Ưa thích

 

Áp dụng với: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Chủ đề được sửa đổi lần cuối: 2009-08-16

Bạn có thể sử dụng thư mục Ưa thích trong Ngăn Dẫn hướng để lưu trữ các lối tắt vào các thư mục bạn sử dụng nhiều nhất.

Làm thế nào để thêm thư mục vào Ưa thích?

Có hai cách bạn có thể thêm một thư mục vào Ưa thích của bạn:

  • Nhấp vào thư mục bạn muốn thêm vào mục Ưa thích, sau đó kéo nó tới Ưa thích.

  • Nhấp chuột phải vào thư mục bạn muốn thêm vào Ưa thích, sau đó chọn Thêm vào mục Ưa thích.

Làm thế nào để xoá một thư mục khỏi Ưa thích?

  • Nhấp chuột phải vào thư mục bạn muốn xoá khỏi Ưa thích của bạn, sau đó nhấp Xoá khỏi Ưa thích. Nếu bạn nhấp Xóa, bạn sẽ được hỏi xem có muốn xoá thư mục hay xoá thư mục đó khỏi Ưa thích. Bạn lựa chọn, sau đó nhấp OK, hoặc nhấp Huỷ để thoát mà không gỡ bỏ hoặc xoá thư mục khỏi Ưa thích.

  • Nếu bạn chọn Xoá thư mục, thư mục sẽ bị xoá khỏi hộp thư của bạn.

Làm thế nào để sắp xếp thư mục trong Ưa thích?

  • Khi bạn kéo một thư mục vào Ưa thích của mình, bạn sẽ thấy một dòng cho bạn biết nơi thư mục sẽ được thả. Sau khi một thư mục được thêm vào Ưa thích của bạn, bạn có thể chuyển nó lên hoặc xuống trong danh sách mục Ưa thích bằng cách nhấp chuột phải vào nó và nhấp chuyển lênChuyển lên trong Danh sách hoặc chuyển xuốngChuyển xuống trong Danh sách.

  • Bạn không thể lồng các thư mục vào Ưa thích. Nếu bạn tạo một lối tắt trong mục Ưa thích cho một thư mục có thư mục phụ thì bạn sẽ không nhìn thấy các thư mục phụ trong Ưa thích.

Nếu tôi muốn biết thêm thì sao?

 
Chủ đề trợ giúp có liên quan
Đang tải...
Không tìm thấy tài nguyên nào.