Виправлення неполадок DNS

 

Застосовується до: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Останнє оновлення розділу: 2011-12-16

Якщо виникають проблеми, пов’язані з потоком пошти до вашої організації Exchange, розміщеної у хмарі, або з відкриттям поштової скриньки, розміщеної у хмарі, у застосунку Outlook, можна скористатися Аналізатором дистанційного підключення Exchange (ExRCA), щоб перевірити свій домен. Або, щоб переглянути записи DNS для свого домену, можна скористатися програмою командного рядка Nslookup.

Перевірка домену за допомогою Аналізатора дистанційного підключення Exchange

Скористайтеся тестами, розміщеними на веб-сайті https://www.testexchangeconnectivity.com, для виправлення таких неполадок домену:

Примітка. За допомогою аналізатора ExRCA можна виконувати інші перевірки у своєму домені. Проте деякі з цих перевірок стосуються лише локальної організації Microsoft Exchange.

Перевірка вхідного потоку пошти

Щоб перевірити вхідний потік пошти за допомогою ExRCA, у розділі Internet E-mail Tests (Тестування електронної пошти в Інтернеті) виберіть Inbound SMTP Email Test (Тестування вхідних повідомлень SMTP). Під час цього тестування засіб завантажує всі доступні записи MX для домену; далі відбуваються перелічені нижче перевірки кожного запису MX.

 1. Виконується спроба визначити IP-адресу за вказаним у записі MX іменем хоста.

 2. Перевіряється підключення TCP-порту 25 до вказаного в записі MX імені хоста. Протокол SMTP використовує саме TCP-порт 25.

 3. На обліковий запис у вказаному домені надсилається тестове повідомлення електронної пошти.

 4. Указане в записі MX ім’я хоста перевіряється на відкриту ретрансляцію. Відкрита ретрансляція дає змогу повторно надсилати («ретранслювати») повідомлення за допомогою іншого сервера, маскуючи справжнє джерело повідомлень. Зверніть увагу, що ця остання перевірка не стосується Exchange, розміщеного у хмарі, оскільки його не можна настроїти на відкриту ретрансляцію ні навмисно, ні випадково.

Тестування потоку пошти та перевірка запису MX маршрутизації пошти для домену за допомогою тестування вхідних повідомлень SMTP

 1. Відкрийте веб-сайт https://www.testexchangeconnectivity.com.

 2. У розділі Internet E-mail Tests (Тестування електронної пошти в Інтернеті) виберіть Inbound SMTP E-mail (Вхідні повідомлення SMTP) і натисніть кнопку Next (Далі).

 3. У розділі Inbound SMTP Email (Вхідні повідомлення SMTP) введіть адресу електронної пошти облікового запису у своєму домені, розміщеному у хмарі, наприклад admin@contoso.edu.

  Примітка. Засіб тестування надсилає повідомлення на вказаний обліковий запис електронної пошти. Якщо на вашому домені, розміщеному у хмарі, облікові записи не працюють, виконати цю частину тестування не вдасться.

 4. У розділі Verification (Перевірка) введіть літери, які видно на зображенні тесту CAPTCHA, і натисніть кнопку Perform Test (Виконати тест).

 5. Після завершення перевірки можна виконати такі дії:

  • Клацніть Copy (Копіювати), щоб зберегти відомості у звіті. Після цього відомості можна вставити в текстовий файл.

  • Клацніть Expand All (Розгорнути все), щоб переглянути результати тестування.

Якщо було створено також запис MX, щоб підтвердити право власності на домен, уся перевірка Incoming SMTP E-Mail (Вхідні повідомлення електронної пошти SMTP) ніколи не зможе відбутися. Щоб зрозуміти результати перевірки, перегляньте дані в розділі Test Steps (Етапи тестування). Для кожного запису MX зазначено дві перевірки Testing Mail Exchanger (Тестування поштового обмінника):

 • Testing Mail Exchanger <маркер>.mail.outlook.com. Це перевірка запису MX, який використовується для маршрутизації пошти. Цей етап і всі інші підетапи повинні бути виконані успішно.

 • Testing Mail Exchanger <маркер>.msv1.invalid. Це перевірка запису MX, який використовується для підтвердження права власності на домен. Ця перевірка завжди буде невдалою, оскільки запис MX не створено для маршрутизації електронної пошти.

