Перегляд розміру та квот поштових скриньок за допомогою оболонки Windows PowerShell

 

Застосовується до: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Останнє оновлення розділу: 2011-12-12

 ;

Квоти на розмір поштової скриньки допомагають регулювати її розмір. Квоти на розмір поштової скриньки автоматично встановлюються у плані, що призначається для цієї поштової скриньки. Використовуються такі квоти поштових скриньок.

 • Відображення попередження про квоту ; ; ;Якщо розмір поштової скриньки досягає або перевищує вказане обмеження, користувач отримує попередження.

 • Квота заборони відправлення ; ; ;Якщо розмір поштової скриньки досягає або перевищує вказане обмеження, надсилати повідомлення з неї стає неможливо, а користувач отримує повідомлення про помилку.

 • Квота заборони відправлення й отримання ; ; ;Якщо розмір поштової скриньки досягає або перевищує вказане обмеження, отримувати та надсилати з неї повідомлення стає неможливо. Будь-яке надіслане повідомлення повертається відправнику з помилкою.

  Примітка. ; ; ;Квота заборони відправлення й отримання ефективно визначає максимальний розмір поштової скриньки.

В організаціях Live@edu не можна змінювати квоти на розмір поштової скриньки у планах поштових скриньок, проте це можна зробити в Microsoft Office Outlook 365. Докладніші відомості див. у статті Настроювання квот поштової скриньки у службі Office 365 за допомогою оболонки Windows PowerShell.

Навіть в організаціях, де не можна змінювати квоти на розмір поштових скриньок, усе одно можна контролювати розмір поштових скриньок і стан квот для користувачів в організації, розміщеній у хмарі. Наприклад, чи бажаєте ви знати, які поштові скриньки досягли квоти на заборону надсилання й отримання даних? Чи бажаєте ви переглянути значення розміру поштової скриньки та стан квоти певної поштової скриньки? Жодних проблем!

Ось як це зробити за допомогою командлета Get-MailboxStatistics у Windows PowerShell.

Перш ніж почати

 • Щоб дізнатися, як інсталювати та настроїти оболонку Windows PowerShell і підключитися до служби, див. статтю Використання оболонки Windows PowerShell у службі Exchange Online.

 • Використовуючи командлет Get-MailboxStatistics, майте на увазі таку поведінку.

  • Для поштових скриньок певних типів, зокрема для поштових скриньок визначення, обладнання, спільних поштових скриньок і поштових скриньок архіву, можуть відображатися попередження, і ви не отримуватиме значень, якщо до поштової скриньки ніхто не входив. Ці попередження лише відображаються. Якщо записати результати в файл, значення теж записуються, а попередження зникають.

  • Якщо округлити розмір до найближчого значення в мегабайтах і встановити обмеження до двох десяткових розрядів, то дуже малі значення, які вимірюються в байтах або кілобайтах, імовірно, відображатимуться як нульові. Наприклад, 4 ;кілобайти ;–; це 0,0039 ;мегабайта. Якщо округлити це значення до двох десяткових розрядів, отримаємо нуль (4/1024).

 • Значення розміру та квоти для поштової скриньки відображаються в розділі «Використання поштової скриньки» на сторінці властивостей поштової скриньки на панелі керування Exchange.

 • Користувачі можуть переглянути поточний розмір і стан квоти своєї поштової скриньки в один із таких способів.

  • Outlook 2010 ; ; ;Натисніть «Файл» > «Відомості» та перейдіть у розділ «Очищення поштової скриньки». Щоб переглянути детальну інформацію про розмір поштової скриньки, послідовно виберіть «Засоби очищення» > «Очищення поштової скриньки» > «Переглянути розмір поштової скриньки».

  • Outlook Web App ; ; ;У поданні «Пошта» наведіть вказівник миші на своє ім’я вгорі списку папок. Зверніть увагу на те, що у спрощеній версії програми Outlook Web App цей спосіб використовувати не можна.

Перегляд розміру та стану квоти певної поштової скриньки

Запустіть таку команду:

Get-MailboxStatistics <Identity> | Format-List StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Наприклад, щоб переглянути поточний розмір і квоту поштової скриньки, яка належить користувачу з іменем Tamara Johnston, виконайте таку команду:

Get-MailboxStatistics "Tamara Johnston" | Format-List StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

 ;

Перегляд розміру та стану квоти всіх поштових скриньок

За допомогою наведеної команди для всіх поштових скриньок можна отримати такі відомості:

 • коротке ім’я поштової скриньки;

 • стан квоти поштової скриньки;

 • розмір поштової скриньки в мегабайтах (МБ), округлений до двох десяткових розрядів;

 • розмір папки «Відновлювані елементи» в мегабайтах (МБ), округлений до двох десяткових розрядів;

 • кількість елементів у поштовій скриньці;

 • кількість елементів у папці «Відновлювані елементи».

Результати сортуються за розміром поштових скриньок від найбільшої до найменшої та експортуються в файл "C:\My Documents\All Mailboxes.csv" формату CSV.

