Chủ đề này chứa video Chủ đề này chứa video

Truy cập Tài khoản của bạn bằng Chương trình E-mail IMAP hoặc POP

 

Áp dụng với: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Chủ đề được sửa đổi lần cuối: 2012-07-31

Nếu tài khoản email của bạn hỗ trợ POP3 và IMAP4, bạn có thể chọn từ một số chương trình email POP3 và IMAP4 khác nhau để kết nối với tài khoản của bạn. Các tính năng được mỗi chương trình email hỗ trợ là khác nhau. Để biết thông tin về các tính năng được cung cấp bởi chương trình email POP3 và IMAP4 cụ thể, xem tài liệu được bao gồm trong mỗi chương trình.

Nếu chương trình e-mail bạn đang dùng hỗ trợ tài khoản Exchange (ví dụ: Microsoft Outlook, Microsoft Entourage 2008 hoặc Apple Mail dành cho Mac), chúng tôi khuyên bạn nên thiết lập kết nối Exchange với tài khoản của bạn chứ không nên sử dụng kết nối POP hoặc IMAP. Các kết nối Exchange hỗ trợ nhiều tính năng hơn kết nối POP hoặc IMAP. Để biết thêm thông tin, hãy xem Chương trình và Tính năng E-Mail được Hỗ trợ.

noteGhi chú:
Nếu bạn không biết tài khoản email của mình có hỗ trợ POP3 và IMAP4 hay không, hãy liên hệ người quản lý hộp thư của bạn (đôi khi còn được gọi là người quản trị email).
Hướng dẫn dành cho Amazon Kindle Fire

Chỉ dẫn cho Chương trình POP3 và IMAP4

Nếu chương trình bạn đang sử dụng không được liệt kê ở trên, sử dụng thông tin sau để thiết lập chương trình để nhận email:

 • Tên người dùng   Nhập tên người dùng của bạn (ví dụ: tony@contoso.com).

 • Mật khẩu   Nhập mật khẩu của bạn.

 • Xác thực   Sử dụng cùng tên người dùng và mật khẩu để xác thực máy chủ email đến và đi (gửi). Không sử dụng "Xác thực Mật khẩu An toàn".

 • Tên máy chủ, số cổng và phương pháp mã hoá   Trước khi bạn thiết lập chương trình email POP3 hoặc IMAP4, bạn cần tìm kiếm cài đặt máy chủ POP3, IMAP4 và SMTP của riêng bạn.

  Xem video này để tìm hiểu cách tìm các cài đặt máy chủ của bạn cho chương trình email POP hoặc IMAP của bạn.

  4873755a-8b1e-497e-bc54-101d1e75d3e7

  Để tìm các cài đặt máy chủ của bạn, đăng nhập vào tài khoản email của bạn bằng Outlook Web App. Sau khi bạn đăng nhập vào tài khoản của mình, bấm vào Tùy chọn > Xem Tất cả Tuỳ chọn > Tài khoản > Tài khoản của tôi > Cài đặt để truy cập POP, IMAP và SMTP. Tên máy chủ POP3, IMAP4, và SMTP và các cài đặt khác bạn cần nhập được liệt kê trên trang Cài đặt Giao thức trong mục Cài đặt POP hoặc Cài đặt IMAPCài đặt SMTP.

  noteGhi chú:
  Nếu bạn thấy Không khả dụng bên cạnh Cài đặt POP, Cài đặt IMAPCài đặt SMTP, tài khoản của bạn không thể được thiết lập để sử dụng các chương trình email POP hoặc IMAP. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với người quản lý tài khoản email của bạn.

Còn điều gì khác tôi cần biết không?

 • Secure Sockets Layer (SSL) và Transport Layer Security (TLS) là các phương thức giúp bảo mật giao tiếp giữa máy tính của bạn và máy chủ email. Một số chương trình email gọi SSL hoặc TLS là "mã hoá". Trong phần lớn các chương trình email, bạn phải mở cài đặt hoặc tab "Nâng cao" để thiết lập SSL cho kết nối POP và IMAP và TLS cho kết nối SMTP.

 • Chương trình email của bạn có thể tự động tìm cách sử dụng cổng 110 nếu bạn đang sử dụng POP hoặc cổng 143 nếu bạn đang sử dụng IMAP. Nếu chương trình email của bạn hiển thị cổng 110 hoặc 143, chắc chắn rằng bạn chọn mã hoá SSL. Sau đó, nhập số cổng 995 để thay thế số cổng mặc định (110) nếu bạn đang sử dụng POP hoặc số cổng 993 để thay thế số cổng mặc định (143) nếu bạn đang sử dụng IMAP.

 • Chương trình e-mail của bạn có thể tự động thử dùng cổng máy chủ 25 dành cho SMTP. Nếu chương trình email của bạn hiển thị cổng 25 cho SMTP, chắc chắn rằng bạn chọn mã hoá TLS. Sau đó, nhập 587 để thay thế số cổng mặc định được đặt thành 25.

 • Nếu tài khoản email của bạn là loại yêu cầu đăng ký, bạn phải đăng ký lần đầu tiên khi bạn đăng nhập vào Outlook Web App. Kết nối với tài khoản email của bạn qua POP3 hoặc IMAP4 sẽ không thành công nếu bạn không đăng kư tài khoản của ḿnh qua Outlook Web App. Sau khi đăng nhập vào tài khoản của bạn, hăy đăng xuất. Sau đó, cố kết nối bằng chương trình POP3 hoặc IMAP4. Để biết thêm thông tin về cách đăng nhập vào tài khoản của bạn sử dụng Outlook Web App, xem Cách đăng nhập Email của bạn bằng trình duyệt web. Nếu bạn gặp vấn đề trong khi đăng nhập, hãy xem phần Câu hỏi thường gặp: Vấn đề Đăng nhập và Mật khẩu hoặc liên hệ với người quản lý tài khoản email của bạn.

Nếu tôi muốn biết thêm thì sao?

 
Chủ đề trợ giúp có liên quan
Đang tải...
Không tìm thấy tài nguyên nào.