Інсталяція та настроювання Windows PowerShell

 

Застосовується до: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Останнє оновлення розділу: 2010-05-18

Перш ніж використовувати оболонку Windows PowerShell, на комп’ютері необхідно інсталювати та настроїти відповідні версії Windows PowerShell і віддаленого керування Windows (WinRM). Необхідно використовувати Windows Management Framework, який містить правильні версії Windows PowerShell версії 2 та WinRM 2.0.

Якщо комп'ютер працює під керуванням ОС Windows 7 або Windows Server 2008 R2, на ньому не потрібно нічого інсталювати. Windows Management Framework уже інстальовано.

Ви можете завантажити та інсталювати Windows Management Framework, якщо комп'ютер працює під керуванням однієї з наведених нижче операційних систем.

 • Windows Vista з пакетом оновлень 1 (SP1) або 2 (SP2)

 • Windows Server 2008 із пакетом оновлень 1 (SP1) або 2 (SP2)

 • Windows Server 2003 з пакетом оновлень 2 (SP2)

 • Windows XP з пакетом оновлень 3 (SP3)

Початок роботи

 1. Видалення попередніх версій Windows PowerShell із комп’ютера.

 2. Видалення попередніх версій WinRM із комп’ютера.

 3. Інсталяція Windows Management Framework.

 4. Упевніться, що Windows PowerShell може запускати сценарії.

 5. Переконайтеся, що WinRM дає змогу Windows PowerShell підключитися.

1. Видалення попередніх версій Windows PowerShell із комп’ютера

Перед інсталяцією Windows Management Framework потрібно видалити всі наявні версії Windows PowerShell.

Примітка.   Цей крок необов'язковий для ОС Windows 7 або Windows Server 2008 R2.

Видалення Windows PowerShell із Windows Vista

 1. Виберіть пункт «Панель керування» у розділі «Програми» відкрийте «Програми та функції» та видаліть будь-які екземпляри Windows PowerShell, які є у списку інстальованих програм. Наприклад, версія Community Technology Preview (CTP) Windows PowerShell версії 2 може відображатися як Windows PowerShell (TM) V2.

 2. У розділі «Завдання» виберіть пункт «Перегляд інстальованих оновлень» і видаліть будь-які екземпляри Windows PowerShell, які є у списку інстальованих оновлень. Наприклад, Windows PowerShell версії 1 може відображатися як оновлення Windows з одним із таких номерів статей бази знань Майкрософт:

  • KB928439

  • KB923569

Видалення Windows PowerShell у системі Windows Server 2008

 1. Запустіть диспетчер серверів і перейдіть на вкладку «Засоби».

  1. Натисніть кнопку «Видалити засоби».

  2. Виберіть Windows PowerShell і виконуйте вказівки, щоб видалити програму.

 2. На «Панелі керування» у розділі «Програми» відкрийте «Програми та функції» та видаліть будь-які екземпляри Windows PowerShell, які є у списку інстальованих програм.

 3. У розділі «Завдання» виберіть «Перегляд інстальованих оновлень». Видаліть будь-які екземпляри Windows PowerShell, які є у списку інстальованих оновлень.

Початок сторінки

Видалення Windows PowerShell із системи Windows Server 2003 або Windows XP

 1. На «Панелі керування» відкрийте вікно «Інсталяція та видалення програм» і видаліть будь-які екземпляри Windows PowerShell, які є у списку інстальованих програм.

 2. У вікні «Інсталяція та видалення програм» виберіть пункт «Показати оновлення». Видаліть будь-які екземпляри Windows PowerShell, які є у списку інстальованих оновлень. Наприклад, Windows PowerShell версії 1 може відображатися як оновлення Windows із номером статті бази знань KB926139.

Початок сторінки

2. Видалення попередніх версій WinRM із комп’ютера

Перед інсталяцією Windows Management Framework потрібно видалити всі наявні версії WinRM.

Примітка   Цей крок необов'язковий для ОС Windows 7 або Windows Server 2008 R2.

Видалення WinRM із Windows Vista або Windows Server 2008

 1. На «Панелі керування» в розділі «Програми» відкрийте «Програми та функції» та видаліть будь-які екземпляри віддаленого керування Windows, які є у списку інстальованих програм.