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-CSV "C:\My Documents\All Mailboxes.csv" -NoTypeInformation

 ;

Перегляд лише тих поштових скриньок, квоти яких перевищено

Щоб переглянути розмір і стан квоти лише тих поштових скриньок, розмір яких більше налаштованих значень квоти, та експортувати результати в файл C:\My Documents\Exceeded Quotas.csv формату CSV, запустіть таку команду:

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics | where {$_.StorageLimitStatus -notlike "BelowLimit*"} | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-CSV "C:\My Documents\Exceeded Quotas.csv" -NoTypeInformation

 ;

Перегляд усіх квот, призначених для поштової скриньки

Запустіть таку команду:

Get-Mailbox <Identity> | Format-List *Quota

Наприклад, щоб переглянути квоти, призначені для поштової скриньки користувача з ім’ям Tamara Johnston, виконайте команду:

Get-Mailbox "Tamara Johnston" | Format-List *Quota

Примітка. ; ; ;Як зазначено вище, усі наведені значення квот поштових скриньок установлюються у плані, що призначається для поштової скриньки. Щоб переглянути значення квоти поштової скриньки у плані поштової скриньки, виконайте таку команду: Get-MailboxPlan | Format-List DisplayName,*Quota.

 ;

Архівація поштових скриньок

Примітка. ; ; ;Поштові скриньки архіву недоступні в організаціях Live@edu.

В організаціях Microsoft Office Outlook 365 також можна переглянути розмір і стан квоти поштових скриньок архіву. Розмір поштової скриньки архіву не враховується в розмірі поштової скриньки користувача. Поштова скринька архіву має власні окремі квоти без можливості настроювання, які встановлюються у плані, що призначається для поштової скриньки. Це квоти ArchiveQuota та ArchiveWarningQuota.

 ;

Перегляд розміру та стану квоти поштової скриньки архіву

Запустіть таку команду:

Get-MailboxStatistics <Identity> -Archive | Format-List DisplayName,StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Наприклад, щоб переглянути поточний розмір і стан квоти поштової скриньки архіву, яка належить користувачу з іменем Kim Akers, виконайте таку команду:

Get-MailboxStatistics "Kim Akers" -Archive | Format-List DisplayName,StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Примітка. ; ; ;Значення <Identity> –; унікальне для поштової скриньки користувача, а не для поштової скриньки архіву.

 ;

Перегляд розміру та стану квоти всіх поштових скриньок архіву

За допомогою наведеної команди для всіх поштових скриньок архіву можна отримати такі відомості:

 • коротке ім’я поштової скриньки архіву;

 • стан квоти поштової скриньки архіву;

 • розмір архіву поштової скриньки в мегабайтах (МБ), округлений до двох десяткових розрядів;

розмір папки «Відновлювані елементи» в мегабайтах (МБ), округлений до двох десяткових розрядів. Результати сортуються за розміром поштових скриньок від найбільшої до найменшої та експортуються в файл "C:\My Documents\All Archive Mailboxes" формату CSV.

Get-Mailbox -Archive -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics -Archive | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-Csv "C:\My Documents\All Archive Mailboxes.csv" -NoTypeInformation

 ;

Пояснення значень, отриманих за допомогою командлета Get-MailboxStatistics

Розглянемо значення, які потрібно знати.

 • StorageLimitStatus ; ; ;Це значення вказує на стан квоти поштової скриньки. Використовуються такі значення.

  • BelowLimit ; ; ;Розмір поштової скриньки менше граничного значення, за якого надсилається попередження про проблему.

  • IssueWarning ; ; ;Розмір поштової скриньки перевищує або дорівнює граничному значенню, за якого надсилається попередження про проблему, але ще не досяг значення, за якого надсилання даних забороняється.

  • ProhibitSend ; ; ;Розмір поштової скриньки перевищує або дорівнює значенню, за якого надсилання даних забороняється, але ще не досяг значення, за якого забороняється приймання даних.

  • MailboxDisabled ; ; ;Розмір поштової скриньки перевищує або дорівнює значенню, за якого забороняється надсилати та приймати дані.

 • TotalItemSize і ItemCount ; ; ;Ці значення вказують на розмір і кількість елементів, які наразі розміщені в поштовій скриньці. Значення параметра TotalItemSize ;–; це розмір поштової скриньки. Це значення порівнюється із квотами, установленими для поштової скриньки.

 • TotalDeletedItemSize і DeletedItemCount ; ; ;Ці значення не вказують розмір і кількість елементів у папці «Видалені». Натомість вони означають розмір і кількість елементів у папці «Відновлювані елементи» поштової скриньки. Папку «Відновлювані елементи» також називають смітником. Елементи потрапляють до папки «Відновлювані елементи» одним із зазначених нижче способів:

  • видалення елементів із папки «Видалені».

  • Остаточне видалення поштових елементів здійснюється за допомогою сполучення клавіш Shift+Delete.

  Розмір папки «Відновлювані елементи» не враховується у розмірі поштової скриньки. Папка «Відновлювані елементи» має власні окремі квоти без можливості настроювання, які встановлюються у плані, що призначається для поштової скриньки. Це квоти RecoverableItemsQuota та RecoverableItemsWarningQuota.

  Примітка. ; ; ;Елементи папки «Відновлювані елементи» за замовчуванням зберігаються протягом 14 днів, а потім видаляються службою Microsoft Exchange. Коли поштова скринька ставиться на судове утримання в Microsoft Office 365 для підприємств , елементи в папці «Відновлювані елементи» не видаляються, а зберігаються протягом необмеженого проміжку часу.

 ;

 
Пов’язані теми довідки
Триває завантаження...
Ресурси не знайдено.