản Internet, trên trình đơnCông cụ, bấm vào Tài khoản.
 10. Trên trang Thuộc tính cho tài khoản này, hãy bấm vào tab Nâng cao, sau đó thực hiện như sau:

  1. Trong Số Cổng Máy chủ, trong Thư đi (SMTP), hãy chọn Máy chủ này yêu cầu kết nối an toàn (SSL).

  2. Trong Thư đến (IMAP) hoặc Thư đến (POP3), hãy chọn Máy chủ này yêu cầu kết nối an toàn (SSL).

  3. Nếu bạn đang sử dụng POP3, tốt hơn hãy lưu một bản sao các thư bạn truy lục vào máy tính cục bộ trên máy chủ. Để thực hiện được điều này, bên dưới Gửi, hãy bấm vào Để lại một bản sao các thư trên máy chủ. Điều này cho phép bạn truy cập thư của mình từ một chương trình email khác.

  4. Bấm vào Áp dụng.

 11. Trên tab Máy chủ, trong Máy chủ Thư Đi, bấm vào Máy chủ của tôi yêu cầu xác thực.

 12. Bấm vào Áp dụng, rồi bấm vào OK.

 13. Trên trang Tài khoản Internet, bấm vào Đóng.

 14. Nếu bạn đang sử dụng IMAP4, một thông báo sẽ xuất hiện hỏi xem bạn có muốn tải các thư mục xuống máy chủ thư bạn đã thêm không. Bấm vào Có. Sử dụng Outlook Express để chọn thư mục nào sẽ đồng bộ hoá giữa máy chủ và máy tính cục bộ của bạn, sau đó bấm vào OK.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng Outlook Express, hãy xem tài liệu Trợ giúp được cung cấp cùng với Outlook Express.

Làm thế nào để tìm cài đặt máy chủ?

Trước khi bạn thiết lập chương trình e-mail POP3 hoặc IMAP4, bạn cần tìm kiếm cài đặt máy chủ POP3, IMAP4 và SMTP của riêng bạn.

Xem video này để tìm hiểu cách tìm các cài đặt máy chủ của bạn cho chương trình e-mail POP hoặc IMAP của bạn.

4873755a-8b1e-497e-bc54-101d1e75d3e7

Để tìm các cài đặt máy chủ của bạn, đăng nhập vào tài khoản e-mail của bạn bằng Outlook Web App. Sau khi bạn đăng nhập, bấm vào Tùy chọn > Xem Tất cả Tùy chọn > Tài khoản > Tài khoản của tôi > Cài đặt để truy cập POP, IMAP và SMTP. Tên máy chủ POP3, IMAP4 và SMTP và các cài đặt khác bạn cần nhập được liệt kê trên trang Cài đặt Giao thức trong mục cài đặt POP hoặc cài đặt IMAPcài đặt SMTP.

noteGhi chú:
Nếu bạn thấy Không khả dụng bên cạnh Cài đặt POP, Cài đặt IMAPCài đặt SMTP, tài khoản của bạn không thể được thiết lập để sử dụng các chương trình e-mail POP hoặc IMAP. Để biết thêm thông tin, liên hệ với người quản lý tài khoản e-mail của bạn.

Còn điều gì khác tôi cần biết không?

 • Nếu bạn không biết nên sử dụng POP3 hay IMAP4, hãy sử dụng IMAP4 vì nó hỗ trợ nhiều tính năng hơn.

 • Nếu tài khoản email của bạn là loại yêu cầu đăng ký, bạn phải đăng ký lần đầu tiên khi bạn đăng nhập vào Outlook Web App. Kết nối với tài khoản email của bạn qua POP3 hoặc IMAP4 sẽ không thành công nếu bạn không đăng kư tài khoản của ḿnh qua Outlook Web App. Sau khi đăng nhập vào tài khoản của bạn, hăy đăng xuất. Sau đó, cố kết nối bằng chương trình POP3 hoặc IMAP4. Để biết thêm thông tin về cách đăng nhập vào tài khoản của bạn sử dụng Outlook Web App, xem Cách đăng nhập Email của bạn bằng trình duyệt web. Nếu bạn gặp vấn đề trong khi đăng nhập, hãy xem phần Câu hỏi thường gặp: Vấn đề Đăng nhập và Mật khẩu hoặc liên hệ với người quản lý tài khoản email của bạn.

Nếu tôi muốn biết thêm thì sao?

 
Chủ đề trợ giúp có liên quan
Đang tải...
Không tìm thấy tài nguyên nào.