 2. У розділі «Завдання» виберіть «Перегляд інстальованих оновлень». Видаліть будь-які екземпляри Windows Remote Management, які є у списку інстальованих оновлень. Наприклад, Community Technology Preview (CTP) WinRM 2.0 може відображатися як WindowsRemoteManagement з одним із таких номерів статті бази знань Майкрософт:

  • KB936059

  • KB950099

Видалення Windows PowerShell у системі Windows Server 2003 або Windows XP

 1. На «Панелі керування» відкрийте вікно «Інсталяція та видалення програм» і видаліть будь-які екземпляри віддаленого керування Windows, які є у списку інстальованих програм.

 2. У вікні «Інсталяція та видалення програм» виберіть пункт «Показати оновлення». Видаліть будь-які екземпляри віддаленого керування Windows, які є у списку інстальованих оновлень. Наприклад, WinRM може відображатися як оновлення Windows із номером статті бази знань KB936059.

Початок сторінки

3. Інсталяція Windows Management Framework

 • Завантажте та інсталюйте Windows Management Framework. Виберіть пакет, який включає Windows PowerShell версії 2 та WinRM 2.0, сумісний із вашою операційною системою, системною архітектурою та мовою.

  Після інсталяції WinRM і Windows PowerShell програмне забезпечення необхідно настроїти для правильної роботи, як описано нижче.

  Примітка   Якщо локальний комп’ютер захищено сервером Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA), можливо, щоб підключити Windows PowerShell до хмарної служби, знадобиться інсталювати клієнт брандмауера Windows або настроїти проксі-сервер на локальному комп’ютері. Для отримання докладніших відомостей див. розділ Windows PowerShell: запитання й відповіді для адміністраторів.

Початок сторінки

4. Упевніться, що Windows PowerShell може запускати сценарії

 1. Натисніть «Пуск» > «Усі програми» > «Стандартні» > «Windows PowerShell».

 2. Виконайте одну з наведених нижче дій, щоб відкрити Windows PowerShell.

  • Якщо комп’ютер працює під керуванням ОС Windows Vista, Windows 7 або Windows Server 2008 R2, клацніть правою кнопкою миші Windows PowerShell і виберіть «У режимі адміністратора». Якщо з’явиться вікно служби захисту користувачів із запитанням, чи потрібно продовжувати, виберіть варіант «Продовжити».

  • Якщо комп’ютер працює під керуванням ОС Windows XP або Windows Server 2003, клацніть Windows PowerShell.

 3. Запустіть таку команду:

  Get-ExecutionPolicy
  
 4. Якщо повернуто значення відмінне від RemoteSigned, необхідно змінити значення на RemoteSigned.

  Примітка   Якщо встановити значення політики виконання сценаріїв на RemoteSigned, можна запускати лише сценарії, створені на вашому комп’ютері, або сценарії з підписом надійного джерела.

Увімкнення виконання сценаріїв у Windows PowerShell

У сеансі Windows PowerShell, який відкрито в режимі адміністратора, виконайте таку команду:

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

Початок сторінки

5. Переконайтеся, що WinRM не заборонено підключення Windows PowerShell.

 1. Послідовно клацніть «Пуск» > «Усі програми» > «Стандартні».

 2. Виконайте одну наведених нижче дій, щоб відкрити командний рядок.

  • Якщо комп’ютер працює під керуванням ОС Windows Vista, Windows 7 або Windows Server 2008 R2, клацніть правою кнопкою миші у командному рядку та виберіть «У режимі адміністратора». Якщо з’явиться вікно служби захисту користувачів із запитанням, чи потрібно продовжувати, виберіть варіант «Продовжити».

  • Якщо комп’ютер працює під керуванням ОС Windows XP або Windows Server 2003, клацніть командний рядок.

 3. У командному рядку виконайте такі команди:

  net start winrm
  winrm get winrm/config/client/auth
  

  Примітка   Якщо служба WinRM уже виконується, її не потрібно запускати. Стан служби WinRM можна перевірити за допомогою команди sc query winrm.

 4. Серед результатів знайдіть значення Basic = . Якщо це значення – Basic = false, його потрібно замінити на Basic = true.

  Примітка   Щоб зупинити запущену службу WinRM, для якої не потрібно змінювати значення Basic, виконайте команду net stop winrm.

Настроювання WinRM для підтримки базової автентифікації

 1. У командному рядку, який відкрито в режимі адміністратора, виконайте наведені нижче команди. Для значення в дужках { } враховується регістр.

  winrm set winrm/config/client/auth @{Basic="true"}
  
 2. У результаті виконання команди перевірте значення Basic = true.

  Примітка   Щоб зупинити запущену службу WinRM, виконайте команду net stop winrm.

Початок сторінки

 
Пов’язані теми довідки
Триває завантаження...
Ресурси не знайдено.