Tìm kiếm Thông báo Gửi Thư

 

Áp dụng với: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Chủ đề được sửa đổi lần cuối: 2011-03-19

Bạn có thể sử dụng tab Báo cáo Gửi để nhận thông tin trạng thái gửi cho các thư bạn đã gửi hoặc nhận. Bạn có thể thực hiện các thao tác sau với Báo cáo Gửi:

 • Tìm kiếm thư bạn đã gửi đi.

 • Tìm kiếm thư bạn đã nhận.

 • Sử dụng hộp Tìm kiếm các từ này trong dòng chủ đề để thu hẹp tìm kiếm của bạn.

noteGhi chú:
UNRESOLVED_TOKEN_VAL(<rte:Alert_NotSupportedinLight>)
Làm cách nào để nhận được thông tin gửi về các thư?

 1. Từ Outlook Web App, bấm vào Tuỳ chọn > Xem Tất cả Tuỳ chọnTổ chức E-mail > Báo cáo Gửi.

 2. Chọn một trong hai hộp sau:

  • Tìm kiếm các thư tôi đã gửi   Để trống hộp này để xem thông báo về tất cả các thư bạn đã gửi. Bấm vào Chọn người dùng để chọn người nhận từ sổ địa chỉ dùng chung hoặc nhập địa chỉ e-mail đầy đủ của mỗi người nhận được phân tách bằng dấu chấm phẩy hoặc dấu phẩy trong hộp Đến. Khi bạn đã hoàn tất việc thêm người nhận để tìm kiếm, bấm vào OK.

  • Tìm kiếm các thư tôi đã nhận   Bạn chỉ có thể nhập một địa chỉ cho mỗi tìm kiếm. Bấm vào Chọn người dùng để chọn địa chỉ e-mail của người gửi thư từ sổ địa chỉ dùng chung hoặc nhập địa chỉ e-mail đầy đủ của người gửi trong hộp Chọn. Khi bạn hoàn tất việc chọn, bấm vào OK.

  • Tìm các từ này trên dòng chủ đề   Sử dụng hộp này để thu hẹp kết quả tìm kiếm của bạn. Nhập tất cả hoặc một phần dòng chủ đề của thư bạn muốn lấy thông tin gửi trong dấu ngoặc.

  Bấm vào Tìm kiếm hoặc bấm vào Xóa để bắt đầu tìm kiếm mới.

Làm thế nào để xem thông tin gửi cho thư?

Trong ngăn Kết quả Tìm kiếm, bấm vào đúp vào thư để xem thông tin gửi của thư. Hoặc chọn thư rồi bấm vào Báo cáo Gửi. Để tìm hiểu thêm về nội dung trong báo cáo này, hãy xem Thông báo Gửi có thông tin gì. Nếu bạn không thể xem báo cáo gửi hoặc không nhìn thấy tab Báo cáo Gửi trong các tùy chọn e-mail của bạn trong Outlook Web App, hãy kiểm tra xem trình duyệt của bạn có được hỗ trợ đối với Outlook Web Apphay không. Để biết thêm thông tin, hãy xem Trình duyệt được Hỗ trợ đối với Outlook Web App.

Nếu tôi muốn biết thêm thì sao?

 
Chủ đề trợ giúp có liên quan
Đang tải...
Không tìm thấy tài nguyên nào.