Làm việc với Thư mục

 

Áp dụng với: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Chủ đề được sửa đổi lần cuối: 2011-11-23

Theo mặc định, thư gửi tới bạn được lưu trữ trong Hộp thư đến của bạn. Nhưng bạn có thể tổ chức thư của bạn vào một hệ thống thư mục phân cấp và tiếp tục điều chỉnh nó khi bạn cần thay đổi.

Làm cách nào để tạo một thư mục thư mới?

 1. Trong Ngăn Dẫn hướng, nhấp vào e-mailThư để xem danh sách tất cả các thư mục trong Hộp thư đến của bạn.

 2. Nhấp chuột phải vào thư mục mà bạn muốn tạo một thư mục mới. Ví dụ: để tạo một thư mục con trong Hộp thư đến của bạn, nhấp chuột phải vào Hộp thư đến. Để tạo một thư mục mới ở cùng cấp độ với Hộp thư đến của bạn, nhấp chuột phải vào tên của bạn ở phần trên cùng của danh sách thư mục.

 3. Nhấp vào Tạo Thư mục Mới.

 4. Gõ tên cho thư mục mới của bạn.

 5. Nhấn ENTER để lưu các thay đổi của bạn.

Làm cách nào để tạo một thư mục lịch mới?

 1. Trong Ngăn Dẫn hướng, nhấp LịchLịch.

 2. Nhấp vào Tạo Lịch Mới.

 3. Gõ tên cho lịch mới.

 4. Nhấn ENTER để lưu các thay đổi của bạn.

Làm cách nào để tạo một thư mục danh bạ mới?

 1. Trong Ngăn Dẫn hướng, nhấp vào liên hệDanh bạ.

 2. Nhấp vào Tạo Thư mục Mới.

 3. Gõ tên cho thư mục danh bạ mới.

 4. Nhấn ENTER để lưu các thay đổi của bạn.

Làm cách nào để tạo một thư mục tác vụ mới?

 1. Trong Ngăn Dẫn hướng, nhấp vào tác vụTác vụ.

 2. Nhấp vào Tạo Thư mục Mới.

 3. Gõ tên cho thư mục tác vụ mới.

 4. Nhấn ENTER để lưu các thay đổi của bạn.

Làm cách nào để xoá một thư mục?

 1. Trong Ngăn Dẫn hướng, nhấp vào e-mailThư để xem danh sách tất cả các thư mục trong hộp thư của bạn.

 2. Nhấp chuột phải vào thư mục bạn muốn xoá.

 3. Nhấp vào Xoá Xoá trong menu này.

Làm cách nào để đổi tên một thư mục?

 1. Trong Ngăn Dẫn hướng, nhấp vào e-mailThư để xem danh sách tất cả các thư mục trong hộp thư của bạn.

 2. Nhấp chuột phải vào thư mục bạn muốn đổi tên, rồi nhấp Đổi tên.

 3. Gõ tên thư mục mới vào, rồi nhấn ENTER.

Làm cách nào để di chuyển hoặc sao chép một thư mục?

Bạn có thể di chuyển hoặc sao chép thư mục theo hai cách khác nhau.

Bằng cách kéo

 1. Trong Ngăn Dẫn hướng, nhấp vào e-mailThư để xem danh sách tất cả các thư mục trong hộp thư của bạn.

 2. Để di chuyển một thư mục, kéo nó tới vị trí bạn muốn chuyển tới.

 3. Để sao chép một thư mục, nhấn giữ phím CTRL khi bạn kéo thư mục tới vị trí bạn muốn sao chép tới. Một dấu cộng sẽ xuất hiện cạnh con trỏ khi bạn kéo thư mục.

Bằng menu nhấp chuột phải

 1. Trong Ngăn Dẫn hướng, nhấp vào e-mailThư để xem danh sách tất cả các thư mục trong hộp thư của bạn.

 2. Nhấp chuột phải vào thư mục bạn muốn di chuyển hoặc sao chép, rồi nhấp di chuyển thư mụcDi chuyển Thư mục hoặc sao chép thư mụcSao chép Thư mục trong menu. Một cửa sổ mới sẽ xuất hiện hiển thị các thư mục bạn có thể di chuyển hoặc sao chép tới. Chọn thư mục bạn muốn di chuyển hoặc sao chép tới, rồi nhấp Di chuyển hoặc Sao chép.

 3. Bạn cũng có thể tạo một thư mục mới để di chuyển hoặc sao chép tới bằng cách nhấp vào Tạo Thư mục Mới trong cửa sổ Di chuyển tới Thư mục hoặc Sao chép vào Thư mục.

Còn điều gì khác tôi cần biết không?

 • Các thư mục bạn tạo có thể ở cùng một cấp độ như các thư mục mặc định của bạn, ví dụ: các thư mục Hộp thư đến hoặc Các mục đã gửi. Hoặc bạn có thể tạo các thư mục con trong bất kỳ thư mục e-mail hiện tại nào. Ví dụ: bạn có thể tạo các thư mục con trong Hộp thư đến của bạn. Các thư mục được tạo trong Lịch, Danh bạ, hoặc Tác vụ sẽ được tạo như các thư mục con của thư mục cha. Các thư mục con được tạo như cùng một loại với thư mục cha. Ví dụ: nếu bạn tạo một thư mục con của thư mục Lịch, thư mục mới sẽ cũng là một thư mục lịch.

 • Bạn có thể phải làm mới trình duyệt để xem thư mục bạn vừa tạo trong danh sách thư mục.

 • Nếu bạn muốn tạo một thư mục thông tin cá nhân là một thư mục con của một thư mục thư, bạn có thể tạo thư mục này rồi chuyển nó tới vị trí bạn muốn. Một số thư mục, ví dụ: Hộp thư đến, không thể chuyển tới một vị trí khác.

 • Một số thư mục, ví dụ như Hộp thư đến, không thể đổi tên được. Nếu không thể đổi tên thư mục, tuỳ chọn Đổi tên trong menu sẽ bị mờ.

 • Sau khi bạn xoá một thư mục, nó được chuyển tới thư mục Các mục đã xoá. Thư mục sẽ không bị xoá vĩnh viễn cho tới khi bạn làm trống thư mục Các mục đã xoá hoặc xoá thủ công thư mục khỏi thư mục Các mục đã xoá.

Nếu tôi muốn biết thêm thì sao?

 
Chủ đề trợ giúp có liên quan
Đang tải...
Không tìm thấy tài nguyên nào.