Thêm Chữ ký

 

Áp dụng với: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Chủ đề được sửa đổi lần cuối: 2011-11-23

Một chữ ký e-mail bao gồm văn bản có thể được thêm vào cuối thư e-mail đi.

noteGhi chú:
Chủ đề này áp dụng cho phiên bản tiêu chuẩn của Outlook Web App. Để đọc thêm về tính năng này cho Phiên bản Light của Outlook Web App, hãy xem Tuỳ chọn > Nhắn tin.
Làm thế nào để tạo chữ ký?

 1. Ở đầu trang Outlook Web App, bấm vào Tuỳ chọn > Xem Tất cả Tuỳ chọn > Cài đặt > Thư.

 2. Trong hộp Chữ ký E-mail, hãy nhập và định dạng chữ ký của bạn.

  Nếu bạn sử dụng cả Outlook Web App và Outlook và muốn có chữ ký cho cả hai, bạn cần tạo một chữ ký cho mỗi ứng dụng.

 3. Để thêm chữ ký của bạn vào tất cả các thư gửi đi, bấm vào hộp kiểm Tự động bao gồm chữ ký của tôi trong các thư tôi gửi đi.

 4. Bấm vào Lưu hoặc nhấn CTRL+S.

Còn điều gì khác tôi cần biết không?

 • Nếu bạn không chọn hộp này để tự động thêm chữ ký vào tất cả các thư đi, bạn vẫn có thể thêm chữ ký vào các thư riêng lẻ.

  1. Tạo chữ ký của bạn như đã mô tả phía trên, tuy nhiên không chọn hộp kiểm Tự động bao gồm chữ ký của tôi trong các thư tôi gửi đi.

  2. Khi bạn tạo thư mới, hãy thêm chữ ký của bạn vào thư bằng cách bấm vào Chèn Chữ ký chữ ký trên thanh công cụ.

 • Bạn không thể bao gồm tệp hình ảnh (như .gif hoặc .tif) vào chữ ký trong Outlook Web App.

Nếu tôi muốn biết thêm thì sao?

 
Chủ đề trợ giúp có liên quan
Đang tải...
Không tìm thấy tài nguyên nào.