Початок сторінки

Перевірка підключення Outlook до поштової скриньки

Щоб перевірити за допомогою ExRCA підключення Outlook до поштової скриньки, у розділі Microsoft Office Outlook Connectivity Tests (Перевірка підключення Microsoft Office Outlook) установіть перемикач Outlook Autodiscover (Автовизначення Outlook). Для цього тестування використовуються три різні методи зв’язку зі службою автовизначення домену. Вдалий результат очікується лише для «методу переспрямування протоколу HTTP». Перевірка відбувається таким чином:

 1. виконується спроба визначити IP-адресу за іменем хоста «autodiscover.<ім’я домену>»;

 2. перевіряється підключення TCP-порту 80 до імені хоста «autodiscover.<ім’я домену>» (протокол HTTP використовує саме TCP-порт 80);

 3. «autodiscover.<ім’я домену>» перевіряється на відповідь переспрямування протоколу HTTP;

 4. перевіряється припустимість URL-адреси переспрямування протоколу HTTP з попереднього результату.

Використання тесту Outlook Autodiscover для перевірки підключення до поштової скриньки й перевірки запису автовизначення CNAME для вашого домену

 1. Відкрийте веб-сайт https://www.testexchangeconnectivity.com.

 2. У розділі Microsoft Office Outlook Connectivity Tests (Перевірка підключення Microsoft Office Outlook) установіть перемикач Outlook Autodiscover (Автовизначення Outlook) і натисніть кнопку Next (Далі).

 3. У розділі Outlook Autodiscover (Автовизначення Outlook) введіть такі відомості:

  • Email Address (Адреса електронної пошти). Введіть адресу електронної пошти облікового запису у своєму домені, розміщеному у хмарі, наприклад testuser@contoso.edu.

  • Domain\Username (or UPN) (Домен\Ім’я користувача (або UPN)). Введіть ту саму адресу електронної пошти, що й у попередньому полі, наприклад admin@contoso.edu.

  • Password (Пароль). Введіть та підтвердьте пароль облікового запису, який ви вказали в попередніх полях.

  • Ignore Trust for SSL (Ігнорувати команду «Довіряти протоколу SSL»). Не встановлюйте цей прапорець.

 4. Установіть прапорець, щоб підтвердити, що ви взяли до уваги попередження системи безпеки.

  Примітка. Як описано в попередженні безпеки й розділі Повідомлення, рекомендовано, якщо можливо, скористатися тимчасовим тестовим обліковим записом, а після тестування видалити цей обліковий запис.

 5. У розділі Verification (Перевірка) введіть літери, які видно на зображенні тесту CAPTCHA, і натисніть кнопку Perform Test (Виконати тест).

 6. Після завершення перевірки можна виконати такі дії:

  • Можна вибрати команду Copy (Копіювати), щоб зберегти відомості у звіті. Після цього відомості можна вставити в текстовий файл.

  • Можна вибрати команду Expand/Collapse (Розгорнути або згорнути), щоб переглянути результати тестування.

Зверніть особливу увагу на такий розділ результатів: «Attempting to contact the Autodiscover service using the HTTP redirect method (Спроба з’єднання зі службою автовизначення за методом переспрямування протоколу HTTP)». Якщо запис автовизначення CNAME для домену, розміщеного у хмарі, настроєно правильно, усі тести мають пройти успішно.

Зверніть увагу, що результати певних тестів у розділі «Attempting each method of contacting the AutoDiscover Service (Спроби з’єднання зі службою автовизначення за кожним методом)» будуть невдалі, навіть якщо запис автовизначення CNAME настроєно правильно. Мова йде про такі тести:

 • Attempting to test potential AutoDiscover URL (Спроба перевірити потенційну URL-адресу автовизначення) https://< ім’я домену >/AutoDiscover/AutoDiscover.xml

 • Attempting to test potential AutoDiscover URL (Спроба перевірити потенційну URL-адресу автовизначення) https://autodiscover.< ім’я домену >/AutoDiscover/AutoDiscover.xml

Початок сторінки

Перегляд записів DNS за допомогою Nslookup

Щоб переглянути записи DNS для свого домену, можна скористатись інструментом Nslookup, який входить до складу будь-якої версії Microsoft Windows.

