Tạo Thư

 

Áp dụng với: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Chủ đề được sửa đổi lần cuối: 2011-11-23

Bạn có thể tạo các thư trong mẫu thư mới. Đây cũng là mẫu dùng để trả lời và chuyển tiếp thư.

Làm thế nào để tạo thư mới?

 1. Trong bất kỳ thư mục thư nào, nhấp Tạo mới thư mới hoặc nhấn CTRL+N trên bàn phím.

  Bạn cũng có thể tạo thư mới trong khi bạn đang xem sổ địa chỉ. Trên thanh công cụ, hãy nhấp Sổ địa chỉ sổ địa chỉ rồi sử dụng hộp văn bản tìm kiếm để tìm người hoặc nhóm bạn muốn gửi thư đến. Nhấp chuột phải vào tên người nhận trong danh sách và sau đó nhấp tạo thông báo để liên hệThư Mới.

 2. Nhập người nhận bạn muốn trên các dòngĐến và Cc. Để biết thêm thông tin về người nhận, hãy xem Thêm hoặc Xoá Người nhận.

 3. Gõ một chủ đề.

 4. Gõ thư của bạn trong phần nội dung thư.

 5. Khi bạn soạn xong thư, hãy nhấp gửiGửi hoặc nhấn ALT+S để gửi thư.

Còn điều gì khác tôi cần biết không?

 • Bạn có thể được cấp quyền bởi người quản trị để gửi dưới dạng người dùng khác trong tổ chức của mình. Sau khi quyền được đặt cấu hình để cho phép bạn gửi dưới dạng người dùng đó, bạn có thể sử dụng dòng Từ để soạn thư với người đó được liệt kê là người gửi. Để hiển thị dòng Từ, bấm vào Tùy chọn trong thanh công cụ thư, chọn Hiển thị Từ, sau đó bấm OK để trở về cửa sổ thư. Để sử dụng dòng Từ, nhập tên của người mà bạn được cấp quyền gửi dưới dạng hoặc bấm vào mũi tên xuống cạnh Từ, chọn Địa chỉ e-mail khác, sau đó chọn địa chỉ bạn muốn gửi dưới dạng từ Sổ Địa chỉ.

  Bạn có thể sử dụng phần Tùy chọn Thư trong Tab Thư để bật dòng Từ cho tất cả các thư.

 • Khi bạn trả lời thư, thông tin đề mục (Đến, Từ và Chủ đề) đã được điền cho bạn. Khi bạn chuyển tiếp thư, dòng Đến được để trống để bạn điền vào. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Trả lời hoặc Chuyển tiếp Thư.

 • Khi bạn tạo thư, bạn có thể đặt định dạng thư thành HTML hoặc Văn bản thuần tuý bằng danh sách ở đầu biểu mẫu thư. Nếu bạn chọn HTML, một thanh công cụ định dạng văn bản sẽ xuất hiện phía trên nội dung thư. Bạn có thể sử dụng thanh công cụ để thay đổi phông chữ của toàn bộ thư hoặc các phần thư bạn chọn. Ngoài các tuỳ chọn định dạng mặc định, bạn có thể thêm các tuỳ chọn vào thanh công cụ bằng cách nhấp Tuỳ chỉnh biểu tượng mở rộng ở phía cuối thanh công cụ định dạng, sau đó chọn hộp kiểm cạnh tuỳ chọn bạn muốn thêm. Để biết thêm thông tin về cách định dạng thư, hãy xem Định dạng Thư.

 • Nếu bạn đang gửi lượng lớn e-mail hoặc một số thư tới nhóm người nhận lớn, bạn có thể đạt đến giới hạn gửi cho hộp thư của mình. Giới hạn gửi dựa trên số lượng người nhận bạn gửi thư trong thời gian 24 giờ và thay đổi tùy thuộc vào cài đặt của tổ chức của bạn. Nếu bạn đã vượt quá giới hạn đó, bạn sẽ thấy cảnh báo vào lần gửi thư tiếp theo.

  E-mail mà bạn soạn khi vượt quá giới hạn gửi sẽ tự động được lưu vào thư mục Thư nháp. Sau khi đợi giây lát, bạn có thể mở e-mail từ thư mục Thư nháp và thử gửi lại email đó. Nếu bạn vẫn vượt quá giới hạn gửi, bạn sẽ thấy thông báo cảnh báo trở lại. E-mail sẽ vẫn ở trong thư mục Thư nháp cho đến khi bạn gửi hoặc xóa email đó. Nếu bạn đã đợi hết 24 giờ và vẫn nhận được cùng một cảnh báo khi cố gửi thư, hãy thử giảm số lượng người nhận.

 • Các tuỳ chọn dưới đây sẵn có trên thanh công cụ khi bạn tạo thư.

   

  Nút Mô tả

  gửiGửi

  Gửi thư tới những người nhận.

  lưu

  Lưu thư trong thư mục Bản thảo nhưng không gửi thư.

  biểu tượng đính kèm

  Đính kèm một tệp vào thư. Để biết thêm thông tin về cách đính kèm tệp, hãy xem Làm việc với Phần đính kèm.

  sổ địa chỉ

  Mở Sổ Địa chỉ để tìm tên người nhận.

  kiểm tra tên

  Kiểm tra tên của những người nhận thư trong Sổ Địa chỉ hoặc trong thư mục Danh bạ của bạn. Để biết thêm thông tin về cách xử lý tên, hãy xem Thêm hoặc Xoá Người nhận.

  rất quan trọng

  Đặt tầm quan trọng của thư thành Cao.

  ít quan trọng

  Đặt tầm quan trọng của thư thành Thấp.

  chữ ký

  Thêm chữ ký vào cuối thư. Để biết thêm thông tin về chữ ký, hãy xem Thêm Chữ ký.

  Bạn phải tạo chữ ký trước khi nút này sẽ thực hiện bất kỳ thao tác nào.

  kiểm tra chính tả

  Kiểm tra chính tả trong văn bản thư. Để biết thêm thông tin về cách kiểm tra chính tả, hãy xem Tìm hiểu về Chính tả.

  Tuỳ chọn

  Hiển thị hộp thoại Tuỳ chọn Thư. Để biết thêm thông tin về các tuỳ chọn thư, hãy xem Đặt Tuỳ chọn Thư.

  Danh sách Định dạng Thư

  Đặt định dạng của thư này thành HTML hoặc Văn bản thuần tuý. Để biết thêm thông tin về cách đặt định dạng, hãy xem Định dạng Thư.

Nếu tôi muốn biết thêm thì sao?

 
Chủ đề trợ giúp có liên quan
Đang tải...
Không tìm thấy tài nguyên nào.