Thanh công cụ

 

Áp dụng với: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Chủ đề được sửa đổi lần cuối: 2010-08-13

Mỗi loại thư mục trong hộp thư của bạn (thư, lịch, danh bạ và tác vụ) có bộ tuỳ chọn thanh công cụ riêng dành riêng cho chức năng hoặc mục đích của nó. Bảng dưới đây hiển thị các mẫu nút khả dụng trên thanh công cụ cho các thư mục thư. Các thư mục khác có bộ tuỳ chọn thanh công cụ tương tự áp dụng cho loại thông tin chứa bên trong chúng.

 

Nút Mô tả

Tạo mới

Tạo thư e-mail mới.

Xoá

Xoá một hoặc nhiều thư e-mail đã chọn.

Chuyển

Bấm vào để di chuyển mục đã chọn sang thư mục khác.

Lọc

Bấm vào để chọn bộ lọc đặt sẵn để tìm các mục khớp với bộ lọc.

Chế độ xem

Hiển thị hoặc ẩn Ngăn Đọc.

kiểm tra thư

Kiểm tra thư mới trên máy chủ.

Trả lời

Trả lời người gửi thư e-mail.

Trả lời Tất cả

Trả lời tất cả người nhận thư e-mail.

Chuyển tiếp

Chuyển tiếp e-mail đến một hoặc nhiều người nhận.

Ngoài thanh công cụ, bạn có thể hoàn thành một số hành động bằng cách bấm vào chuột phải vào một mục và chọn hành động bạn muốn trong menu.

Còn điều gì khác tôi cần biết không?

Nếu bạn đang sử dụng Ngăng Đọc, bạn sẽ không thấy Trả lời, Trả lời Tất cả hoặc Chuyển tiếp trên thanh công cụ. Thay vào đó, bạn sẽ thấy các biểu tượng trả lời trả lời, trả lời tất cả và chuyển tiếp chuyển tiếp ở đầu mỗi thư trong Ngăn Đọc.

Nếu tôi muốn biết thêm thì sao?

 
Chủ đề trợ giúp có liên quan
Đang tải...
Không tìm thấy tài nguyên nào.