Chủ đề này chứa video Chủ đề này chứa video

Tìm kiếm Mục

 

Áp dụng với: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Chủ đề được sửa đổi lần cuối: 2013-07-23

Chủ đề này, bao gồm video, cho bạn biết cách tìm kiếm các mục trong Outlook Web App. Outlook Web App cho phép bạn tìm kiếm bất kỳ mục nào trong hộp thư của bạn hoặc danh sách địa chỉ của bạn. Lịch không có cửa sổ tìm kiếm, nhưng phản hồi và yêu cầu cuộc họp có các kết quả tìm kiếm của thư mục thư mà chúng được lưu trữ.

Làm cách nào để tìm kiếm một mục?

 • Bạn sẽ tìm thấy một cửa sổ tìm kiếm ở đầu danh sách các mục trong bất kỳ thư mục thư, liên hệ hoặc tác vụ nào. Bấm vào mũi tên thả xuống trong cửa sổ Tìm kiếm để chỉ định vị trí sẽ tìm kiếm:

  • Thư mục này

  • Thư mục này và các Thư mục con

  • Tất cả các Mục và Thư mục (Thư)

  • Tìm kiếm Tất cả các Mục Liên hệ (Liên hệ)

  • Tìm kiếm Tất cả các Mục Tác vụ (Tác vụ)

 • Bạn cũng có thể đặt vị trí mặc định cho các tìm kiếm đối với bất kỳ vị trí cụ thể nào sau đây.

 • Bấm vào sọc hình chữ V biểu tượng mở rộng ở phía bên phải của cửa sổ tìm kiếm để chọn các tuỳ chọn bổ sung để thu hẹp phạm vi tìm kiếm của bạn. Trong Thư, bạn có thể thu hẹp tìm kiếm của bạn như sau:

  • Các kết quả trong chủ đề và nội dung thư, chỉ nội dung thư hoặc chỉ chủ đề.

  • Các mục từ hoặc được gửi đến một nhóm hoặc cá nhân cụ thể.

  • Các mục trong một loại cụ thể (khi tìm kiếm trong Danh bạ hoặc Tác vụ, chỉ sẵn có tuỳ chọn này).

 • Sau khi bạn cấu hình tìm kiếm của bạn, hãy bấm Nhập hoặc Biểu tượng tìm kiếmTìm kiếm để bắt đầu tìm kiếm của bạn. Để huỷ hoặc xoá tìm kiếm của bạn, bấm vào huỷ tìm kiếm.

Video: Tìm kiếm mục

Video này cho bạn biết cách dùng cửa sổ tìm kiếm để tìm kiếm các mục trong hộp thư của bạn.

4873755a-8b1e-497e-bc54-101d1e75d3e7
noteGhi chú:
Để xem video này, bạn phải cài đặt Silverlight. Để biết thông tin về cách cài đặt Silverlight, xem Get Silverlight.
Làm cách nào để tìm kiếm một địa chỉ?

 • Dùng Tìm Người ở phía trên cùng của cửa sổ Outlook Web App. Gõ phần tên của người bạn muốn tìm và sau đó nhấn ENTER để xem danh sách phù hợp có thể. Bấm vào tên của người đó để xem thông tin liên hệ của họ.

Làm cách nào để dùng bộ lọc?

 1. Bấm vào mũi tên bên cạnh Bộ lọc bộ lọc để chọn một hoặc nhiều tiêu chí cho bộ lọc của bạn.

 2. Khi bạn bấm vào mũi tên đó, một danh sách tiêu chí thả xuống sẽ được hiển thị. Bấm vào tiêu chí bạn muốn dùng và sau đó bấm vào Áp dụng.

 3. Để loại bỏ bộ lọc, bấm vào Xoá Bộ lọc xoá bộ lọc.

Tôi cần biết thêm gì nữa?

 • Để tìm kiếm dựa trên phần đầu của từ hoặc tên, hãy thêm dấu hoa thị (*) vào phía sau từ cần tìm. Ví dụ, để tìm kiếm mọi thứ bắt đầu bằng "some", gõ "some*" vào cửa sổ tìm kiếm.

