Thư

 

Áp dụng với: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Chủ đề được sửa đổi lần cuối: 2011-11-23

Thư e-mail được gửi đến máy chủ lưu trữ hộp thư của bạn. Theo mặc định, thư được lưu trữ trong Hộp thư đến của hộp thư của bạn.

Làm thế nào để quản lý thư?

 

Tạo Thư

Mở Hộp thư Khác

Đóng Thư

Mở Thư

Khôi phục Mục đã Xoá

Xoá Thư

Lưu Thư

Tìm hiểu về Mục đã Xoá

Trả lời hoặc Chuyển tiếp Thư

Thêm hoặc Xoá Người nhận

Ghi chú

Sổ Địa chỉ

Định dạng Thư

Tìm kiếm Mục

Cờ và Lời nhắc

Di chuyển hoặc Sao chép Mục

Sắp xếp Mục

Thêm Chữ ký

Làm việc với Phần đính kèm

Ưa thích

Tìm hiểu về Nhắn tin Văn bản

Tìm hiểu về Hội thoại

Trò chuyện trong Outlook Web App

Tìm hiểu về Thư E-Mail Rác

Tìm hiểu về Quy tắc Hộp thư đến

Tìm hiểu về Chính tả

   

Còn điều gì khác tôi cần biết không?

 • Một số tính năng được liệt kê trong chủ đề này có thể không khả dụng từ tài khoản của bạn.

 • Số e-mail chưa đọc trong Hộp thư đến của bạn xuất hiện trong ngoặc đơn bên cạnh Hộp thư đến. Hộp thư đến hiển thị thư chưa đọc dưới dạng in đậm. Sau khi một e-mail được mở ra hoặc đánh dấu là Đã đọc, thư sẽ chuyển về dạng bình thường.

 • Để đánh dấu thư bạn đã mở là Chưa đọc, bấm chuột phải vào thư, rồi bấm vào e-mail chưa đọcĐánh dấu là Chưa đọc trên menu.

 • Để thêm người gửi của thư vào Danh sách Người gửi An toàn, bấm chuột phải vào thư, trỏ đến e-mail rácE-mail Rác và sau đó bấm vào Thêm Người gửi vào Danh sách Người gửi An toàn. Để xử lý tất cả thư tiếp theo từ người gửi đó là e-mail rác, bấm chuột phải vào thư, trỏ đến e-mail rácE-mail Rác và sau đó bấm vào Thêm Người gửi vào Danh sách Người gửi bị Chặn.

 • Để mở một thư mục trong hộp thư của bạn, bấm vào tên thư mục bạn muốn mở trong Ngăn Dẫn hướng.

 • Tạo và đọc thư e-mail là các tác vụ bạn thường thực hiện nhất trong e-mail. Có thể gửi thư e-mail đến cá nhân hoặc nhóm. Bạn có nhiều tuỳ chọn để quản lý thư e-mail.

 • Những việc khác bạn có thể thực hiện với tài khoản của mình:

   

  Dung lượng Hộp thư

  Đặt Tuỳ chọn Thư

  Đặt Phân loại Thư

  Nhận thư

  Tìm kiếm Thư mục

  Thư mục được Quản lý

  Xoá Mục nhập Không mong muốn khỏi Bộ nhớ đệm Tên

  Tìm kiếm Thông báo Gửi Thư

  Áp dụng Loại

  Đặt Tầm quan trọng của Thư

  Làm việc với Thư mục

  Mở Hộp thư Khác

  In

Nếu tôi muốn biết thêm thì sao?

 
Chủ đề trợ giúp có liên quan
Đang tải...
Không tìm thấy tài nguyên nào.