Примітка. Обмеження, які визначає для внутрішньої мережі організації брандмауер або проксі-сервер в Інтернеті, можуть перешкоджати правильній роботі інструмента Nslookup.

До того ж, виконуючи наведені нижче кроки, завжди вводьте назву домену з кінцевою крапкою. Кінцева крапка (.) указує на повне доменне ім’я (FQDN). Використовуючи крапку, ви запобігаєте випадковому додаванню до імені домену настроєних для вашої мережі DNS-суфіксів за промовчанням.

Перегляд записів MX

Відкрийте командний рядок і запустіть таку команду:

Nslookup -type=MX <domain name>.

Наприклад, якщо ім’я домену — contoso.edu, запустіть таку команду:

Nslookup -type=MX contoso.edu.

Зверніть увагу на крапку після імені домену. За наявності двох записів MX (один із них — для підтвердження права власності на домен, а другий — для маршрутизації пошти) результат команди виглядатиме приблизно так:

contoso.edu  MX preference=10, mail exchanger = e0e792760b25459f40912aae164e0a.mail.outlook.com
contoso.edu  MX preference=100, mail exchanger = msv1.invalid

Початок сторінки

Перегляд запису автовизначення CNAME

Відкрийте командний рядок і запустіть таку команду:

Nslookup -type=CNAME autodiscover.<domain name>.

Наприклад, якщо ім’я домену — contoso.edu, запустіть таку команду:

Nslookup -type=CNAME autodiscover.contoso.edu.

Зверніть увагу на крапку після імені домену. Результат цієї команди виглядатиме приблизно так:

autodiscover.contoso.edu  canonical name = autodiscover.contoso.edu

Початок сторінки

Перегляд записів TXT

Відкрийте командний рядок і запустіть таку команду:

Nslookup -type=TXT <domain name>.

Наприклад, якщо ім’я домену — contoso.edu, запустіть таку команду:

Nslookup -type=TXT contoso.edu.

Зверніть увагу на крапку після імені домену. За наявності двох записів TXT (один із них — для забезпечення довіри поштових систем одержувачів до повідомлень, надісланих із вашого домену, а другий — для підтвердження права власності на домен) результат команди виглядатиме приблизно так:

contoso.edu  text = "v=spf1 include:outlook.com ~all"
contoso.edu  text = "v=msv1 t=e0e792760b25459f40912aae164e0a"

Початок сторінки

Перегляд записів SRV

Примітка. Запис SRV, описаний у цьому прикладі, використовується лише в Live@edu.

Відкрийте командний рядок і запустіть таку команду:

Nslookup -type=SRV _sipfederationtls._tcp.<domain name>.

Наприклад, якщо ім’я домену — contoso.edu, запустіть таку команду:

Nslookup -type=SRV _sipfederationtls._tcp.autodiscover.contoso.edu.

Зверніть увагу на крапку після імені домену. Результат цієї команди виглядатиме приблизно так:

_sipfederationtls._tcp.contoso.edu  SRV service location:
  priority  = 10
  weight  = 2
  port  = 5061
  svr hostname  = federation.messenger.msn.com

Початок сторінки

Виправлення помилок у результатах Nslookup

Якщо складається враження, що якийсь запис DNS неправильний або пов’язані із записами DNS служби не працюють, зважте, чи не призвела до цього якась із наведених нижче причин.

 • Під час створення запису можна дуже легко зробити типографічну помилку. Переконайтеся, що запис DNS було створено із правильними значеннями.

 • Деякі служби розміщення DNS підтримують керування кількома доменами за допомогою того самого веб-інтерфейсу керування, а відтак вимагають вводити в певних типах записів DNS символ @, щоб указати ім’я батьківського домену. Введення фактичного імені домену замість символу @ може призвести до неочікуваних результатів у записі DNS.

 • Деякі служби розміщення DNS можуть не підтримувати нульове (0) значення пріоритету MX. Замість нуля, спробуйте використати в записі MX для маршрутизації пошти значення 10.

Початок сторінки

 
Пов’язані теми довідки
Триває завантаження...
Ресурси не знайдено.