 • Bạn có thể tìm kiếm một mục bằng cách dùng tính năng có tên là Tìm kiếm Truy vấn Nâng cao (AQS). Để dùng AQS, hãy gõ từ khoá trước dấu hai chấm rồi gõ những gì bạn muốn tìm kiếm trong cửa sổ Tìm kiếm. Ví dụ, để tìm mọi thứ có chủ đề chứa "tomorrow", gõ "chủ đề:ngày mai".

   

  Thuật ngữ AQS Mô tả

  From

  Tìm kiếm dòng Từ.

  To

  Tìm kiếm dòng Đến.

  Cc

  Tìm kiếm dòng Cc.

  Bcc

  Tìm kiếm dòng Bcc.

  Participants

  Tìm kiếm các dòng Đến, Cc và Bcc.

  Subject

  Tìm kiếm chủ đề.

  Body or Content

  Tìm kiếm phần nội dung.

  Sent

  Tìm kiếm ngày gửi. Bạn có thể tìm kiếm ngày cụ thể hoặc phạm vi ngày được phân tách bằng hai dấu chấm (..). Bạn cũng có thể tìm kiếm các ngày liên quan: Hôm nay, ngày mai, hôm qua, tuần này, tháng tới, tuần trước, tháng trước. Bạn có thể tìm kiếm ngày trong tuần hoặc các tháng trong năm.

  Đã nhận

  Tìm kiếm ngày nhận. Bạn có thể dùng cùng thuật ngữ tìm kiếm như đối với Đã gửi.

  Category

  Tìm kiếm Loại.

  Attachment

  Tìm kiếm phần đính kèm đã chỉ định. Ví dụ "phần đính kèm:letter.doc" sẽ tìm các phần đính kèm có tên là letter.doc.

  Has

  Dùng "có:cờ" để tìm các mục được gắn cờ.

 • Khi bạn dùng AQS, bạn có thể tìm kiếm nhiều mục. Khi bạn nhập nhiều thuật ngữ tìm kiếm, bạn có thể tìm kiếm bất kỳ, tất cả hoặc một cụm từ chính xác.

  • Chủ đề: Chủ đề: Kế hoạch sản phẩm sẽ tìm bất kỳ thư nào có "sản phẩm" hoặc "kế hoạch" trong chủ đề.

  • Chủ đề: Chủ đề: (Kế hoạch sản phẩm) sẽ tìm bất kỳ thư nào có cả "sản phẩm" và "kế hoạch" trong chủ đề.

  • Chủ đề: “Kế hoạch sản phẩm” sẽ tìm bất kỳ thư nào có cụm từ "kế hoạch sản phẩm" trong chủ đề.

 • Bạn cũng có thể tìm một người nào đó bằng cách bấm vào Sổ Địa chỉ sổ địa chỉ ở trên đầu cửa sổ Bộ lọc bộ lọc để xem và tìm kiếm thư mục Liên hệ của bạn hoặc sổ địa chỉ toàn cầu chung cho tổ chức của bạn.

 • Bạn cũng có thể tạo một thư mục tìm kiếm dựa trên bộ lọc hiện tại bằng cách bấm vào Thêm Bộ lọc vào Ưa thích thêm vào ưa thích. Khi bạn bấm Thêm Bộ lọc vào Ưa thích, một thư mục tìm kiếm mới sẽ xuất hiện trong Ưa thích của bạn sử dụng tiêu chuẩn của bộ lọc đó. Ví dụ, nếu bạn bấm vào Thêm Bộ lọc vào Ưa thích khi một bộ lọc có hiển thị các thư được gắn cờ trong Hộp thư đến của bạn là hoạt động, một thư mục có hiển thị các thư được gắn cờ trong Hộp thư đến của bạn sẽ được thêm vào Ưa thích của bạn. Để biết thêm thông tin về mục Ưa thích, hãy xem Ưa thích.

Nếu tôi muốn biết thêm thì sao?

 
Chủ đề trợ giúp có liên quan
Đang tải...
Không tìm thấy tài nguyên nào.