Thiết lập Truy cập Exchange ActiveSync vào Hộp thư của bạn

 

Áp dụng với: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Chủ đề được sửa đổi lần cuối: 2014-08-29

Nếu bạn có điện thoại Di động Windows hoặc một điện thoại di động hỗ trợ Exchange ActiveSync, bạn có thể sử dụng điện thoại di động để truy cập vào hộp thư của bạn. Bạn có thể truy cập vào thư email, cuộc hẹn và cuộc họp, danh bạ và tác vụ của bạn và thư thoại trên điện thoại của bạn.

Bạn có thể thiết lập điện thoại Di động Windows để truy cập vào hộp thư của mình. Bạn chỉ có thể đồng bộ hoá điện thoại di động của mình với một hộp thư. Bạn cũng có thể thiết lập hộp thư của bạn để nhận thư thoại từ điện thoại di động của bạn.

Để biết các hướng dẫn cụ thể về cách thiết lập nhiều điện thoại di động phổ biến, hãy xem phần Tính năng của Điện thoại Di động.

Làm thế nào để thiết lập Exchange ActiveSync trên Điện thoại dùng Windows Mobile 6,0?

 1. Trên điện thoại di động, từ màn hình chính̉, bấm Bắt đầu, rồi bấm ActiveSync.

 2. Nhấp Menu, rồi nhấp Cấu hình Máy chủ.

 3. Nhập địa chỉ máy chủ. Địa chỉ máy chủ là m.outlook.com.

 4. Chọn hộp kiểm Máy chủ này yêu cầu có kết nối (SSL) được mã hoá.

 5. Bấm vào Tiếp theo.

 6. Nhập tên người dùng, mật khẩu và miền của bạn. Tên người dùng phải bao gồm tên bạn, ký hiệu @ và tên miền của bạn. Ví dụ, tên người dùng có thể là tony@contoso.com.

 7. Chọn hộp kiểm Lưu mật khẩu.

 8. Bấm vào Tiếp theo.

 9. Chọn hộp kiểm cạnh mỗi loại thông tin bạn muốn đồng bộ hoá với máy chủ, rồi nhấp Hoàn tất.

Làm thế nào để thiết lập Exchange ActiveSync trên Điện thoại dùng Windows Mobile 5.0?

 1. Trên điện thoại di động, từ màn hình chính̉, bấm Bắt đầu, rồi bấm ActiveSync.

 2. Nhấp Menu, rồi nhấp Cấu hình Máy chủ.

 3. Nhập địa chỉ máy chủ. Địa chỉ máy chủ là m.outlook.com.

 4. Chọn hộp kiểm Máy chủ này yêu cầu có kết nối (SSL) được mã hoá.

 5. Bấm vào Tiếp theo.

 6. Nhập tên người dùng, mật khẩu và miền của bạn. Tên người dùng phải bao gồm tên bạn, ký hiệu @ và tên miền của bạn. Ví dụ, tên người dùng có thể là tony@contoso.com.

 7. Chọn hộp kiểm Lưu mật khẩu.

 8. Bấm vào Tiếp theo.

 9. Chọn hộp kiểm cạnh mỗi loại thông tin bạn muốn đồng bộ hoá với máy chủ, rồi nhấp Hoàn tất.

Làm thế nào để thiết lập Exchange ActiveSync trên Apple iPhone?

 1. Bấm vào Cài đặt > Thư, Danh bạ, Lịch > Thêm Tài khoản.

 2. Bấm vào Microsoft Exchange.

 3. Bạn không cần phải nhập bất kỳ thứ gì vào hộp Tên miền. Nhập thông tin được yêu cầu vào các hộp Email, Tên người dùngMật khẩu. Bạn cần nhập địa chỉ e-mail đầy đủ của bạn vào các hộp EmailTên người dùng (ví dụ: tony@contoso.com).

 4. Bấm vào Tiếp theo ở góc bên phải phía trên màn hình. iPhone của bạn sẽ cố gắng tìm kiếm cài đặt nó cần để thiết lập tài khoản của bạn. Đi đến bước 7 nếu iPhone của bạn tìm thấy cài đặt.

 5. Nếu iPhone của bạn không tìm thấy cài đặt, bạn sẽ cần tìm kiếm thủ công tên máy chủ Exchange ActiveSync của bạn. Để có những hướng dẫn về việc quyết định tên Exchange ActiveSyncmáy chủ như thế nào, hãy xem phần Tìm tên máy chủ của tôi bên dưới.

 6. Trong hộp Máy chủ, nhập tên máy chủ của bạn rồi bấm vào Tiếp theo.

 7. Chọn loại thông tin bạn muốn đồng bộ hóa giữa tài khoản và thiết bị của bạn, sau đó bấm Lưu. Theo mặc định, thông tin Thư, Danh bạ và Lịch được đồng bộ hóa.

  CautionThận trọng:
  Nếu bạn được nhắc tạo một mã truyền, hãy bấm vào Tiếp tục và nhập một mã truyền bằng số vào. Nếu bạn không thiết lập mã truyền, bạn không thể xem tài khoản e-mail của mình trên iPhone. Bạn có thể thiết lập mã truyền sau trong Cài đặt iPhone.

Còn điều gì khác tôi cần biết không?

 • Nếu tài khoản email của bạn là loại yêu cầu đăng ký, bạn phải đăng ký lần đầu tiên khi bạn đăng nhập vào Outlook Web App. Kết nối với tài khoản email của bạn qua điện thoại di động sẽ không thành công nếu bạn không đăng kư tài khoản của ḿnh qua Outlook Web App. Sau khi đăng nhập vào tài khoản của bạn, hăy đăng xuất. Sau đó thử kết nối bằng điện thoại di động của bạn. Để biết thêm thông tin về cách đăng nhập vào tài khoản của bạn sử dụng Outlook Web App, xem Cách đăng nhập Email của bạn bằng trình duyệt web. Nếu bạn gặp vấn đề trong khi đăng nhập, hãy xem phần Câu hỏi thường gặp: Vấn đề Đăng nhập và Mật khẩu hoặc liên hệ với người quản lý tài khoản email của bạn.

 • Khi bạn đặt cấu hình Windows điện thoại Di động của bạn để đồng bộ hoá với hộp thư của bạn, thì Exchange ActiveSync chính sách về hộp thư sẽ được áp dụng cho điện thoại của bạn. Chính sách này cho phép bạn thực hiện một thao tác xoá sạch thiết bị từ xa trên điện thoại di động của bạn.

 • Bạn chỉ có thể đặt cấu hình một tài khoản Exchange ActiveSync trên điện thoại Di động Windows của bạn. Nếu bạn muốn thay đổi tài khoản Exchange ActiveSync trên điện thoại di động của mình, trước tiên bạn phải xoá tài khoản hiện có rồi thêm tài khoản mới.

 
Chủ đề trợ giúp có liên quan
Đang tải...
Không tìm thấy tài nguyên nào.